PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 49 nr 4 Być, mieć czy władać? | 251--267
Tytuł artykułu

Zachowanie się osób przedsiębiorczych w sytuacjach trudnych

Warianty tytułu
The Behavior of Entrepreneurs in Difficult Situations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działalność przedsiębiorcza wymaga skuteczności w dwóch obszarach - zadaniowym i relacyjnym. Celem przedstawionych badań było określenie sposobów radzenia sobie osób przedsiębiorczych w tych dwóch zakresach. W artykule zostały opisane strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz relacje między przedsiębiorczością a lojalnością. Przedsiębiorczość może być rozumiana jako właściwość - zbiór cech osobowości, które stymulują podejmowanie działań przedsiębiorczych, bądź jako działalność związana z generowaniem i pomnażaniem zysku, a osobę przedsiębiorczą jako podmiot działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę oba rozumienia przedsiębiorczości, analizie poddano dwie grupy badawcze: osoby o właściwościach odpowiadających kategorii zachowań przedsiębiorczych, które nie podjęły dotąd samodzielnej gospodarczej działalności, oraz osoby, które wykazują się przedsiębiorczością i podejmowały już aktywność gospodarczą.(abstrakt oryginalny)
EN
Entrepreneurial activity requires performance in two areas - task and relational performance. The aim of this study was to determine how to deal with enterprising people in these two areas. The article consists of two parts: the first describes the strategies for coping with difficult situations; the second is devoted to the relationship between entrepreneurship and loyalty. The concept of entrepreneurship can be understood as a property - a set of personality traits that stimulate undertaking entrepreneurial activities. You can also consider entrepreneurship as activities related to the generation and multiplication of profit, which makes the enterprising person a business entity. Taking into account the two forms of understanding entrepreneurship, two research groups are analyzed: those characterizing the properties of the corresponding categories of entrepreneurial behavior that does not take an independent economic activity, and those who have the entrepreneurial behaviour and simultaneously undertake economic activity.(original abstract)
Twórcy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
autor
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Bibliografia
 • Carver C. S., Scheier M. F., Weintraub J. K., Assessing coping strategies: A theoretically based approach, "Journal of Personality and Social Psychology" 1989, vol. 56, nr 2.
 • Domański T., Uwarunkowanie tworzenia małych przedsiębiorstw, Wyd. UŁ, Łódź 1992.
 • Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1998.
 • Fullager C., A Factor Analytic Study on the Validity of a Union Commitment Scale, "Journal of Applied Psychology" 1986, vol. 71, nr 1.
 • Haber L. H., Działania przedsiębiorcze w biznesie, "Przedsiębiorczość i Rynek" 1996, nr 1.
 • Heszen-Niejodek I., Polska adaptacja kwestionariusza S. Folkman i R.S. Lazarusa do badania sposobów radzenia sobie ze stresem WCQ, 1989 (maszynopis).
 • Heszen-Niejodek I., Ratajczak Z., Człowiek w sytuacji stresu, Wyd. UŚ, Katowice 2000.
 • Hirschman A. O., Lojalność, krytyka, rozstanie. Reakcja na kryzys państwa, organizacji i przedsiębiorstwa, Znak, Kraków 1995.
 • Johnson M. D., Herrmann A., Huber F., The Evolution of Loyalty Intension, "Journal of Marketing" 2006, nr 70.
 • Lazarus R. S., Paradygmat stresu i radzenia sobie, "Nowiny Psychologiczne" 1986, nr 3-4.
 • Lazarus R. S., Folkman S., Stress, appraisal and coping, Springer, New York 1984.
 • Olson-Buchanan J. B., Boswell W. R., The role of Employee Loyalty and Formality in Voicing Discontent, "Journal of Applied Psychology" 2002, vol. 87, nr 6.
 • Oniszczenko W., Stres to brzmi groźnie, WSiP, Warszawa 1993.
 • Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Pratley P., Etyka w biznesie, Gebethner i Ska, Warszawa 1998.
 • Ramsey R., Marshal G., Johnston M., Deeter-Schmelz D., Ethical Ideologies and Older Consumer Percepcion of Unethical Sales Tactics, "Journal of Business Ethics" 2007, nr 70.
 • Ratajczak Z., Przedsiębiorczość w kontekście ogólnej teorii działania, w: Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne, red. Z. Ratajczak, Difin, Warszawa 2012.
 • Ratajczak Z., Psychologiczne problemy przedsiębiorczości społecznej, w: Przedsiębiorczość społeczna a walka z bezrobociem. Problemy psychologiczne, red. Z. Ratajczak, Żak, Warszawa 2008.
 • Rosmus R., Lojalność osób przedsiębiorczych. Postawa czy taktyka?, w: Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne, red. Z. Ratajczak, Difin, Warszawa 2012.
 • Rosmus R., Przywiązanie a ocena organizacji, "Prace Psychologiczno-Pedagogiczne", t. I, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2007.
 • Rosmus R., Pilch I., Rodzaj przywiązania do organizacji a zachowania nielojalne wobec zakładu pracy, "Czasopismo Psychologiczne" 2007, vol. XIII, nr 2.
 • Studenski R., Studenska A., Predyktory przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne, red. Z. Ratajczak, Difin, Warszawa 2012.
 • Terelak J. F., Człowiek i stres, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2008.
 • Terelak J. F., Psychologia stresu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001.
 • Tyszkowa M., Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych, PWN, Warszawa 1976.
 • Wiatrak A. P., Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, w: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, red. K. Jaremczuk, PWSZ, Tarnobrzeg 2003.
 • Valenzuela L. M., Mulki J. P., Jaramillo J. F., Impact of Customer Orientation, Inducements and Ethics on Loyalty to the Firm: Customers' Perspective, "Journal of Business Ethics" 2010, nr 93.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330183

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.