PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 20 | z. 1 | 5--11
Tytuł artykułu

Turystyka jako czynnik rozwoju w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego

Autorzy
Warianty tytułu
Tourism as a development factor in the light of regional development theories
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy teoretycznych podstaw wpływu turystyki na rozwój regionalny i lokalny. Przedstawiono w nim możliwości adaptacji dorobku wybranych teorii rozwoju regionalnego na potrzeby badania wpływu turystyki na rozwój regionów. Analizie poddano cztery koncepcje obejmujące: 1) grupę teorii rozwoju endogennego, 2) grupę teorii rozwoju sieciowego, 3) grupę teorii bazy ekonomicznej, 4) grupę teorii polaryzacyjnych. Wykorzystując dorobek wymienionych koncepcji starano się wskazać na teoretyczne podstawy rozwoju turystyki jako czynnika rozwoju regionalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns theoretical positions on the influence of tourism on regional and local development. The adaptation possibilities of chosen regional development theories for the research needs of the tourism influence on regional development are presented. Four groups were analysed: 1) endogenous development theories; 2) network development theories; 3) economic base theories; 4) polarisation theories. Using works based on these there has been an attempt to indicate the theoretical basis of tourism growth as a factor of regional development. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
5--11
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie; Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie; Instytut Turystyki w Warszawie
Bibliografia
 • Blank U., 1989, The community tourism industry imperative: The Necessity, The Opportunities. Its Potential, State College PA., Venture Publishing, Inc.
 • Butler R.W., 1980, The concept of a tourism area cycle of evolution: implications for management of resources, The Canadian Geographer, 24 (1).
 • Butowski L., 1995, Funkcja turystyczna w dużych miastach europejskich. Studium porównawcze Berlina, Budapesztu, Paryża, Pragi, Wiednia i Warszawy, maszynopis WGiSR UW.
 • Butowski L., 2007, Turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego - krytyka metodologii, [in:] Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionów europejskich, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości. Szkoła Wyższa w Sopocie, pp. 5-13.
 • Butowski L., 2009, Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000-2006. Uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Christaller W., 1964, Some considerations of tourism location in Europe: The peripheral regions - underdeveloped countries - recreation areas, Papers. Regional Science Association, 12, 2, pp. 95-105.
 • Dziemianowicz W., 2008, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Dziedzic E., 1998, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, SGH, Warszawa.
 • Fischbach J., 1989, Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych i program jej badania, Acta Universitatis Lodzinsis, Turyzm, no. 5, s. 7-26.
 • Grosse T.G., 2004, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw Publicznych, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny "SIM", Warszawa.
 • Jałowiecki B., 1999, Metropolie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Kaczmarek J., Stasiak, A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kowalczyk A., 2001, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Matczak A., 1989, Problem badania funkcji turystycznej miast Polski, Acta Universitatis Lodzinsis. Turyzm, no. 5, pp. 27-39.
 • Oficjalna strona internetowa Polskiej Organizacji Turystycznej www.pot.gov.pl
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Prezentacja Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. pt. "Produkt turystyczny - od pomysłu do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego", Gdańsk, 2006.
 • Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Sprenger R.U., 2001, Inter-firm Networks and Regional Networks, National Support Structure ADAPT of the Federal Labour Office, Bonn.
 • Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Stryjakiewicz T., 2005, Sieciowa organizacja gospodarki a rozwój regionalny, [w:] Czyż, Rogacki, red., Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, Biuletyn KPZK PAN, z. 219, Warszawa.
 • Wodejko S., 1998, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329849

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.