PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 | 175--182
Tytuł artykułu

Prawne zagadnienia aktów administracyjnych wydawanych przez Policję w ochronie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The legal issues of administrative acts concerning the protection of road traffic safety and road traffic order issued by the police
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka ochrony bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego stanowiąc zagadnienie wysoce złożone - przede wszystkim ze względu na rozliczność przyczyn i okoliczności, które jej towarzyszą, jak również w związku z obowiązkiem jej zapewnienia przez państwo - wielokrotnie była przedmiotem rozważań na gruncie teoretycznym [Misiuk, Nowakowski, Pomykała, Rajchel, 2005]; [Rajchel, 2007]; [Szczuraszek 2008]; [Lejda, Rajchel, Wieczorek, 2007]. Mówiąc więc o przyczynach i okolicznościach dotyczących przedmiotowej ochrony należy w pierwszej kolejności mieć na uwadze ogół zagadnień związanych z licznymi zdarzeniami drogowymi zachodzącymi w sferze ruchu drogowego [Nowakowski, Rajchel, 2003: 12].Natomiast państwowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego można sprowadzić do powołania i wyposażenia przez ustawodawcę licznych podmiotów zajmujących się przedmiotową ochroną, z których niewątpliwie najszersze kompetencje posiada Policja [Szałowski, 2003] - w szczególności dlatego, że zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji [Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.; dalej zwana uoP] do jej podstawowych zadań należy m.in.: ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania.(fragment tekstu)
EN
The issues concerning the protection of road traffic safety and road traffic order make up an extremely compound issue, first of all, due to numerous causes and circumstances accompanying them, and also in connection with duties of the state to assure them. They were the object of theoretical deliberations several times. Talking about the causes and circumstances concerning the objective protection it is necessary, first of all, to pay attention to the totality of issues connected with numerous road events occurring in road traffic. The above analysis concerning the legal issues of administrative acts concerning the protection of road traffic safety and road traffic order issued by the police has had mainly a character signalling the significance of the raised problem because in literature this aspect is characterized, but not too often(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
175--182
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • ---
 • Błaś, A. 2005. Prawne formy działania administracji publicznej, in: Prawo administracyjne, J. Boć (red.), Wrocław
 • Boć, J. (red.). 2005. Prawo administracyjne, Wrocław
 • Borkowski, J. 1999. Decyzja administracyjna, Łódź-Zielona Góra
 • Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm
 • Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm
 • Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali pod red. L. Zacharko, A. Matana, G. Łaszczycy, Warszawa 2008
 • Filipek, J. 1971. Przepisy i działania bezpośrednio zobowiązujące w ruchu drogowym, Kraków 1971
 • Górski, M. 2004. Akt administracyjny jako prawna forma reglamentacji oddziaływania na środowisko, in: Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar, E. Ura (red.), Rzeszów
 • Jaworski, W.L. 1924. Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa
 • Krupa, B. 2009. Decyzja administracyjna oraz środki jej kontroli, in: Akty normatywne i akty administracyjne, M. Karpiuk (red.), Warszawa
 • Łętowski, J. 1972. Polecenie służbowe w administracji, Warszawa
 • Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej zamieszczone w publikacji Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 2007. K. Lejdy, K. Rajchela, S. Wieczorka (red.), Rzeszów-Krasiczyn
 • Misiuk A., Nowakowski, Z., Pomykała, M., Rajchel, K. 2005. Zarządzanie ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego w państwie. Wybrane prawno-organizacyjne aspekty działalności Policji, K. Rajchel (red.), Rzeszów
 • Nowakowski, Z. Rajchel, K. 2003. Wypadki drogowe. Prawo o ruchu drogowym, Warszawa
 • Ochendowski, E. 2009. Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń
 • Pieprzny, S. 2003. Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków
 • Płowucha, S. 1995. Zagadnienia prawne organizacji i funkcjonowania Policji, Szczytno
 • Rajchel, K. 2007. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w działaniach administracji publicznej, Rzeszów
 • Rajchel, K. (red.). 2009. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnoorganizacyjnych Policji, Warszawa
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.)
 • Rybicki, Z., Piątek, S. 1984. Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warszawa
 • Starościak, J. 1978. Prawne formy i metody działania administracji publicznej, in: System prawa administracyjnego, t. III, red. T. Rabska, J. Łętowski, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk
 • Stefaniuk, M. 2009. Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Lublin
 • Stefański, R.A. 2003. Ustawa prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa
 • Szałowski, R. 2010. Prawnoadministracyjne kompetencje Policji, Łódź
 • Szczuraszek T. (red.). 2008. Bezpieczeństwo ruchu miejskiego, Warszawa
 • Ura, E. Ura, Ed. 2009. Prawo administracyjne, Warszawa
 • Wiktorowska, A. 2007. Kierunki zmian w teorii prawnych form działania administracji, in: Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego, Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., pod red. J. Zimmermanna, Warszawa
 • Ziemski, K.M. 2005. Indywidualny akt administracyjny jako formaprawna działania administracji, Poznań
 • Zimmermann, J. 2006. Prawo administracyjne, Kraków
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.