PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | R. 12, nr 3, cz. 1 | 227--244
Tytuł artykułu

Konkurencja i kooperacja przedsiębiorstw - dylematy polityki wspierania klastrów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competition and Cooperation of Enterprises - Dilemmas of Cluster Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest podjęcie rozważań na temat zadań, zasad i roli polityki wspierania i promocji klastrów w kontekście efektów wynikających z jednoczesnej współpracy i konkurencji przedsiębiorstw. Dyskusji poddane zostają kwestie: jak powinna wyglądać polityka wspierania ugrupowań klastrowych i czy zawsze powinna uwzględniać te same instrumenty i taką samą rolę instytucji publicznych oraz badawczo-rozwojowych i edukacyjnych we wspieraniu regionalnego biznesu? Czy polityka wspierania klastrów powinna być dynamiczna i realizowana w oparciu o zarządzanie systemowe i na jakim poziomie? W analizie wykorzystane zostały doświadczenia krajów UE w zakresie realizacji polityki wspierania klastrów. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to take considerations of the goals, principles and role of the clusters supporting and promoting policy in the context of the effects of a simultaneous competition and cooperation among enterprises. There will be discussed some important issues concerning the clusters policy: the scope, shape and instruments of the policy, the role of public and research and development institutions in this area, the nature of the clusters supporting policy - should it be based on system management or should it be implemented on national or regional level? The analysis were based on the experience of the EU Member States in terms of the clusters supporting policy implementation. (short original abstract)
Rocznik
Strony
227--244
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Andersson T., Schwaag Serger S., Sorvik J., Wise Hansson E. (2004), The Cluster Policies Whitebook, International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development, Malmo.
 • Audretsch D., Feldman M.P. (1995), R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production, "American Economic Review", Vol. 86(3).
 • Benner M., Sandstrom U. (2000), Institutionalizing the Triple Helix: research funding and norm in the academic system, "Research Policy", Vol. 29.
 • Best M.H. (2001), The new competitive advantage, Oxford University Press, Oxford.
 • Boekholt P.B., Thuriaux (1999), Public Policies to Facilitate Clusters: Background, Rationale and Policy Practices in International Perspective, in: OECD (1999), Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD, Paris.
 • Borras S., Tsagdis D. (2011), Polityki klastrowe w Europie. Przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie, PARP, Warszawa.
 • Brodzicki T. (2012), Klastry i polityka klastrowa, w: Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, Brodzicki T., Kuczewska J. (red.), Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Brodzicki T., Kuczewska J. (2012), Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P. (2004), Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi, Rekomendacje nr 11, Gdańsk.
 • Brusco S. (1982), The Emilian Model: Productive Decentralisation and Social Integration, "Cambridge Journal of Economics", Vol. 6.
 • Brusco S. (1990), The idea of the industrial district: Its genesis, w: Industrial districts and inter-firm cooperation in Italy, Pyke F., Sengenberger W., Becattini G. (eds.), International Labour Office, Geneva.
 • Callegati E., Grandi S. (2005), Cluster Dynamics and Innovation in SME-s: the Role of Culture, Universita di Torino, Working Papers No. 3.
 • Camagni R. (1991), Innovation Networks, Belhaven Press, London.
 • Carlsson B., Stankievicz R. (1991), On the Nature, Functions and Composition of Technological Systems, "Journal of Evolutionary Economics", Rosenberg.
 • Ciccione A., Matsuyama K. (1996), Start-up Costs and Pecuniary Externalities as Barriers to Economic Development, "Journal of Development Economics", Vol. 49(1).
 • Cluster policy in Europe. A brief summary of cluster policies in 31 European countries (2008), Europe Innova Cluster Mapping Project, Oxford Research AS, Oxford.
 • Cooke P. (1992), Regional Innovation Systems: Competitive Regulation in the New Europe, "Geoforum", Vol. 23.
 • Cooke P., Leydesdorff L. (2006), Regional Development in the Knowledge-Based Economy: The Construction of Advantage, "Journal of Technology Transfer", Vol. 31.
 • Cooke P., Uranga M.G., Extebarria G. (1997), Regional innovation systems: Institutional and organisational dimensions, "Research Policy", Vol. 26.
 • Dahmen E. (1988), Development Blocks in Industrial Economics, "Scandinavian Economic History Review", Vol. 36.
 • De la Mothe J. (2004), The institutional governance of technology, society and innovation, "Technology in Science", Vol. 26.
