PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 4 New Developments in International Business and Economics in CEEs | 7--29
Tytuł artykułu

Export Performance Clusters of the Hungarian Enterprises : What Factors are Behind the Successful Export Activities?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Objective: The objective of this paper is to provide a deeper insight into the main characteristics of Hungarian exporters between 1999 and 2013.

Research Design & Methods: The text addresses the questions how exporters can be grouped according to their export performance, what kind of groups can be identified, and what their main characteristics are. The research is based on Hungarian Competitiveness Research of 1999, 2004, 2009, 2013. Cluster analysis was selected as a key research method.

Findings: Four different clusters were identified. The most successful export-oriented companies produced more than 60% of export revenue in all databases, they had the highest export revenue, highest export intensity, and their profitability was over industry average except in 2009. Significant differences can be observed between the two groups. Leading minor exporters had significant higher profitability and better operation than minor exporters.

Implications & Recommendations: The implication of the research can be beneficial for both those studying exporters and the firms themselves. The research suggested that lower price is a less important success factor than quality, relationships, fast and flexible delivery. The applied methodology can be useful for export researchers.

Contribution & Value Added: The paper highlights the heterogeneous feature of exporters. Each cluster has special characteristics which required different analysis. The research underpins that operational excellence is necessary to export success, but it is not enough. (original abstract)
Twórcy
 • Corvinus University of Budapest, Hungary
Bibliografia
 • Abel, I., & Czakó, E. (Eds.). (2013). Exportsiker nyomában. Budapest: Alinea kiadó.
 • Balassa, B. (1965). Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. The Manchester School of Economic and Social Studies, 119, 93-123.
 • Bernard, A. B., & Jensen, J. B. (1999). Exceptional exporter performance: cause, effect, or both? Journal of International Economics, 47(1), 1-25.
 • Békés, G., & Muraközi, B. (2011). Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon. Műhelytanulmány: MTA Közgazdaságtudományi Inézet.
 • Bruneckiene, J., & Paltanaviciene, D. (2012). Measurement of Export Competitiveness of the Baltic States by Composite Index. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 23(1), 50-62.
 • Cadogan, J. W., Kuivalainen, O., & Sundqvist, S. (2009). Export Market-Oriented Behaviour and Export Performance: Quadratic and Moderating Effects Under Different Degrees of Market Dynamism and Internationalization. Journal of International Marketing, 17, 71-89.
 • Chikán, A., Czakó, E., & Zoltay Paprika, Z. (1999). Arccal a piac felé. Gyorsjelentés az 1999. évi kérdőíves felmérés eredményeiről.
 • Chikán, A., Czakó, E., & Zoltay Paprika, Z. (2004). Fókuszban a verseny. Gyorsjelentés a 2004. évi kérdőíves felmérés eredményeiről.
 • Chikán, A., Czakó, E., & Zoltay Paprika, Z. (2009). A vállalati versenyképesség válsághelyzetben. Gyorsjelentés a 2009. évi kérdőíves felmérés eredményeiről.
 • Chikán, A., Czakó, E., & Wimmer, Á. (2014). Kilábalás göröngyös talajon - Gyorsjelentés a 2013. évi kérdőíves felmérés eredményeiről. Retrieved on June 1, 2014, from http://unipub.lib.unicorvinus.hu/1528/1/BCE%20VKK%20GYORSJELENTES%202014_2.pdf.
 • Czakó, E. (2010). Vállalati teljesítmények méretkategóriák szerint és a versenyképesség intézményiés szoláltatási rendszere. In: Állami számvevőszék kutatóintézete (2010): A közszféra és a gazdaság versenyképessége empirikus eredmények és tanulságok (pp. 69-84). április.
 • Dean, D.L. & Mengüç, B., & Myers, C.P. (2000). Revisiting firm characteristics, strategy and export performance relationship. Industrial Marketing Management, 29, 461-477.
 • DiPietro, W.R., & Anoruo, E. (2005). Creativity, innovation, and export performance. Journal of Policy Modeling, 28, 133-138.
 • Fryges, H., & Wagner, J. (2010). Exports and Profitability: First Evidence for German Manufacturing Firms. The World Economy (2010). Retrieved on June 1, 2014, from http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=45&sid=f0b36f30-bb13-4783-924a-5f2fd9831613%40sessionmgr4003&hid=4104.
 • Gatto, M. D., Mauro, F., Gruber, J., & Mandel, B. R. (2011). The Revealed Competitiveness of U.S. Exports. Board of Governors of the Federal Reserve System. International Finance Discussion Papers Number 1026 August 2011. Retrieved on June 1, 2014, from http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=37fa8987-7547-4838-ae42-06718cb2b65f%40sessionmgr4001&hid=4 106.
 • Grazzi, M. (2012). Export and Firm Performance. Evidence on Productivity and Profitability of Italian Companies. Journal of Industry, Competition and Trade, 12(4), 423-444.
 • Halpern, L., & Muraközy, B. (2009). Innovation, Productivity and Exports: the Case of Hungary.
 • Műhelytanulmányok, Magyar Tudományos Akadémia, November 2009.
 • Inzelt, A. (2011a). Innováció- határok nélkül. Bevezető a tematikus számhoz. Külgazdaság, LV. Évf. 2011. szeptember - október, pp. 3 - 21. Retrieved on June 1, 2014, from http://www.penzugykutato.hu/files/K%C3% BClgazdas%C3%A1g%202011%20szeptemberokt%C3%B3ber.pdf.
