PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | z. 5 | 196--200
Tytuł artykułu

Sheep Production as an Element of Sustainable Development of Rural Areas

Warianty tytułu
Produkcja owczarska jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this study was to evaluate individual farms which predominantly dealt with crop production, but also kept sheep. Information about the farms' cash flow was collected by way of direct interviews with the owners of the farms. The cash flow analysis revealed problems with liquidity. Therefore, it was necessary for some farms to have financial resources available for periods of negative financial flows or to be able to sell farm products. The national sheep industry which focuses on the production of lambs for slaughter, gives the opportunity to improve revenue. This was especially necessary in the second quarter, in which a lack of liquidity was observed. The share of income from sheep production in total revenues ranged from 19 to 50%, and proved that keeping sheep as a supplementary activity was beneficial. (original abstract)
W pracy przedstawiono zasoby oraz przepływy pieniężne gospodarstw indywidualnych, w których oprócz wiodącej produkcji roślinnej utrzymywano owce. Dane dotyczą 2012 roku i gospodarstw z województwa lubelskiego. Informacje o rachunku przepływów pieniężnych zebrano na podstawie wywiadu bezpośredniego z właścicielami gospodarstw. Analiza przepływów pieniężnych wskazała na problemy z zachowaniem płynności finansowej. Konieczne jest, zatem posiadanie pewnych zasobów pieniężnych przewidzianych na okresy ujemnych przypływów finansowych lub możliwość sprzedaży produkcji z gospodarstwa. Krajowe owczarstwo ukierunkowane na produkcję jagniąt rzeźnych daje możliwość poprawy przychodów szczególnie w drugim kwartale, w którym odnotowuje się brak płynności finansowej. Udział przychodów z produkcji owczarskiej w przychodach całkowitych wynosił od 19 do 50%, i był dowodem na korzyści płynące z utrzymywania owiec, jako działalności uzupełniającej. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
196--200
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
Bibliografia
 • Adamowicz M. 2005: Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia, Annales UMCS, Section E, 60, 71-91.
 • Baum R. 2003: Kryteria oceny zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolnych. Rocz. Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia, 2, 3-10.
 • Baum R. 2008: Zrównoważony rozwój rolnictwa i kryteria jego oceny, J. Agribus. Rur. Dev., 1(7), 1-111.
 • Duer I., Fotyma M., Madej A. 2004: Kodeks dobrej praktyki rolniczej, FAPA, Warszawa, 92.
 • Faber A. 2001: Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym Polski, Biuletyn informacyjny IUNG, nr 15, 4-9.
 • Kostuch R. 2011: Zrównoważony rozwój - szacunek dla środowiska przyrodniczego, Wieś i Doradztwo, no. 1-2/65-66/2011, 46-48.
 • Michalska S. 2007: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a różnicujące się warunki życia mieszkańców wsi, [w:] Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskie wsi, IRWiR PAN, Warszawa, 111.
 • Niżnikowski R. 2005: Poradnik producenta jagniąt rzeźnych, TWIGGER, Warszawa, 7.
 • Rocznik statystyczny Rolnictwa. 2013: GUS, Warszawa, 75.
 • Rokicki T. 2007: Opłacalność chowu i hodowli owiec w Polsce [W:] Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, 155-164.
 • Runowski H. 2000: Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, Rocz. Nauk. SERiA, t. II, z. 1, 94-102.
 • Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013. 2005: MRiRW, Warszawa, 92.
 • Wilk W. 2007: Zrównoważone gospodarowanie a aktywność rolników, Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 2, 410-415.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331329

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.