PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | z. 5 | 139--145
Tytuł artykułu

Rola integracji poziomej w ograniczaniu występowania ryzyka produkcyjnego w kontekście reformy wspólnej polityki rolnej - aspekty prawne i ekonomiczne

Warianty tytułu
The Role of Horizontal Integration in the Production Risk Limitation in the Scope of Cap Reform - Legal and Economic Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było określenie determinant podejmowania współpracy producentów rolnych w ramach integracji poziomej, traktowanej jako sposób zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej. Współpraca producentów rolnych w jej strukturze w dużej mierze wzmacnia ich pozycję rynkową oraz umożliwia wdrażanie różnych metod zarządzania ryzykiem, które nie są dostępne dla indywidualnych jednostek. Proces integracji poziomej w Polsce nie jest zadowalający. Konieczne jest stosowanie m.in. bodźców prawnych do jego rozwijania, tak aby przez współpracę producentów rolnych i oferowane im wsparcie finansowe, skutecznie stymulować występowanie ryzyka. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to analyze the article concerns the aspects of horizontal integration in the scope of the risk limitation in the agricultural production. The producers' cooperation strengthen their market's position. Such a commercial structure allows the implementation of risk management methods, which are not accessible for single producers. The horizontal integration in Poland is not ample. Thus it is necessary to implement some legal instruments to improve the integration. The farmers should be convinced to cooperate and one of the main incentive should be the financial support. The effective and common risk's stimulation seems to be necessary. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
139--145
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Borowiec J. 2008: Spółdzielczość w strukturze instytucjonalnej obsługi obszarów wiejskich, Barometr Regionalny, 3, 55-63.
 • Chotkowski J. 2011: Instrumenty marketingu operacyjnego na rynku ziemniaka, Ziemniak Polski, 3, 1-7.
 • Gołaś Z., Kozera M. 2008: Wybrane aspekty dostosowań rynkowych sektora trzodowego w Polsce, J. Agribus. Rural Dev., 3, 63-76.
 • Hardaker J.B., Huirne R.B.M., Anderson J.R., Lien G. 2004: Coping with Risk in Agriculture, CABI Publishing, Wallingford.
 • Janicki M. 2010: Rolnicze zrzeszenie branżowe jako forma organizacyjno-prawna grupy producentów rolnych, Przegl. Prawa Rol., 1, 121-134.
 • Kicka E. 2007: Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwach rolnych, Folia Universitatis Stetinensis, Oeconomica, 252, 33-38.
 • Kłoczko-Gajewska A., Sulewski P. 2009: Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 96, z. 1, 142-148.
 • Małysz J. 1998: Procesy integracyjne w agrobiznesie, Wieś i Rolnictwo, 2, 19-44.
 • Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, sierpień 2013 Warszawa, http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/pomoc_unijna/Informacja_male_gospodarstwa_23_08_2013.pdf, dostęp: 10.02.2014.
 • Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) z 24.01.2014, Warszawa, http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Wydluzenie-III-etapu-konsultacji-PROW-2014-2020, dostęp: 9.02.2014.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych, Dz.U. 2011, nr 62, poz. 318.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dz.U. L 347 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, Dz.U. L 347 z 20.12.2013.
 • Sangowski T. 1998. Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa.
 • Ustawa z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. nr 88, poz. 983, z późn. zm.
 • Wawrzynowicz J., Wajszczuk K., Baum R. 2012. Specyfika czynników ryzyka w przedsiębiorstwach rolnych - próba holistycznego podejścia, Zarządzanie i Finanse, 1-2, 350-360.
 • Wykaz grup producentów rolnych w podziale na województwa, www.minrol.gov.pl, dostęp: 13.02.2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331299

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.