PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 67 Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1 | 329--336
Tytuł artykułu

Prawne uwarunkowania regulacji rynku usług pocztowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Conditioning of Postal Services Market Regulation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem postępującej liberalizacji rynku usług pocztowych, nadzorowanej przez wyspecjalizowane państwowe organy regulacyjne, jest stworzenie w pełni konkurencyjnego środowiska gospodarczego w obszarze poczty. W jego ramach docelowo funkcjonować powinni przedsiębiorcy będący równoprawnymi uczestnikami obrotu gospodarczego i świadczący usługi o należytym poziomie jakości, zadowalającym konsumentów. Przyjęta przez państwo koncepcja regulacji rynku usług pocztowych w dobie ich liberalizacji, a jednocześnie wypierania w znaczącym stopniu tradycyjnych usług pocztowych przez środki komunikacji elektronicznej powinna się skupiać przede wszystkim na trzech elementach. Po pierwsze, na konieczności zapewnienia monitoringu wpływu liberalizacji na funkcjonowanie i stan rynku usług pocztowych (zarówno z punktu widzenia interesów klientów, jak i operatorów pocztowych). Po drugie, na potrzebie wypracowania modelu polityki regulacyjnej opartego na skutecznych narzędziach regulacyjnych zapewniających zrównoważony rozwój tego sektora gospodarki narodowej. Po trzecie, na nieodzowności konsultacji działań regulacyjnych z szeroko rozumianym środowiskiem społeczno-gospodarczym.(fragment tekstu)
EN
The article presents the legal aspects of national regulation of postal services market. It emphasizes, that liberalization of this sector ought to adjust the rules of free market economy and the needs of society in this area. From this point of view, three issues are the very important: permanent monitoring of transition of postal services market; consultations with the groups interested in that process - customers, postal workers and entrepreneurs; creation the effective postal regulatory body. What is more, the paper indicates the necessity of amendment to the law connected with the Postal Directive 2008, regulator's experience and development of this segment of the market in Poland.(author's abstract)
Twórcy
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej; Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
Bibliografia
 • Szydło M.: Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako nowy rodzaj funkcji państwa względem gospodarki, "Studia Prawnicze" 2004, nr 3.
 • Czyżak M.: Kierunki regulacji rynku usług pocztowych w świetle zaleceń do Policy Recommendations - referat wygłoszony na konferencji Dobre miejsca pracy w dobrych usługach zorganizowanej przez Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 24.02.2009 r., sprawozdanie z konferencji: Liberalizacja potrzebuje wsparcia, "Poczta Polska" 2009, nr 14.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483, ze zm.
 • Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług, Dz.Urz. UE L 15 z 21.01.1998, ze zm
 • Dyrektywa 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty, DzUrz UE L 52 z 27.02.2008, s. 3-20, ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, tekst jednolity DzU 2001, nr 79, poz. 854, ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, DzU 2001, nr 112, poz. 1198, ze zm.
 • Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe, DzU 2003, nr 130, poz. 1188, ze zm.
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 1996 r., K 25/95, LEX nr 28652.
 • Obwieszczenie (98/C 39/02) Komisji Europejskiej w sprawie stosowania reguł konkurencji do sektora pocztowego i w sprawie oceny pewnych środków publicznych odnoszących się do usług pocztowych, DzUrz UE C 39 z 6.02.1998 r., ze zm.
 • Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, Projekt z dnia 6 września 2010 r.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo pocztowe przygotowanego w ramach projektu TF2006/018-180.01.08.06. - Rezerwa elastyczna - Projekt: Propozycja nowego Prawa pocztowego, Departament Rynku Pocztowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 • Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2007 roku, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, maj 2008, http:///www.uke.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.