PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 22 (2) Zarządzanie strategiczne : Quo vadis? | 105--118
Tytuł artykułu

Swoboda działania organizacji jako klasyczne i ponadczasowe zagadnienie stanowiące wyzwanie badawcze dla zarządzania strategicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Freedom of Organization Activity as a Classic and Timeless Problem, Challenging Strategic Management Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było przedstawienie swobody działania jako ponadczasowego zagadnienia badawczego w zarządzaniu strategicznym. Teoretyczne rozważania o swobodzie działania wzmacniają argumenty o znaczeniu autonomii w kontekście dokonywania zmian strategicznych umożliwiających współewoluowanie przedsiębiorstwa z szybko zmieniającymi się krajobrazami biznesowymi. Swoboda działania jest tym bardziej istotna, gdyż przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na jej ograniczanie realizując cele wespół z innymi organizacjami. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present freedom of activity as a timeless problem within strategic management research. Theoretical considerations on freedom of activity are supported by arguments about the importance of autonomy in terms of making strategic changes, enabling companies to coevolve with fast-moving business landscapes. Freedom of activity is all the more important since more and more companies decide to reduce it by running business in association with other organizations. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • [1] Arino A., de la Torre J., Ring P.S., Relational Quality: Managing Trust in Corporate Alliances, "California Management Review" 2001, Vol. 44, No. 1.
 • [2] Banaszyk P., Cyfert S., Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 • [3] Baran R., Siła przetargowa przedsiębiorstwa a efektywność jego działalności marketingowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • [4] Bratnicki M., Zarządzanie zmianą jako czynnik graniczny powodzenia przedsiębiorczości organizacyjnej [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych przedsiębiorstwach, red. J. Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • [5] Cannon J.P., Doney P.M., Mullen M.R., Petersen K.J., Building long-term orientation in buyer-supplier relationships: The moderating role of culture, "Journal of Operations Management" 2010, Vol. 28, No. 6.
 • [6] Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • [7] Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • [8] Czakon W., Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nad sieciami międzyorganizacyjnymi, w: R. Krupski (red.), Metody badań problemów zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.
 • [9] Drucker P., Praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.
 • Z. Mikołajczyk, K. Zimniewicz, Zarządzanie małym przedsiębiorstwem [w:] Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź 2001.
 • [10] Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.
 • [11] Hofer C.W., Turnaround Strategies, "The Journal of Business Strategy" 1980, Vol. 1, No. 1.
 • [12] Hrebiniak L.G., Joyce W.F., Organizational Adaptation: Strategic Choice and Environmental Determinism, "Administrative Science Quarterly" 1985, No. 9.
 • [13] Jadesadalug V., The Impact of Organizational Flexibility and Autonomy on Global Competitiveness Via the Mediating Effect of Corporate Mindset Towards Globalization, "Review of Business Research" 2011, Vol. 11, No 3.
 • [14] Karpacz J., Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • [15] Kornai J., Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
 • [16] Langfred C.W., The Paradox of Self-management: Individual and Group Autonomy in Work Groups, "Journal of Organizational Behavior" 2000, Vol. 21.
 • [17] Lawless M.W., Fintch L.K., Choice and Determinism: A Test of Hrebiniak and Joyce's Framework on Strategy - Environmental Fit, "Strategic Management Journal" 1989, Vol. 10.
 • [18] Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • [19] Lichtarski J., Kontrowersje wokół strategicznych celów przedsiębiorstwa - między teorią a praktyką [w:] Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2004.
 • [20] Lu Y., (Ram) Ramamurthy K., Understanding the Link between Information Technology Capability and Organizational Agility: An Empirical Examination, "MIS Quarterly" 2011, Vol. 35, No. 4.
 • [21] Lumpkin G.T., Cogliser C.C., Schneider D.R., Understanding and Measuring Autonomy: An Entrepreneurial Orientation Perspective, "Entrepreneurship. Theory & Practice" 2009, Vol. 33, No. 1.
 • [22] M. Bratnicki, Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • [23] Mitręga M., Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.
 • [24] Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1978.
 • [25] Rauch A., Wiklund J., Lumpkin G.T., Frese M., Entrepreneurial Orientation and Business Performance An Assessment of Past Research and Suggestions for the Future, "Entrepreneurship. Theory & Practice" 2009, Vol. 33, No. 3.
 • [26] Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • [27] Romanowska M., Metody badania strategii, w: R. Krupski (red.), Metody badań problemów zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.
 • [28] Schjoedt L., Entrepreneurial Job Characteristics: An Examination of Their Effect on Entrepreneurial Satisfaction, "Entrepreneurship. Theory & Practice", 2009, Vol. 33, No. 5.
 • [29] Stabryła A., Metodyka pomiaru sukcesu organizacji w aspekcie skuteczności działania, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2011, nr 4/2.
 • [30] Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2009.
 • [31] Stańczyk-Hugiet E., Autonomia i zależność w układach koopetycyjnych, "Studia Ekonomiczne Regiony Łódzkiego" 2012, wydanie specjalne.
 • [32] Stevenson H., Jarillo J., A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, "Strategic Management Journal" 1990, Vol. 11, No. 4.
 • [33] Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, t. 3, s. 922.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331047

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.