PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 2 (2) | 155--170
Tytuł artykułu

Právna ochrana nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia v Slovenskej republike

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Protection of the Personal Immunity and Right to Privacy in the Constitution of Slovak Republic
Języki publikacji
SK
Abstrakty
EN
In this report authors deals with right of personal immunity and right of privacy. Rights of personal immunity and privacy are the human rights guaranteed by Constitution of Slovak republic for each person. The author offers basic definitions of these rights and summary of statutes insuring protect to these rights and options of their restrictions in posed by the statute. Author targets to elementary constitutional frame of protect and options of protect by the other branches of law. Author analyses rights of personal immunity and privacy in the light of criminal substantive and procedural law, civil procedural law and administrative law. At the conclusion author deals with problems of health service- patient ´s consent and its criminal consequences.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
155--170
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Barancová, H. a kol.: Medicínske právo. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 2008
 • Benčík, M. a kol.: Trestné právo s vysvetlivkami a judikatúrou. Bratislava: IURA EDITION, 1995 (zmeny a dodatky 09/98), časť A- C
 • Burda, E.: Trestné činy proti životu a zdraviu v porovnaní starého a rekodifikovaného Trestného zákona. Šamorín: Heuréka, 2006
 • Čic, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Matica slovenská, 1997
 • Drgonec, J.: Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky. Zväzok I. Bratislava: MANZ, 1997
 • Machajová, J.: Základy priestupkového práva. Komentár k zákonu o priestupkoch a súvisiace právne predpisy. Šamorín: Heuréka
 • Matys, K. a kol.: Trestný zákon, komentár. Bratislava: Obzor, 1978
 • Novotný, O.- Dolenský, A.- Púry, F.- Rizman, S.- Teryngel, J.: Trestní právo hmotné II. Zvláštní část. Praha: Codex, 1997
 • Šámal, P.- Král, V.- Baxa, J.- Púry, F.: Trestní řád- komentář. Tretie vydanie. Praha: C.H.Beck, 1997
 • Šámal, P.- Púry, F.- Rizman, S.: Trestní zákon- komentář. Tretie vydanie. Praha: C.H.Beck, 1998
 • Štefanková, S.: Kriminologické aspekty trestného činu vraždy. In: Knoll, V., Bednář, V. (eds.): Naděje právní vědy, Býkov 2006. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006
 • Švestka, J.- Jehlička, O.- Pavlík, P.- Plecitý, V.- Knap, K.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. Tretie vydanie. Praha: Linde Praha, 1996
 • Křepelka, F.: Evropské zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: LexisNexis CZ, s.r.o., 2004
 • Luby, Š.: Občianskoprávna ochrana osobnosti. In: Právny obzor, č. 9, 1968
 • Svoboda, P.: Informovaný souhlas pacienta při lékařských zákrocích (teoretická východiska, Úmluva o biomedicíně). In: Zdravotníctví a právo, č. 8, 2005
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.