PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W modelu procesu decyzyjnego wczesne ostrzeganie obejmuje przede wszystkim pierwszą fazę - rozpoznanie, aczkolwiek, jalc podaje H. Simon, "[...] poszczególne fazy w procesie podejmowania decyzji przenikają się nawzajem stanowiąc same w sobie złożony proces decyzyjny [H. Simon, 1982], W podejściu Mintzberga rozpoznanie jest ujęte, wraz z diagnozą, w fazie identyfikacji, gdzie pierwszym działaniem jest identyfikacja możliwości, potencjalnych problemów i zagrożeń (identyfikacja potencjalnego problemu decyzyjnego), natomiast drugim diagnoza, gdzie rozpoznawany jest zidentyfikowany symptom pod kątem ewentualnego wpływu na stabilność parametrów decyzyjnych - następuje tzw. weryfikacja problemu. Jednym z zasadniczych aspektów wczesnego rozpoznania jest określenie tzw. progów reakcji - poziomu wartości wybranych parametrów, których przekroczenie powinno powodować określone działania (np. uruchomienie kolejnej fazy procesu decyzyjnego). Odpowiedź na pytanie czy i/lub kiedy zainicjować proces decyzyjny (zdecydować co ma być przedmiotem decyzji [Mailach E.G., 1994, s. 30]) wymaga niejednokrotnie odebrania nie jednego, lecz pewnego ciągu sygnałów (symptomów) mogących świadczyć o narastaniu niekorzystnej sytuacji [Marakas M.G., 2003, s. 36], Inicjacja procesu decyzyjnego - potwierdzenie istnienia problemu decyzyjnego, następuje więc w wyniku kumulacji sygnałów i przekroczenia założonych progów reakcji. Zgodnie z podejściem H. Mintzberga, diagnoza ma za zadanie sortowanie oraz ewentualne dalsze gromadzenie informacji w celu precyzyjnej klasyfikacji problemu (por. [Klein M., Methlie L.B., 1992, s. 37]). (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Simon H., 1982: Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty. PWN, Warszawa.
 • Mallach G.E., 1994: Understanding Decision Support Systems and Expert Systems. IRWIN The McGraw-Hill Comp. Inc.US.
 • Marakas M.G., 2003: Decision Support Systems In the 21th Century. Prentice Hall, Pearson Education Inc. Upper Sadie River, New Jersey, US.
 • Klein M., Methlie L.B., 1992: Expert Systems a Decision Support Approach. With application in management and finance. Addison-Wesley.
 • Pamerol J-C., Adam F., 2003: From Human Decision Making to DMSS Architecture. In: M. Mora, G. Forgionne, J.N.D. Gupta (eds.). Decision Making Support System. Achievements Trends and Challenges for the New Decade, Idea Grup Publishing, US, Hershey PA.
 • Turban E., Aronson J.E., 2001: Decision Support Systems and Intelligent Systems. Prentice Hall Int. Upper Saddle River, New York.
 • Flakiewicz W., 1978: Systemy informowania kierownictwa. Zasady budowy, aspekty semantyczne. PWE, Warszawa.
 • Goc R., 1994: Systemy wczesnego ostrzegania dla banków komercyjnych. Model logitowy i jego relacja do analizy dyskryminacyjnej. "Bank i Kredyt" nr 12.
 • Holder M., Ritter L., 1988: System wczesnego ostrzegania i rozpoznawania szans. "Organizacja i Ekonomika Przedsiębiorstw", nr 7/8.
 • Hellwig Z.: 1985. Warning Forecasts. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 301. AE, Wrocław.
 • Hellwig Z., Polak H., 1986: Zarys koncepcji statystycznej procedury wczesnego ostrzegania (na przykładzie gospodarki żywnościowej). Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN Warszawa, zeszyt 158.
 • Polak H., 1986: Konstrukcja systemu prognoz wczesnego ostrzegania w gospodarce żywnościowej. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN Warszawa, zeszyt 189.
 • Siedlecka U., 1996: Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce. PWE, Warszawa.
 • Siedlecka U., 1999: Prognozowanie gospodarcze. W: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Red. R. Krupski. AE, Wrocław.
