PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 1 | nr 4 | 123--136
Tytuł artykułu

Reguły sukcesji podatkowoprawnej a skutki ochronne interpretacji indywidualnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tax Succession Rules and the Protective Effect of Individual Interpretations of Tax Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł zawiera analizę charakteru prawnego interpretacji indywidualnych dokonaną na potrzeby wyznaczenia przedmiotowego zakresu następstwa prawnego. Rysująca się linia orzecznictwa sądów administracyjnych opiera się na założeniu, że z punktu widzenia pozycji prawnej sukcesora istotne znaczenie ma jedynie to, czy jego poprzednik zastosował się już do wydanej interpretacji. W opracowaniu poddano więc badaniu rodzaje uprawnień, jakie mogą powstawać po stronie zainteresowanych podmiotów w związku z uzyskaną interpretacją, a także jej wpływ na obowiązki poprzednika prawnego (i w konsekwencji - następcy). Przeprowadzono linię podziału między pojęciami uprawnienia i zwolnienia z obowiązku, ponieważ ich utożsamienie utrudnia pełne rozpoznanie mechanizmu sukcesji. Z problematyką tą wiąże się również konieczność określenia momentu, od którego można mówić o istnieniu oczekiwania prawnego (eks-pektatywy) ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an analysis of the legal nature of individual interpretations made for the purposes of determining the scope of succession under the Polish tax law. The leading case-law is based on the assumption that from the successor's point of view the only important issue is whether his predecessor has already complied with the interpretation. The essay also concerns the nature of right which arises from interpretations, as well as its impact on the predecessor's obligations. Authors draw a dividing line between the term of "right" and "exemption from duty", because they are not equal to each other. It is not beneficial to blurr abovementioned line as it may hinder the full recognition of the tax succession mechanism. The additional issue is to indicate the moment when the legitimate expectation of protection connected with interpretations gets its beginning. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
123--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Babiarz S., 2006, Majątkowe i niemajątkowe prawa i obowiązki w systemie prawa, cz. II. Majątkowe i niemajątkowe prawa i obowiązki w prawie podatkowym, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", nr 2.
 • Babiarz S., 2013a, Prawa i obowiązki następców prawnych i podmiotów przekształconych, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Warszawa.
 • Babiarz S., 2013b, Następstwo prawne spadkobierców i zapisobierców zwykłych w prawie podatkowym, Warszawa.
 • Bardach J., 1964, Historia państwa i prawa Polski, t. 1, Warszawa.
 • Bekrycht T., Brolik J., 2012, Instytucja interpretacji prawa podatkowego w ujęciu art. 14a i 14b Ordynacji podatkowej - aspekt teoretycznoprawny (artykuł dyskusyjny), "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. LXXXV.
 • Brolik J., 2010, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego, Warszawa.
 • Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Masternak M., Orłowski J., 2007, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń.
 • Brzeziński B., Masternak M., 2006a, Glosa do postanowienia WSA w Warszawie z dnia 15.11.2005r., IIISA/Wa 2416/05, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego", nr 5.
 • Brzeziński B., Masternak M., 2006b, Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 28.06.2005 r, ISA/Bd276/05, "Orzecznictwo Sądów Polskich", z. 6.
 • Buwaj A., 2012, Glosa do wyroku WSA w Lublinie z dnia 04.03.2011 r, I SA/Lu 875/10, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego", nr 5.
 • Dudra D., 2006, Tok instancji i kontrola sądowa w sprawach interpretacji podatkowych, "Przegląd Podatkowy", nr 2.
 • Dzwonkowski H. (red.), 2011, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa.
 • Dzwonkowski H., 2009, Charakter prawny indywidualnych interpretacji podatkowych - wybrane zagadnienia, [w:] W. Miemiec (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, Wrocław.
 • Filipczyk H., 2011, Czy interpretacja indywidualna udziela ochrony prawnej następcy prawnemu?, "Monitor Podatkowy", nr 9.
 • Gandor K., 1968, Prawa podmiotowe tymczasowe (eskspektatywy), Wrocław.
 • Kmieciak Z., 2006, Proceduralne problemy wiążących interpretacji prawa podatkowego, "Państwo i Prawo", nr 4.
 • Leconte M., 2013, Glosa do wyroku WSA w Krakowie z dnia 1 marca 2013 r, I SA/Kr 46/13, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego", nr 6.
 • Mariański A., 2003a, Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych - rozważania na tle art. 494 § 2 i 5 k.s.h. - polemika, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 12.
 • Mariański A., 2003b, Sukcesja podatkowa - podstawy i zakres (wybrane zagadnienia), "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2003, nr 2-3.
 • Mariański A., 2003c, Kontynuacja działalności gospodarczej przez spadkobierców podatnika, cz. I, "Monitor Podatkowy", nr 9.
 • Mariański A., 2013, Koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych - sukcesja podatkowa spadkobierców, "Glosa", nr 1.
 • Mastalski R. 2011, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Wrocław.
 • Nykiel W., 2005, Wiążące interpretacje prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników i inkasentów - niektóre możliwe rozwiązania, [w:] W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Lublin.
 • Olesiak J., 2014, Odpowiedzialność podatkowa następców prawnych i podmiotów przekształconych, [w:] M. Sęk (red.), Prawo podatkowe, Łódź.
 • Olesińska A., 2009, Następstwo w prawie podatkowym, [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, Toruń.
 • Ofiarki Z., 2008, Prawo podatkowe, Warszawa.
 • Pahl B., 2010, Następstwo prawnopodatkowe, [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego. Tom III. Prawo daninowe, Warszawa.
 • Prus P., 2013, Sukcesja ochrony prawnej wynikającej z pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, [w:] T. Famulska (red.), Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2012, poz. 749 t.j.
 • Wilk M., 2012, Sukcesja podatkowa spadkobierców - umorzenie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym a prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ich nabycie poniesionych przez spadkodawcę, "Monitor Podatkowy", nr 7.
 • Wyrok NSA z dnia 10.02.2009 r., II FSK 1625/07, www.nsa.gov.pl.
 • Wyrok NSA z dnia 10.05.2012 r., II FSK 2046/10, www.nsa.gov.pl.
 • Wyrok NSA z dnia 21.11.2012 r., II FSK 2486/11, www.nsa.gov.pl.
 • Wyrok NSA z dnia 29.11.2012 r., II FSK 737/11, www.nsa.gov.pl.
 • Wyrok NSA z dnia 11.12.2012 r., II FSK 830/11, www.nsa.gov.pl.
 • Wyrok NSA z dnia 21.03.2013 r., I FSK 806/11, www.nsa.gov.pl.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.10.2000 r., SK 7/00, OTK ZU 2000, nr 7, poz. 256.
 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 01.03.2013 r., I SA/Kr 46/13, www.nsa.gov.pl.
 • Ziembiński Z., 2004, Logika praktyczna, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.