PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | R. 12, nr 3, cz. 1 | 183--194
Tytuł artykułu

Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Investments as a Determinant of the Development of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęta w artykule problematyka dotyczy znaczenia inwestycji w rozwoju przedsiębiorstw z branży meblarskiej. We wstępie opracowania, w sposób syntetyczny, przedstawiono cel i metodykę badań. Następnie dokonano charakterystyki branży meblarskiej w Polsce, uwzględniając jej historię, determinanty i aktualny stan rozwoju. Podkreślono również bardzo dobre wyniki eksportowe polskich meblarzy za 2013 rok. Wspomniano także o działaniach promocyjnych branży w ramach projektu systemowego "Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych" oraz ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej "Dumni z polskich mebli". Badania ankietowe dostarczyły cennej wiedzy na temat: przyczyn braku strategii/planów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, korzyści wynikających z planowania strategicznego, obszarów inwestowania podmiotów, źródeł finansowania inwestycji, stosowanych przez przedsiębiorstwa technik budżetowania kapitałowego i identyfikacji ryzyka, barier i planów inwestycyjnych, korzyści wynikających z realizacji przedsięwzięć rozwojowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Taken in the article the issue concerns the importance of investment in the development of companies in the furniture industry. In the introduction to the report, in a synthetic way, presented the purpose and methodology of the study. Then prepared the characteristics of the furniture sector in Poland, taking into account its history, determinants and current state of development. It also stressed the very good export performance of Polish furniture producers for 2013. Also mentioned the promotional activities of the sector within the system project "Promotion of Polish economy on international markets" and the nationwide campaign socio-educational "Proud of the Polish furniture." Surveys have provided valuable knowledge on: reasons for the lack of strategy /investment plans in enterprises, the benefits of strategic planning, areas for investment entities, sources of investment financing, used by firms capital budgeting techniques and risk identification, barriers and investment plans, the benefits arising from the implementation of development projects. (original abstract)
Rocznik
Strony
183--194
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Branżowy program promocji branży meblarskiej, (2012), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Dzięgielewski S., Dużyk A. (2000), Meblarstwo narodowym przemysłem, "Świat Mebli" nr 1.
 • http://www.artbiznes.pl/index.php/dumni-z-polskich-mebli-cudze-chwalicie-swojego-nie-znacie/, dostęp dnia 15.05.2014.
 • http://dumnizpolskichmebli.org/o-akcji/, dostęp dnia 15.05.2014.
 • http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,12707359,_Dumni_z_polskich_mebli90_proctrafia_na_eksport.html, dostęp dnia 14.06.2014.
 • http://www.forbes.pl/mebli-rosnie,artykuly,168600,1,1.html, dostęp dnia 14.06.2014.
 • Kalupa Ł. (2004), Meblarstwo w Polsce. Kondycja - Podstawy sukcesu -Perspektywy, EINT, Warszawa.
 • Klastry w Polsce. Katalog (2012), PARP, Warszawa.
 • Ostrowska E. (2002), Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa.
 • Ramian T. (2002), Proces inwestycyjny w praktyce przedsiębiorstw (na podstawie zachodnich badań empirycznych), w: Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego, Henzel H. (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, (2013), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2013, (2014), GUS, Warszawa.
 • Urbanik E. (1998), Rozwój i dokonania drzewnictwa w Polsce po II wojnie światowej. Prace Instytutu Technologii Drewna, 1: 20.
 • Żamojda A. (2003), Geniusz wciąż żywy. "Meble Plus" nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331117

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.