 • Hunek J.K., 1984: Systemy wczesnego ostrzegania. "Przegląd Organizacji", nr 5.
 • Ansoff H.J., 1985: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa.
 • Penc J., 1994: Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Flakiewicz W., Oleński J., 1986: Cybernetyka ekonomiczna. PWE, Warszawa.
 • Zimniewicz K., 2003: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa.
 • Fabiańska K., Rokita J., 1986: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 • Caragata P.J., 1999: Business Early Warning Systems. A guide for Managers Executives and Investors. Wellington BUTTERWORTHS.
 • Kaplan R.S., Norton P.D., 1996: The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Romanowska M, 1996: Zarządzanie strategiczne. Wyd. CIM, Warszawa.
 • Cieślak M., 1997: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zeliaś A., 1997: Teoria prognozy. PWE, Warszawa.
 • Bernstein P.L., 1997: Przeciw Bogom, niezwykłe dzieje ryzyka. WIG Press, Warszawa.
 • Kreikebaum H., 1996: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.
 • Gołębiowski T., 2001: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Diffin, Warszawa 2001.
 • Klasik A., 1993: Planowanie strategiczne. PWE, Warszawa.
 • Fjałkowska D., 2004: System wczesnego ostrzegania w controllingu strategicznym. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 2.
 • Sierpińska M., Niedbała B., 2003: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nowak E., 2001: Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa (red.). PWE, Warszawa.
 • Vollmuth H.J., 1996: Controlling: planowanie, kontrola, zarządzanie. Placet, Warszawa.
 • Penc J., 1997: Decyzje w zarządzaniu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Penc J., 2001: Strategiczny system zarządzania. Holistyczne myślenie o przyszłości. Formułowanie misji i strategii. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Obłój K., 2001: Strategia organizacji. PWE, Warszawa.
 • Porter M.E., 1996: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa.
 • Świderska G.K., 2003: Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy, wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw (red.). Difin, Warszawa.
 • Berliński L., Penc-Pietrzak I., 2004: Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa. Konstrukcja i technologia. Difin, Warszawa.
 • Gierszewska G., Romanowska M., 1994: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 • Bryant S.M., 1997: A Case-Based Reasoning Approach to Bankruptcy Prediction Modeling. "Int. Journal of Intelligent Systems in Accounting Finance and Management", Vol. 6.
 • Etheridge H.L., Sriram R.S., 1997: A Comparison of the Relative Costs of Financial Distress Models: Artificial neural Networks, Logit and Multivariate Discriminnt Analysis. Intelligent Systems in Accounting. "Finance and Management", Vol. 6.
 • Barniv R., Agarwal A., Leach R., 1997: Predicting the Outcome Following Bankruptcy Filing: A Three-state Classification Using Neural Networks. "Int. Journal of Intelligent Systems in Accounting Finance and Management", Vol. 6.
 • O'Leary D.E., 1998: Using Neural Networks to Predict Corporate Failure. "Int. Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management", No 7.
 • Elliott B., Elliott J., 2003: Financial Accounting and Reporting. Prentice Hall, Harlow, England.
 • Stasiewski T., 1996: Z-score indeks przewidywalnego upadku przedsiębiorstwa. "Rachunkowość", nr 12.
 • Bednarski L., Waśniewski T., 1996: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiebiorstwem. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Waśniewski T., Wersty B., 1998: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. AE, Wrocław.
 • Dudycz T., Wrzosek S., 2000: Analiza finansowa, problemy metodyczne w ujęciu praktycznym. AE, Wrocław.
 • Findeisen W., 1985: Analiza systemowa. Podstawy i metodologia (red.). PWN, Warszawa.
 • Błoch H., 1999: Materiały szkoleniowe Katowickiej Szkoły Controllingu. Katowicka Szkoła Kontrollingu, Katowice, t. V.
 • Jabłoński A., Jabłoński M., 2005: Jak zastosować metodę Vestera przy identyfikacji kluczowych celów strategicznych. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 6.
 • Greber T., 2000: Statystyczne sterowanie procesami - doskonalenie jakości z pakietem STATISTICA, StatSoft Polska, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.