PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 14 Prace z zakresu nauk społecznych | 127--143
Tytuł artykułu

Migracje światowe jako efekt globalizacji i ich wpływ na kryterium optymalnego obszaru walutowego związanego z mobilnością siły roboczej

Warianty tytułu
World migration as a result of globalization and their impact on the criterion of optimum currency area associated with labor mobility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja jest zjawiskiem obejmującym wiele aspektów ekonomicznych, jednym z nich są migracje siły roboczej. Innym elementem globalizacji są zmiany w światowym systemie monetarnym polegające na zmianie ilości i zasięgu walut w obiegu. Teoria optymalnego obszaru walutowego sięgająca początkami lat 70. XX wieku wypracowała wiele kryteriów, których spełnienie ma wskazywać na optymalny zasięg danej waluty. Jednym z tych kryteriów są kryteria związane z mobilnością siły roboczej. W artykule postawiono hipotezę, że globalizacja zwiększająca mobilność i ułatwiająca migrację siły roboczej zwiększa znaczenie mobilnościowego kryterium OCA związanego z siłą roboczą. Przeprowadzona analiza z wykorzystaniem danych The World Bank wskazuje jednak, że globalizacja nie jest w stanie zmienić niskiej praktyczności stosowania mobilnościowych kryteriów OCA. Mała adekwatność czynnika mobilności siły roboczej w kreowaniu optymalnego obszaru walutowego nie ulega poprawie pod wpływem globalizacji, zatem mimo tego, że globalizacja zmienia migracje, to nie zmienia mobilności siły roboczej w taki sposób, że może by ją traktować jako istotny czynnik wyboru obszaru stanowiącego optymalny obszar walutowy. (abstrakt oryginalny)
EN
Globalization is a phenomenon involving many economic aspects, one of them are labor migrations. Another element of globalization are changes in the global monetary system consisting of changing the amount and extent of national currencies in circulation. The theory of optimum currency area, dating back to the beginnings of the 70s of the XX century, developed many criteria, the fulfillment of which is indicative of the optimum range of the currency. One of these criteria are criteria related to labor mobility. This article has been hypothesized that increasing mobility and globalization facilitates the migration of labor increases the importance of a mobility OCA criterion associated with the workforce. The analysis of the World Bank data points out, however, that globalization is not able to change the low practicality of applying the mobility OCA criteria. Small adequacy of factor mobility of labor in the creation of OCA has not improved under the influence of globalization, therefore, despite the fact that globalization changes the labor and people migrations, it does not change the mobility of the workforce in such a way that it can be regarded as a key factor in choosing a region as an optimal currency area. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • De Grauwe P., Economics of monetary union, Oxford University Press, Oxford 2007.
 • Ghosh A., Wolf H., Exchange Rate Regimes: Choices and Consequences, The MIT Press 2003.
 • Grubel H.G., The Theory of Optimum Currency Areas, "Canadian Journal of Economics" 1970, no 3 (2).
 • Horvath J., The Optimum Currency Area Theory. A Review, ACE Phare Project no P98106, 2002.
 • Kenen P., The theory of optimum currency areas: an eclectic view, [w:] Monetary problems of the international economy, The University of Chicago Press, Chicago & London 1969.
 • Kugler M., Rapoport H., Migration, FDI, and the Margins of Trade, http://www.hks.harvard.edu/.../publications/faculty/wp/222.pdf, [dostęp: 12.01.2013], 2011.
 • McKinnon R., Optimum currency areas, "The American Economic Review", vol. 53, 1963.
 • Migration and remittance factbook, The World Bank 2008.
 • Melitz J., A Suggested Reformulation of the Theory of Optimal Currency Areas, "CEPR Discussion Paper" no 590, October 1991.
 • Mundell R., A theory of optimum currency areas, "The American Economic Review" vol. 51, s. 657-665, 1961.
 • OECD, Trends in International Migration, Continuous Reporting System on Migration, Annual Report, 2001.
 • Oziemicz E., Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2006.
 • Rogowska-Mikiel I., Międzynarodowe przepływy siły roboczej, [w:] Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych, pod red. P. Bożyk, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2004.
 • Stark O., Taylor E.J., Migration Incentives, Migration Types: The Role of Relative Deprivation, "The Economic Journal" 1991, s. 1163-1178,
 • UN report says number of international migrants rises above 232 million, http://www.panapress.com/Un-report...13-881865-0land2-index.htlm, 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.