PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 7-8 | 5--17
Tytuł artykułu

Koncepcja powiatu metropolitalnego

Autorzy
Warianty tytułu
The Concept of Metropolitan County
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ustawodawstwie samorządowym nadal pozostaje nierozwiązany problem ustroju obszarów metropolitalnych. Z uwagi na swoją strukturę aglomeracja górnośląska jest wyjątkowym obszarem metropolitalnym, składającym się z 14 miast na prawach powiatu oraz otaczających je powiatów ziemskich. O jej specyfi ce decyduje brak dominującego miasta centralnego i istnienie obok siebie kilkunastu ośrodków miejskich o zbliżonej wielkości i potencjale. Poprawa efektywności zarządzania i zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców aglomeracji górnośląskiej od kilkunastu lat stanowi przedmiot rozważań samorządowców z tworzących ją miast. Z tego też względu grupa profesorów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a zarazem praktyków samorządowych, opracowała projekt ustawy "o powiecie metropolitalnym aglomeracji górnośląskiej". Celem autorów projektu ustawy było stworzenie ram prawnych, które pozwolą na dostosowanie ustroju obszarów metropolitalnych do ich struktury i lokalnej specyfiki. Tymczasem 30.07.2013 r. został zgłoszony poselski projekt ustawy o powiecie metropolitalnym (druk sejmowy nr 2107). Przedmiot analizy stanowią różnice występujące w obu tych projektach. (abstrakt oryginalny)
EN
The problem of the system of metropolitan areas is still unresolved in territorial self-government legislation. Because of its structure, the Górnośląskie agglomeration is an exceptional metropolitan area, consisting of 7 4 towns with the rights ofcoun ties and its surrounding rural coun ties. Its specificity is determined by the lack of dominant central city and the existence of a dozen or so urban centres of a similar size and potential next to each other. The improvement of efficiency of management and the satisfaction of the collective needs of the inhabitants of the Górnośląskie agglomeration has been the subject of deliberations of the self-government officials from its towns fora dozen or so years. This is one of the reasons why a group of professors from the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in Katowice, as well as self-government practitioners, have prepared a bill "on the metropolitan county of the Górnośląskie agglomeration The objective of the authors of the bill was to create a legal framework which would enable the adjustment of the system of metropolitan areas to their structure and the local specifics. Meanwhile, a bill of deputies on the metropolitan county was submitted on 30 July 2013 (Sejm form No. 2107). The analysis applies to the differences between these two bills. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--17
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
  • E. Knosala, Metropolie w świetle projektów ustaw, w: A. Lutrzykowski, R. Gawłowski (red.), Metropolie. Wyzwanie polskiej polityki miejskiej, Toruń 2010, s. 24 i n.
  • B. Dolnicki, Ustrój metropolii - współczesne koncepcje, "Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe" 2010/2, s. 187-206.
  • B. Maciejewska, B. Kozek, Czy metropolia Silesia może się rozwijać w sposób zrównoważony, w: D. Szwed, B. Maciejewska, Zrównoważony rozwój metropolii Silesia, Gdańsk 2011, s. 23 i n.
  • H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 236.
  • B. Dolnicki, Założenia ustawy o powiecie metropolitalnym Aglomeracji Górnośląskiej, "Przegląd Prawa Publicznego" 2013/12.
  • B. Dolnicki, Ustrój samorządu terytorialnego w Niemczech - po reformie, "Samorząd Terytorialny" 2001/3, s. 63-79; B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2003, rozdział 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.