PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 49 nr 4 Być, mieć czy władać? | 149--165
Tytuł artykułu

Władza i podmiotowość

Warianty tytułu
Power and Subjectivity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem władzy i podmiotowości trzeba dziś rozważać w kontekście wielkiej cywilizacyjnej zmiany, jaką od ok. połowy lat 70. XX w. możemy obserwować coraz wyraźniej. W literaturze naukowej z dziedziny filozofii, socjologii, psychologii, ekonomii, kulturoznawstwa i wielu innych czytamy o rozmaitych kryzysach najróżniejszych sfer ludzkiego świata i życia, a nawet kryzysie samego człowieka. W tym tekście poruszono kwestię podmiotowości człowieka w czasach kryzysu cywilizacyjnego. Najpierw zdefiniowano sam kryzys, a potem kryzys człowieka z perspektywy antropologii filozoficznej. Szczególne miejsce zajmuje tu filozofia dialogu. Z tej perspektywy ukazano pojęcie władzy rozumianej w kategoriach socjologicznych. Omówiono osobliwe znaczenie dla socjologii władzy i podmiotowości koncepcji odczarowania świata Maxa Webera.(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of power and subjectivity must be addressed now, in the context of the great civilizational change that, from about the mid-seventies, we can see more and more clearly. In scientific literature found in the field of philosophy, sociology, psychology, economics, culture and other subjects, we read about the various crises of the different spheres of human life, the world, and even the crisis of man himself. This paper is dedicated to the issue of human subjectivity in the crisis of civilization. First, I define the crisis itself, and then the crisis of humanity from the perspective of philosophical anthropology. A particular focus is places on the philosophy of dialogue. From this perspective, the concept of power if shown and explained in sociological terms. I show a peculiar emphasis is placed on the sociology of power and the subjectivity of the concept of Max Weber's disenchantment of the world.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Archer M., Being Humane. The Problem of Agency, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 • Archer M., The Reflexive Imperative in Late Modernity, Cambridge University Press, Cambridge 2012.
 • Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, WN PWN, Warszawa 1995.
 • Bourdieu P., Wacquant L., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 • Buber M., Ja i Ty, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1992.
 • Dewey J., Selected Works, vol. 1: Introduction to the Human Sciences, red. R. A. Makkreel and F. Rodi, Princeton University Press, Princeton, NJ 1989.
 • Ebner F., Fragmenty pneumatologiczne, w: Filozofia dialogu, red. B. Baran, Znak, Kraków 1991.
 • Giddens A., Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, University of California Press, Berkeley - Los Angeles 1984.
 • Giddens A., Stanowienie społeczeństwa, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Heschel A. J., Bóg szukający człowieka, Esprit, Kraków 2007.
 • Hobbes Th., Lewiatan czyli Materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, PWN, Warszawa 1954.
 • Jędraszewski M., W poszukiwaniu nowego humanizmu. J.-P. Sartre - E. Levinas, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 1994.
 • Korzeniewski B., Separacja nie jest samotnością. Lévinasa koncepcja autonomii podmiotu, w: Meandry podmiotowości, red. P. Orlik, Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań 2001.
 • Lévinas E., Całość i Nieskończoność, WN PWN, Warszawa 1998.
 • Lévinas E., Humanisme de l'Autre Homme, Fata Morgana, Montpellier 1972.
 • Lévinas E., O Bogu, który nawiedza myśl, Znak, Kraków 1994.
 • Marcel G., Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, Pax, Warszawa 1984.
 • Marcel G., Od sprzeciwu do wezwania, Pax, Warszawa 1965.
 • Oksfordzki słownik filozoficzny, red. J. Woleński, Książka i Wiedza, Warszawa 2004.
 • Rosenzweig F., Gwiazda Zbawienia, Znak, Kraków 1998.
 • Rosenzweig F., Nowe myślenie. Kilka późniejszych uwag do "Gwiazdy Zbawienia", w: Filozofia współczesna, red. J. Tischner, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 1989.
 • Sartre J.-P., Cahiers pour une morale (1947-1948), Gallimard, Paris 1983.
 • Sartre J.-P., Egzystencjalizm jest humanizmem, Muza, Warszawa 1998.
 • Siemek M., Ku krytyce "nie-instrumentalnego rozumu", w: Racjonalność współczesności, red. H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M. Siemek, WN PWN, Warszawa 1992.
 • Simmel G., Kultura subiektywna, w: S. Magala, Simmel, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
 • Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, pol. red. M. Tabin, WN PWN, Warszawa 2004.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Sztompka P., Socjologiczna teoria podmiotowości, w: Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność, red. P. Buczkowski, R. Cichocki, Redakcja Wydawnictw Ośrodka Analiz Społecznych ZMW, Poznań 1989.
 • Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Tischner J., Filozofia dramatu, Znak, Kraków 2006.
 • Tocqueville A. de, O demokracji w Ameryce, PIW, Warszawa 1976.
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, WN PWN Warszawa 2002.
 • Weber M., Państwo narodowe a narodowa polityka gospodarcza, w: idem, Polityka jako zawód i powołanie, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1989.
 • Wieczorek K., Dwie filozofie spotkania: konfrontacja myśli Józefa Tischnera i Andrzeja Nowickiego, Wyd. UŚ, Katowice 1990.
 • Wieczorek K., Levinas a problem metafizyki, Wyd. UŚ, Katowice 1992.
 • Wieczorek K., Spory o przedmiot poznania, Wyd. UŚ, Katowice 2004.
 • Wielecki K., European Social Order Transformation, Mass Culture and Social Marginalisation Processes, "Yearbook of Polish European Studies Warsaw University Centre for Europe" 2005, vol. 9.
 • Wielecki K., Globalisation and Free Market, "Yearbook of Polish European Studies Warsaw University Centre for Europe" 2004, vol. 8.
 • Wielecki K., Kryzys cywilizacyjny, kapitalizmu czy finansów, w: Globalny kryzys a jednocząca się Europa, red. W. Siwiński, D. Wojtowicz, Poltext, Warszawa 2010.
 • Wielecki K., Kryzys i socjologia, Wyd. UW, Warszawa 2012.
 • Wielecki K., Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Między indywidualizmem a kolektywizmem, CEUW, Warszawa 2003.
 • Wielecki K., Społeczny i kulturowy kontekst kryzysu gospodarczego w literaturze naukowej. Przyczynek do europejskiej debaty, "Studia Europejskie" 2009, nr 1 (49).
 • Wielecki K., Wielka zmiana cywilizacyjna i jej społeczne znaczenie (z N. Wielecką), w: Krótkie wykłady z socjologii, red. A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011.
 • Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 1994.
 • Woleński J., Racjonalność, w: Encyklopedia socjologii, vol. 3, red. H. Domański in., Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.