PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 97--111
Tytuł artykułu

Metoda diagnozy potencjału zawodowego absolwentów studiów wyższych : kwestionariusz KIK-PZ

Warianty tytułu
The Method to Assessing University Graduates' Job Potential : KIK-PZ Questionnaire
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestionariusz Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia (KIK-PZ) pozwala na diagnozę 10 kompetencji miękkich, pożądanych przez pracodawców, oraz 4 kompetencji specyficznych związanych z poszukiwaniem pracy przez absolwentów studiów wyższych. Konstrukcję kwestionariusza zrealizowano w podejściu psychometrycznym, stosowanym w psychologii. Metoda dostępna jest bezpłatnie w wersji on-line. Narzędzie automatycznie generuje informację zwrotną dla badanego na temat poziomu kompetencji oraz obszarów deficytowych (luk kompetencyjnych) wraz ze wskazaniem potrzeb szkoleniowych i ścieżek rozwoju kompetencji ocenionych na poziomie niskim. Analizy psychometryczne przeprowadzone w oparciu o badania reprezentatywnej próby bezrobotnych absolwentów oraz osób, które po ukończeniu studiów wyższych znalazły zatrudnienie, potwierdzają wysoką rzetelność i trafność narzędzia. Kwestionariusz może być przydatny dla absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy, a także dla pracodawców w procesie rekrutacji i selekcji pracowników oraz planowaniu ścieżki ich rozwoju zawodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Essential Competencies Questionnaire in Search of Employment (KIK-PZ) allows to diagnose 10 soft competencies, desired by the employer, and 4-specific competencies related to job search for graduates. The construction of the questionnaire was carried out in the psychometric approach, used in psychology. The method is available on-line free of charge. The tool automatically generates the test feedback on the level of competence and deficit areas (competency gaps) together with an indication of training needs and paths of the development of the competences which were assessed at a low level. Psychometric analysis carried out on the basis of examination of a representative sample of unemployed graduates and people who after graduating from a university found a job, confirms a high reliability and accuracy of the tool. The questionnaire can be useful for university graduates entering the labor market, as well as for employers in the process of staff recruitment and selection and planning their career path. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
 • Boyatzis R.E., The Competent Manager: A Model for Effective Performance, Wiley, New York 1982.
 • Burzyńska I., Jak się rozwijać, by rozwinąć skrzydła? Czyli jak zastosować techniki PR na rynku pracy, Difin, Warszawa 2010.
 • Drwal R.Ł., Wilczyńska J., Opracowanie kwestionariusza aprobaty społecznej (KAS), [w:] R.Ł. Drwal, Adaptacja kwestionariuszy osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Dudkiewicz M., Sztobryn J., Sztuka poszukiwania pracy, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2003.
 • Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Grądziel E. (red.), Jak skutecznie szukać pracy - poradnik, Polska Giełda Pracy, Lublin 2009.
 • Hornowska E., Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 • Jelonek M., Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki. Raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego", PARP, Warszawa 2011.
 • Jurek P., Analiza wybranych metod oceny kompetencji zawodowych, [w:] Witkowski S., Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008, s. 98-108.
 • Langworthy A., Turner T., Learning for the Workplace and Beyond: the Challenge of University-Community Engagement, Poster ASET HERDSA Conference, Christchurch, New Zealand 2003.
 • Mańkowska M., Wprowadzenie do psychometrii, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • Noworol Cz., Przedsiębiorczość świadomą alternatywą kariery, [w:] Doradztwo karier - praca zbiorowa, OHP - Ochotnicze Hufce Pracy, Warszawa 2005.
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa 2001.
 • Reio T., Sutton F., Employer Assessment of Work-Related Competencies and Workplace Adaptation, "Human Resource Development Quarterly" 2006, No. 17 (3).
 • Rostkowski T., Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004.
 • Rozmiarek J., Praca. Jak szukać, zmieniać, utrzymywać, Vademecum pracownika, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2008.
 • Smółka P., Kompetencje społeczne, Oficyna Wolters Kluwer bussines, Kraków 2008.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, Statsoft, Kraków 2007.
 • Suchar M., Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy, [w:] Doradztwo karier - praca zbiorowa, OHP - Ochotnicze Hufce Pracy, Warszawa 2005.
 • Taylor J., Hardy D., Jak efektywnie poszukiwać pracy. Wykorzystanie metody firmy Monster, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • Tsang H., Pearson V., A Work-Related Social Skills Training for People with Schizophrenia in Hong Kong, "Schizophrenia Bulletin" 2001, No. 27 (1).
 • Wojciszke E., Roszman K., Poradnik poszukiwania pracy, 2Pi Group, Gdańsk 2011.
 • Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia, nr 20, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.