PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 141--159
Tytuł artykułu

Ograniczenia realizacji projektów w sektorze ICT

Warianty tytułu
Limitations of Project Realization in the ICT Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest przedstawienie ograniczeń realizacji projektów w sektorze ICT. Jako cele dodatkowe obrano: określenie częstotliwości występowania błędów w realizacji projektów w polskim sektorze ICT, jak również wskazanie szczegółowych problemów związanych z zarządzaniem projektem w tym sektorze. W części pierwszej artykułu został scharakteryzowany sektor ICT. Następnie zostało omówione zjawisko kryzysu realizacji projektów ICT oraz zostały wskazane ograniczenia realizacji projektów i błędy związane z zarządzaniem projektami. Ostatnia część artykułu zawiera wnioski sformułowane z uwzględnieniem perspektywy polskiej i zagranicznej. W artykule wykorzystano wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych przez autorkę w 2011 roku w polskim sektorze ICT. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this paper is to present the constraints of projects realization in the ICT sector. Additional goals ware also selected: specifying the frequency of errors occurrence in the implementation of projects in the Polish ICT sector, as well as identification specific problems related to project management in the sector. In the first part of the article the ICT sector is characterized. Then the crisis of ICT projects is presented, that provides the basis to indicate limitations of ICT projects realization. The last part of the article presents the conclusions formulated taking into account the perspective of Polish and foreign ICT sector. In this paper, the results of empirical research conducted by the author in 2011 in the Polish ICT sector ware utilized. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
141--159
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Boehm B., Project Termination doesn't Equal Project Failure, "Computer" 2000, Vol. 33, No. 9.
 • "Computerworld", Raport TOP 200, Polski Rynek Teleinformatyczny. Edycja 2012, IDG, 2012.
 • "Computerworld", Prezentacja Raportu TOP 200. Polski Rynek Informatyczny. Edycja 2012, www.mg.gov.pl/files/upload/16374/prezentacja_top2012_pdf.pdf [01.12.2013].
 • Crawford L., Pollack J., Hard and Soft Projects: a Framework for Analysis, "International Journal of Project Management" 2004, Vol. 22, No. 8.
 • Cui Y., Olsson N.O.E., Project Flexibility in Practice: an Empirical Study of Reduction Lists in Large Governmental Projects, "International Journal of Project Management" 2009, Vol. 27, No. 5.
 • Cygler J., Program działań proinwestycyjnych dla sektora ICT w Polsce - wnioski z raportu, [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki, Gorzyński M., Woodward R. (red.), "Zeszyty Innowacyjne" 2003, CASE, Warszawa 2003, s. 48-50.
 • Evaristo R., van Fenema P.C., A Typology of Project Management: Emergence and Evolution of New Forms, "International Journal of Project Management" 1999, Vol. 17, No. 5.
 • Eveleens J.L., Verhoef C., The Rise and Fall of the Chaos Report Figure, "IEEE Software" 2010, Vol. 27, No. 1.
 • Gelbard R., Karmeli A., The Interactive Effect of Team Dynamics and Organizational Support on ICT Project Success, "International Journal of Project Management" 2009, Vol. 27, No. 5.
 • Glass R.L., The Standish Report: does it Really Describe a Software Crisis?, "Communications of the ACM" 2006, Vol. 49, No. 8.
 • GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2012.
 • Humphrey W., Why Big Software Project Fail: The 12 Key Questions, "The Journal of Defense Software Engineering" 2005, March Issue.
 • http://www.eito.com [21.11.2011].
 • http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf [26.11.2011].
 • http://www.pracuj.pl, http://www.gazetapraca.pl, http://www.jooble.com.pl [01.07.2013].
 • INTOSAI Working Group on IT Audit, Into IT, Why IT Projects Fail?, Issue 26, May 2008.
 • Jasińska K., Zarządzanie procesami realizacji projektów w przedsiębiorstwie, niepublikowana praca doktorska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Jasińska K., Zarządzanie procesami realizacji projektów na przykładzie sektora ICT, "Przegląd Organizacji" 2013, nr 9.
 • Johnes R., Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania, MT Biznes, Warszawa 2009.
 • Jorgensen M., Molokken K., How Large are Software Cost Overruns? A Review of the 1994 Chaos Report, "Information and Software Technology" 2006, Vol. 48, No. 8.
 • KRM, Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Rady Ministrów, Warszawa, lipiec 2009.
 • Lock D., Podstawy zarządzania projektami, wydanie II zmienione, PWE, Warszawa 2009.
 • McElroy W., Implementing Strategic Change Trough Projects, "International Journal of Project Management" 1996, Vol. 14, No. 6.
 • McManus J., Wood-Harper T., Understanding the Sources of Information Systems Project Failure, "Management Services" 2007, No. 51 (3).
 • OECD, Measuring the Information Economy, Annex 1. The OECD Definition of the ICT Sector, 2002.
 • OECD, OECD Information Technology Outlook 2010, OECD Publishing, 2011.
 • Payne J., Turner J.R., Company-Wide Project Management: The Planning and Control of Programmes of Projects of Different Type, "International Journal of Project Management" 1999, Vol. 17, No. 1.
 • PMBOK Guide. 2000 Edition. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Wydanie polskie - Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami. PMBOK Guide 2000 Edition, MT&DC, Warszawa 2003.
 • PMR, IT Market in Poland. Development Forecast for 2008-2012, PMR Publications, 2008.
 • PMR, Rynek telekomunikacyjny w Polsce. Perspektywy rozwoju na lata 2008-2012, PMR Publications, 2008.
 • Shenhar A.J., Dvir D., Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami. Sukces wzrostu i innowacji dzięki podejściu romboidalnemu, APN Promise, Warszawa 2008.
 • Shenhar A., Dvir D., Toward a Typological Theory of Project Management, "Research Policy" 1996, Vol. 25, No. 4.
 • Shenhar A.J., Wideman R.M., Toward a Fundamental Differentation between Project, PICMET, New Jersey 1997.
 • Łapuńska J., Konsala R., Istota zakłóceń w zarządzaniu projektami, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 2010, nr 13 (1).
 • Szyjewski Z., Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych, Placet, Warszawa 2001.
 • The Conference Board Survey, 2001,The KPMG Canada Survey, 1997, The Robbins-Gioia Survey, 2001, The OASIG Survey, 1995.
 • http://www.it-cortex.com/Stat_Failure_Rate. htm [9.01.2012].
 • The Standish Group, CHAOS Summary. The 10 Laws of Chaos, 2009.
 • Trocki M., Podstawy zarządzania projektami, [w:] Zarządzanie projektami, Trocki M., Grucza B., Ogonek K., PWE, Warszawa 2009, s. 13-33.
 • Turner J.R., Editorial, "International Journal of Project Management" 1995, Vol. 13, No. 6.
 • Payne J.H., Turner J.R., Company-Wide Project Management: the Planning and Control of Programmes of Project of Different Type, "International Journal of Project Management" 1999, Vol. 17, No. 1.
 • Turner J.R., Cochrane R.A., The Goals and Methods Matrix: Coping with Projects with Ill-Defined Goals and/or Methods of Achieving them, "International Journal of Project Management" 1993, Vol. 11, No. 2.
 • United Nations, Information Economy Report. Trends and Outlook in Turbulent Times, United Nations Publications, Switzerland 2009.
 • Wrzosek K., Istota projektu, [w:] Zarządzanie projektami, Skalik J., Wydawnictwo UE Wrocław, Wrocław 2009, s. 11-19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.