PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Strategie marketingowe na wybranych rynkach : aspekty teoretyczne i praktyczne zastosowania w organizacjach non profit | 11--44
Tytuł artykułu

Strategie fundraisingowe pozarządowych organizacji non-profit

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Perspektywy stabilnego funkcjonowania organizacji non profit na współczesnym rynku w coraz większym stopniu są uzależnione od efektywności działań związanych z pozyskiwaniem funduszy, a to za sprawą postępującego urynkowienia zasad funkcjonowania sektora usług społecznych, wymagającego od organizacji znacznie większej samodzielności w zakresie pozyskiwania zasobów. Koniecznością staje się więc przekształcenie doraźnych i chaotycznych nieraz działań na tym polu w spójną i przemyślaną strategię, rozumianą jako oparty na świadomie ustalonych celach, poprzedzony dogłębną analizą sytuacji oraz starannie zaplanowany i konsekwentnie realizowany zestaw działań, będący post hoc przedmiotem procedur kontrolnych konfrontujących osiągnięte efekty z zaplanowanymi celami. Kluczowymi elementami strategii są wybór rynku docelowego, mogący w znacznym stopniu przesądzać szanse realizacji założonych celów oraz dobór możliwie optymalnej kompozycji narzędzi, decydujący o efektywności realizacji strategii. Niezwykle istotne jest przy tym, aby instrumenty tworzyły zintegrowany zestaw uwzględniający specyfikę wybranych rynków docelowych, a także złożone czasem relacje i interakcje pomiędzy efektami zastosowania poszczególnych narzędzi. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Zaremba W.: Zarządzanie usługami społecznymi. W: Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy. Red. G. Prawelska-Skrzypek. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006.
 • Hudson M.: Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego. Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny, Warszawa 1997.
 • Pacut M.: Marketing wewnętrzny w zarządzaniu wolontariuszami jako czynnik tworzenia przewagi konkurencyjnej organizacji non-profit. W: Rola marketingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. Red. K. Śliwińska. AE, Katowice 2007.
 • Herbst J.: Trzeci sektor na rozdrożu - kondycja organizacji pozarządowych w świetle wyników badań. "Trzeci Sektor" 2006, nr 8.
 • Zawadzki J.: Zarządzanie organizacjami non profit, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2007.
 • Białas T.: Profesjonalizacja zarządzania organizacjami obywatelskimi. W: Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy. Red. G. Prawelska-Skrzypek. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006.
 • Bryson J.M.: Strategie planning for public and nonprofit organizations. A guide to strenghtening and sustaining organizational achievement. Jossey-Bass, San Francisco 1988.
 • Drucker P.: Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka. Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny - NGO's, Warszawa 1995.
 • Mazurczak M., Łukasiak P.: Jak przygotować plan zbierania funduszy. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2002.
 • Baranowska M., Lewicki M.: Marketing społeczny dla NGO. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Komunikacji Społecznej, Warszawa 2006.
 • Andreasen A.R., Kotler Ph.: Marketing for Nonprofit Organizations, Person Prentice Hall, New Jersey 2003.
 • Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem - aspekty strategiczne. PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 • Strategie marketingowe. Red. W. Wrzosek. PWE, Warszawa 2004.
 • Wrabiec P.: Na pomoc. "Polityka" 2007, nr 4 (27.01.2007).
 • Soboń-Smyk A.: Fundraiserzy - profesjonalni pośrednicy dobra. "Gazeta Wyborcza" z 3.03.2008 r.
 • Boczoń J.: Finansowanie sektora pozarządowego. W: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim. Red. M. Załuska, J. Boczoń. Interart, Warszawa 1996.
 • Frątczak P.: Między współpracą a konfliktem: dylematy relacji między organizacjami pozarządowymi a władzami lokalnymi. W: Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną. Red. M. Rymsza. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 • Organizacje pozarządowe a fundusze strukturalne. Red. E. Kolankiewicz, Z. Komorowska, O. Piekarska-Piotrowicz, M. Wasilewska. Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2007.
 • Arciszewska M.: Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 • Kotler Ph., Andreasen A.: Strategic Marketing for Nonprofit Organizations. Prentice Hall, New Jersey 1993.
 • Załuska M.: Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji pozarządowych. W: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim. Red. M. Załuska, J. Boczoń. Interart, Warszawa 1996.
 • Bekkers R., Krutzen O.: Just keep it simple: a field experiment on fundraising letters. "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing" 2007, Vol. 12, Iss. 4.
 • Sargeant A.: Marketing w organizacjach non profit. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Iwankiewicz-Rak B.: Public relations w organizacjach pozarządowych. W: Public relations. Sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Red. H. Przybylski. AE, Katowice 2004.
 • Szwaj A.: Od czego zależy skuteczność akcji dobroczynnych? - Organizacje non-profit o swojej działalności. "Świat Marketingu" 2005, marzec, http://www.swiatmarketingu.p[/index.php?rodzaj=06&id_numer=265411
 • Freedman H.A., Feldman K.: The business of special events - fundraising strategies for changing times. Pinaple Press, Sarasota 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330877

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.