 • Inzelt, A. (2011b). Innováció és nemzetközi terjeszkedés a kicsik világában. Egy e-felvétel eredményei. Külgazdaság, LV. Évf. 2011. szeptember - október, pp. 122 - 154. Retrieved on June 1, 2014, from http://www.penzugykutato.hu/files/K%C3%BClgazdas%C3%A1g%202011%20szeptember-okt%C3%B3ber.pdf.
 • Juhász, P., & Reszegi, L. (2012). Erősödő külföldi dominancia. Figyelő Top 200 kiadvány, 22-27.
 • Kállay, L. (2011). KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetálalakítás Műhelytanulmány. Retrieved on June 1, 2014, from http://www.szolidaritas.org/files/1/3/kkv_versenykepesseg_-_tanulmany_-_kl_2012_03__.pdf.
 • Kállay, L., & Lengyel, L. (2008): A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedésének főbbjellemzői az Európai Uniós csatlakozás előtt. Vállalkozás é Innováció 2. évfolyam 1. szám2008. I. negyedév 54-76.
 • Katalin, B., Molnár, G., Pellényi, G., Szabó, L., Várhegyi, J. (2013). A külkereskedelmi egyenleg dinamikája, az export és az import alakulása. MNB-Szemle különszám 2013. okt. Retrieved on June 1, 2014, from http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_mnbszemle/mnbhu_msz_20131030/bodnar.pdf.
 • Leonidou, C.L., Katsikeas, C.S., & Samiee S. (2002): Marketing strategy determinants of export performance: a meta-analysis. Journal of Business Research 55 (2002) 51-67.
 • Lesi, M. (2005). A 2004-es versenyképesség kutatás vállalati mintájának alapjellemzői és reprezentativitása. Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, 2. kötet, BCE Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.
 • Loacker, J.D. (2005). Do exports generate higher productivity? Evidence from Slovenia. Journal of International Economics, 73, 69-68.
 • Majocchi, A. & Bacchiocchi, E. & Mayrhofer, U. (2005). Firm size, business experience and export intensity in SMEs: A longitudinal approach to complex relationships. International Business Review, 14, 719-738.
 • Merino, F. (2012). Firm's internationalization and productivity growth. Research in Economics, 66(4), 349-354. Retrieved on June 1, 2014, from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S109094431200035X
 • Miocevic, D., & Crnjanak Karanovic, B. (2011). Cognitive and Information-Based Capabilities int he Internationalization of Small and medium-Sized Enterprises: She Case of Croatian Exporters. Journal of Small Business Management, 49(4), 537-557.
 • Matyusz, Zs. (2011). A 2009-es versenyképességi adatfelvétel vállalati mintájának alapjellemzői és reprezentativitása. Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség Kutató Központ.
 • Matyusz, Zs. (2014). A 2013-as versenyképességi kutatás vállalati mintájának alapjellemzői és reprezentativitása. Versenyképesség tanulmánysorozat. Retrieved on June 1, 2014, from https://webmail.uni-corvinus.hu/service/home/~/?auth=co&loc=hu_HU&id=12172∂=4.
 • Munkácsi, Zs. (2009a). Kik exportálnak Magyarországon? Vállalati méret és külföldi tulajdon szerinti exportkoncentráció és a külföldi tulajdon hatása az exportorientációra. MNB-szemle. 2009. július, 22-38.
 • Munkácsi, Zs. (2009b). A kelet-közép-európai országok exportszerkezete és exportspecializációja. MNB-tanulmányok 81. 2009. szept.
 • Navaretti, G. B. & Castellani, D. (2004). Investment abroad and performance at home: the evidence from Italian multinationals, SEPR Discussion Paper 4284.
 • Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press.
 • Robertson, C., & Chetty, S. K. (2000). A contingency-based approach to understanding export performance. International Business Review, 9, 211-235.
 • Saboniene, A. (2009). Lithuanian Export Competitiveness: Comparison with other Baltic Sates. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2, 49-57.
 • Shamsoddoha, A. K & Ali, M. Y. & Ndubisi, N. O. (2009). A Conceptualisation of Direct and Indirect Impact of Export Promotion Programs on Export Performance of SMEs and Entrepreneurial ventures. International Journal of Entrepreneurship, 13 (Special Issue). Retrieved on June 1, from http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=12&sid=f0b36f30-bb13-4783-924a-5f2fd9831613%40sessionmgr4003&hid=4104.
 • Stoian, M.C., Rialp, A., & Rialp, J. (2011). Export performance under the microscope: A glance through Spanish lenses. International Business Review, 20, 117-135.
 • Stojcic, N., Becic, M., & Vofinic, P. (2012). The Competitiveness of Exports form Manufacturing Industries in Croatia and Slovenia to the EU-15 Market: A Dynamic panel Analysis. Croatian Economic Survey, 14(1), 69-105.
 • Szerb, L., & Márkus, G. (2008). Nemzetköziesedési tendenciák a kis- és közepes méretű vállalatok körében Magyarországon a 2000-es évek közepén. Vállalkozás Innováció 2. évfolyam, 2. szám 2008. I. negyedév, 36-58.
 • Szerb, L. (2008). A hazai kis- és középvállalkozások fejlődését és növekedését befolyásoló tényezők a 2000-es évek közepén. Vállalkozás Innováció 2. évfolyam, 2. szám 2008. II. negyedév, 1-35.
 • Török, Á. (2008). Export competitiveness and the catch-up process of Hungary (1996-2001): A comparative analysis with some reflections on trade theory. Competitiveness Review, (1/2), 131-153.
 • Travkina, I., & Tvaronaviciene, M. (2011). Export Competitiveness and Domestic Productivity facets: Case of Lithuania. Journal of Business Economics and Management,12 (1), 49-68.
 • Wilkinson, T., & Brouthers, L. E. (2006). Trade promotion and SME export performance. International Business Review, 15, 233-252.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.