PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 49 nr 4 Być, mieć czy władać? | 467--480
Tytuł artykułu

Zagadnienia opłat i prowizji bankowych

Warianty tytułu
The Issue of Fees and Commissions in Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W prezentowanym artykule autorzy podjęli próbę przybliżenia wybranych aspektów opłat i prowizji w sektorze bankowym w Polsce. Skoncentrowano się na następujących kwestiach: sfera regulacji opłat i prowizji, poziom i struktura opłat i prowizji, opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych, prowizje i opłaty związane z rozliczeniami pieniężnymi, abuzywne klauzule umowne a opłaty i prowizje za usługi bankowe. Ponadto zwrócono uwagę na problematykę klauzul niedozwolonych, które spotyka się w umowach funkcjonujących na rynku bankowym. Jest to stosunkowo rzadko wykorzystywany instrument ochrony interesów słabszej strony stosunków prawnych między profesjonalistą a konsumentem. Wydaje się, iż z uwagi na skalę rozwoju usług bankowych zagadnienie opłat i prowizji powinno być przedmiotem stałych analiz prowadzonych przez liczne, funkcjonujące w sferze ochrony konsumenta, wyspecjalizowane podmioty.(abstrakt oryginalny)
EN
A revival of interest is show towards the different aspects of problems associated with charges and bank brokerage from Polish specialised bank environments, as well as from initiatives of the European Commission. This paper attempts to show the approximation of the chosen issues from the sphere of regulating processes at the level of regulatory (inside system) and real processes (level and structure of income from title of charge and bank brokerage, exemplary conditions of transactions in systems of time sale). It particularly focuses on problems of protection of the impermissible clause on bank service markets, and in agreements reached between a weaker party and the professional one.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, NBP Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, styczeń 2012.
 • Bączyk M., E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Prawo bankowe Komentarz, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Dyrektywa Rady z dnia 5 kwietnia 1993 r., nr 93/13/EWG. o niedozwolonych klauzulach w umowach konsumenckich.
 • Elementy finansów i bankowości, red. Flejterski, B. Świecka, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Klauzula niedozwolona UOKiK nr wpisu 4288 w rejestrze klauzul niedozwolonych, sygn. XVII AmC 2718/10.
 • Kohutek K., Kontrola treści ogólnych warunków umów bankowych na tle nowelizacji kodeksu cywilnego na tle ochrony konsumenta, "Prawo Bankowe" 2000, nr 12.
 • Ofiarski Z., Prawo bankowe. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Pisuliński J., Niedozwolone klauzule umowne w obrocie bankowym na wybranych przykładach, "Prawo Bankowe" 2005, nr 6.
 • Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec - grudzień 2012, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2013.
 • Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie listopad 2005 - czerwiec 2006, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, listopad 2006.
 • Prawo bankowe oraz ustawa o Narodowym Banku Polskim, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Raport o sytuacji banków w 2011 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012.
 • Rączka G., Niedozwolone postanowienia umowne w umowach rachunku bankowego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2010, nr 4.
 • Rutkowska E., Sieradzka M., Nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane wobec kredytobiorców -konsumentów - cz. I, "Prawo Bankowe" 2008, nr 2.
 • Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok, PKO BP S.A., 4 marca 2013 r.
 • Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie dokumentu - Konsultacje w sprawie rachunków bankowych, Warszawa, 12 czerwca 2012 r.
 • Sytuacja na rynku kredytowym. II kwartał 2013, NBP, Warszawa, kwiecień 2013.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Dz. U. nr 199, poz. 1175 z poźn. zm.
 • Wszołek J., Rejestr klauzul niedozwolonych - zagadnienia systemowe oraz wątpliwości konstytucyjne wokół skutków wpisu, "Monitor Prawniczy" 2011, nr 12.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2004 r., sygnatura akt ICK 472/03, "Prawo Bankowe" 2004, nr 11.
 • Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 maja 2002 r. XVII Amc 39/01.
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 30 września 2002 r. XVII Amc 47/01 (niepubl.) ws. taryfy opłat i prowizji Banku PEKAO S. A.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.