PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 50 nr 5 Doświadczenia w zakresie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki | 47--64
Tytuł artykułu

Percepcja zjawiska przedsiębiorczości na przykładzie polskich i czeskich studentów w latach 2002 i 2012

Warianty tytułu
The Perception of the Phenomenon of Entrepreneurship Using the Example of Polish and Czech Students in 2002 and 2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamika zmian rynkowych, nasilająca się konkurencja oraz szybki postęp techniczny wymuszają na młodych ludziach wysoki poziom przedsiębiorczości, aktywności oraz gotowości do podejmowania wyzwań. Szczególnego znaczenia nabiera ta pierwsza, która jest główną determinantą stymulującą wzrost gospodarczy XXI w. W gospodarce wiedzy i informacji szczególnie cenna staje się przedsiębiorczość ludzi młodych i wykształconych. Absolwenci wyższych uczelni to przyszli przedsiębiorcy intelektualni, którzy odegrają ważną rolę w konkurowaniu na rynkach europejskich. Celem artykułu jest ocena oraz porównanie poglądów studentów uczelni ekonomicznych w Polsce i Czechach. Przedstawiono w nim wyniki przeprowadzonych badań w wymienionych krajach oraz przeprowadzono analizę porównawczą w stosunku do 2002 r., na podstawie której podjęto próbę sformułowania wniosków dotyczących rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The dynamics of market changes, increasing competition, and fast technological progress forces young people to a high level of entrepreneurship, activity, and a readiness to face challenges. Special importance is placed on the first and main determinant of stimulating economic growth in the XXI century. In the economy of knowledge and information, entrepreneurship of the young and educated people becomes most valuable. University graduates are the future intellectual entrepreneurs, who play an important role competing in the European markets. The aim of this article is to evaluate and compare the views of students in economic universities in Poland and in the Czech Republic on various issues including: the phenomenon of entrepreneurship and activities of entrepreneurs; the willingness to take entrepreneurial activity; business conditions in the surveyed countries; an analysis of selected personal characteristics of the entrepreneur; and evaluating the preparation for entrepreneurial activity by universities. The paper presents the results of research in these countries, as well as, a comparative analysis comparing the obtained data to that of data from 2002, which is used to attempt to formulate proposals for the development of academic entrepreneurship.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Balawejder A., O przedsiębiorczości młodych słów kilka, w: Młodzi przedsiębiorcy - inspiracje, koncepcje i uwarunkowania, red. J. Pasieczny, B. Glinka, A. Brzozowska, Wyd. Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2012.
 • Bochenek M., Metody aktywizujące w nauczaniu przedsiębiorczości, w: Młodzi przedsiębiorcy - inspiracje, koncepcje i uwarunkowania, red. J. Pasieczny, B. Glinka, A. Brzozowska, Wyd. Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2012.
 • Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Dyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Wronka M., Przedsiębiorczość akademicka - signum temporis nowoczesnej uczelni, w: Przedsiębiorczość w Polsce - bariery i perspektywy rozwoju, red. A. Frączkiewicz-Wronka, M. Grewiński, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2012.
 • Jankowska, Pietrzykowski M., Postawy przedsiębiorcze studentów a profil kształcenia - Polska na tle innych krajów, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 8.
 • Jegorow, Przedsiębiorczość akademicka - rzeczywisty wymiar a potrzeby gospodarki opartej na wiedzy, w: Przedsiębiorczość akademicka, red. B. Kościk, Pietrzak, Lublin 2010.
 • Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Kraśnicka T., Ludvik L., Poglądy studentów w kwestii przedsiębiorczości w kontekście integracji europejskiej, w: Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, red. H. Bieniok, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Kraśnicka T., Przedsiębiorczość publiczna - geneza, istota, modele, w: Przedsiębiorczość w sektorze publicznym, red. T. Kraśnicka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 • Morris M. H., Enterpreneurial Intensity: Sustainable Advantage for Individuals, Organizations and Societes, Quorum, Westport 1998.
 • Multan E., Rola edukacji w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i budowaniu innowacyjności przedsiębiorstw, w: Młodzi przedsiębiorcy - inspiracje, koncepcje i uwarunkowania, red. J. Pasieczny, B. Glinka, A. Brzozowska, Wyd. Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2012.
 • Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Ratajczak Z., Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne, Difin, Warszawa 2012.
 • Senge P. M., Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Shane S., Venkataraman S., The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, "Academy of Management Review" 2000, t. 25, nr 1.
 • Sharma P., Chrisman S. J. J., Toward a Reconciliation of the Definitional Issues in the Field of Corporeate Entrepreneurship, "Entrepreneurship: Theory & Practice" 1999, t. 23, nr 3.
 • Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, PWN, Warszawa 1968.
 • Sobiecki R., Przedsiębiorca - przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość, w: Jak założyć i prowadzić własną firmę?, red. H. Godlewska-Majkowska, Wyd. SGH, Warszawa 2009.
 • Strojny J., Stankiewicz B., Przedsiębiorczość ekologiczna - nowa perspektywa rozwoju społeczno-gospodarczego, Konferencja "Inovatívne technológie pre efektívne využitie biomasy v energetike", 18.-20.11.2009 r., Zemplínska Sirava 2009.
 • Sudoł S., Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg 2008.
 • Targalski J., Francik A., Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331525

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.