 • Dei Ottani G. (1994), Cooperation and Competition in the Industrial District as an Organisational Model, "European Planning Studies", Vol. 2.
 • Dzisah J., Etzkowitz H. (2008), Triple Helix circulation: the heart of innovation and development, "International Journal of Technology Management and Sustainable Development", Vol. 7, No. 2.
 • Edquist C. (1997), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organisations, Pinter Publishers, London.
 • Enright M. (1992), Why Local Clusters are the Way to Win the Game, World Link, 5, July/August.
 • Enright M. (1993), The Geographic Scope of Competitive Advantage, w: Stuck in the Region?: Changing Scales of Regional Identity, Dirven E., Groenewegen J. and van Hoof S. (eds), KNAG/ Netherlands Geographical Studies 155.
 • Etzkowitz H. (2002), Networks of innovation: science, technology and development in the Triple Helix area, "International Journal of Technology Management and Sustainable Development", Vol. 1, No. 1.
 • Etzkowitz H., Klofsten M. (2005), The innovating region: towards a theory of knowledge-based regional development, "R&D Management", Vol. 35, No. 3.
 • Etzkowitz H., Webster A, Gebhardt Ch., Cantisano Terra B.R. (2000), The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm, "Research Policy", No. 29.
 • European Commission (2003 a), Final report of the expert group on enterprise clusters and networks, Brussels.
 • European Commission (2003 b), Cluster Policies Thematic Report, European Trend Chart on Innovation, Brussels.
 • Freeman C. (1987), Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter, London.
 • Gorynia M., Jankowska B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa.
 • Gorynia M., Jankowska B. (2009), Klastry jako podstawa budowy stref wysokiej produktywności, materiały do wykładu, http://nta.ue.poznan.pl/upload/klastry.ppt.
 • Karlsson C., Johansson B., Stough R.B. (2005), Industrial Clusters and Inter-Firm Networks, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 • Ketels Ch. (2004), European Clusters, Structural Change in Europe 3 -Innovative City and Business Regions.
 • Klastry w polityce rozwoju regionalnego, http://www.pi.gov.pl/Klastry/ chapter_95456.asp, dostęp dnia 09.04.2014.
 • Krugman P. (1991), Geography and Trade, MIT Press, Cambridge.
 • Kuczewska J. (2012), Regionalne przewagi skonstruowane - relacje biznes-instytucje badawczo-rozwojowe w województwie pomorskim, w: Kształcenie i rozwój specjalistów, Górski P. (red.), Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • Kuczewska J. (2012 a), Konstruowanie przewag regionalnych a tworzenie wartości polskich przedsiębiorstw, "Journal of Management and Finance", Vol. 10/4, Gdańsk.
 • Kuczewska J. (2012 b), The importance of innovation policy in constructing the competitive advantage - regional approach, w: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, Rynarzewski T., Mińska--Struzik E. (red.), Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo UE, Poznań.
 • Kuczewska J. (2013 a), Przewagi skonstruowane w rozwoju regionów Grupy Wyszehradzkiej, w: Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, Zielińska-Głęboc-ka A., Gawlikowska-Hueckel K. (red.), Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Kuczewska J. (2013 b), Konstruowanie przewag konkurencyjnych polskich regionów w latach 2009-2010, w: Siła współdziałania -formy, mechanizmy i skutki umiędzynarodowienia klastrów, Kamiński R. (red.), PTE, Poznań.
 • Kuczewska J., Kujawski L., Brodzicki T. (2012), Efekty wewnętrzne klastrów, w: Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, Brodzicki T., Kuczewska J. (red.), Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Leydesdorff L., Meyer M. (2006), Triple Helix indicators of knowledge-based innovation systems. Introduction to the special issue, "Research Policy", Vol. 35.
 • Lundvall B.-A (1992), National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning (ed.), Pinter, London.
 • Marques J.P.C., Caraca J.M.G., Diz H. (2006), How can university-industry-government interactions change the innovation scenario in Portugal? -the case of University of Coimbra, "Technovation", No. 26.
 • Marshall A. (1890), Principles of Economics, Macmillan, London.
 • Pilarska Cz. (2010), Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, nr 8, Kraków.
 • Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Porter M. E. (1998), On Competition, Harvard Business School, Boston.
 • Porter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, London: Macmillan.
 • Porter M.E. (1998), Clusters and New Economics of Competition, Harvard Business Review, November-December.
 • Schumpeter J.A. (1943, 1996), Capitalism, Socialism and Democracy, Routledge, London.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331125

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.