PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | z. 5 | 160--168
Tytuł artykułu

Stosowanie środków produkcji w świetle nowych zasad integrowania ochrony roślin

Warianty tytułu
Use of Production Means in Light of New Rules of Integrated Plant Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem badań było omówienie prawodawstwa unijnego i polskiego w zakresie integrowania ochrony roślin, która staje się obowiązującą dyrektywą od 2014 roku. Omówiono legislację europejską i krajową, która w sposób precyzyjny określa obowiązki przede wszystkim rolników, ale też podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sferze obrotu, stosowania i zapobiegania negatywnym skutków stosowania środków ochrony roślin. Przez pryzmat regulacji prawnych przedstawiono poziom stosowanych środków ochrony roślin oraz rozwój gospodarstw ekologicznych, które są traktowane jako wolne od stosowania chemicznych środków produkcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper concentrates attention to processes of integrating of plant protection which started to obey in Poland in 2014. In the paper there were presented domestic and European legislation, which precisely estimates duties of farmers and economic subjects functioning in sphere of trade, use and reaction of negative effects of plant protection means use. Using legal regulation there were presented level of used plant protection means and development of ecological farms which are treated as free from chemical production means. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
160--168
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Dyrektywa PE i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, Dz.Urz. UE, L 309 z 24.11.2009.
 • Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017. 2012: MRiRW, Warszawa.
 • Mickiewicz B., Zuzek D. 2012: Zasady wsparcia gospodarstw ekologicznych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 54, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa. 2006, 2008, 2010: GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych, Dz.U. L 198, z 22.7.1991.
 • Rozporządzenie Rady (WE) 1804/99 z dnia 19 czerwca 1999 r. uzupełniające rozporządzenie Rady (EWG) 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych w celu włączenia produkcji zwierzęcej, Dz.U. WE L 222, z 24.08.1999.
 • Rozporządzenie PE i Rady (WE) NR 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, Dz.U. UE, L 324 z 10.12.2009.
 • Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, Dz.Urz. UE, L 309/1.
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin, Dz.U. 2013, poz. 505.
 • Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2011/2012, 2013: GUS, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, Dz.U. 2004, nr 11, poz. 94.
 • Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, Dz.U. 2013, poz. 455.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.