PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 | 157--169
Tytuł artykułu

Zdrowie młodzieży w systemie szkolnictwa wyższego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Youth Health in the Higher Education System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza publikacji i wyników badań naukowych, daje prawo mówić o tym, że w krajach postkomunistycznych w okresie ostatnich dziesięciu lat utrzymuje się niepożądana dynamika stanu zdrowia dzieci i młodzieży. Tak, na przykład, zgodnie ze statystyką oficjalną od pierwszej do ostatniej klasy szkół liczba uczniów, które mają odchylenia w stanie zdrowia zwiększa się o 5 razy. Zgodnie ze statystyką oficjalną tylko 7-15% absolwentów szkół są praktycznie zdrowe, prawie połowa z nich mają zmiany morfofunkcjonalne i około 40% absolwentów mają choroby przewlekłe. Niski poziom zdrowia uczniów jest alarmujący. Każdego roku około 70% pretendentów, które zdają egzaminy wstępne w różnych uczelniach mają pewne rodzaje zmian w stanie zdrowia. W trakcie uczenia się studenci mają dalsze pogorszenie zdrowia, wynikające zarówno z przyczyn obiektywnych (społecznych) i subiektywnych (głównie niezdrowy styl życia). (fragment tekstu)
EN
The article presents a systematic analysis of the restructuring of higher education. The analysis is initiated by the introduction of the competence approach, which provides for the implementation of the principle of maintaining the health of young people. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
157--169
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Даниленко, А. В. 2009. Здоровьеформирующее и здоровьеукрепляюещее образование на этапе модернизации системы высшего образования, А. В. Даниленко, Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни в ХХI веке : тезисы докладов международной научно-практической конференции (9- 10 декабря 2009 г.), Под ред. Трифонова В. В. - Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова.
 • Danilenko, A. 2003. Wielowymiarowość fenomenu zdrowia w interpretacji psychologiczno-socjologicznej / А. Danilenko, Aktywność ruchowa, edukacja i zdrowie w (kon)tekstach proobronnych / red. M. Marcinkowski, M. Sokołowski. - Poznań : Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego.
 • Лебедева, Н. Т. 2001. Сохранение и формирование здоровья подрастающего поколения - стратегия XXI века, Н. Т. Лебедева, В. М. Лебедев, Физическое воспитание и современные проблемы формирования и сохранения здоровья молодежи. Материалы международной научной конференции. - Гродно.
 • Проектирование государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования нового поколения, М. : Исследовательский центр ПКПС, 2005.
 • Зимняя, И. А. 2005. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования, И. А. Зимняя, Tertia. - Альманах. Днепропетровск : НГУ.
 • Макаров, А. В. 2006. Проектирование стандартов высшего образования нового поколения: компетентностный подход, А. В. Макаров, Вышэйшая школа. Nr 5.
 • Кун, Д. 2002. Основы психологии. Все тайны поведения, Д. Кун. - СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002.
 • Лобанов, А. П. 2006. Компетентностный подход к подготовке профессиональных психологов, А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова, Кіраванне ў адукацыі. Nr 6.
 • Дроздова, Н. В. 2007. Компетентностный подход как новая парадигма студентоцентрированного образования, Н. В. Дроздова, А. П. Лобанов. - Минск : РИВШ.
 • Психологическая энциклопедия. 2-е изд., Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. - СПб. : Питер, 2003.
 • Слободская, Е. Р. 2001. Психическое здоровье российских школьников в межкультурном контексте, Е. Р. Слободская, М. В. Сафонова, Н. Н. Савина, Психическое здоровье детей и подростков. - Nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330055

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.