PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 3 (7) [pol.] | 29--48
Tytuł artykułu

Przygotowanie zawodowe przyszłych doradców zawodowych a wyzwania współczesnego rynku pracy

Warianty tytułu
Professional Preparation of Future Job Advisors and Challenges of the Contemporary Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecna rzeczywistość charakteryzuje się gwałtownymi przemianami we wszystkich niemal sferach życia. Wielowymiarowa zależność między zawodem doradcy zawodowego a rynkiem pracy, wymusza na doradcach zawodowych ciągłe "uczenie się", jak zauważa U. Beck, "na nowo zaczęto odkrywać kształcenie jako wartościowe samo w sobie przeżycie odnajdowania i kształtowania samego siebie" . Z jednej strony doradca ma służyć profesjonalną pomocą uczestnikom rynku pracy, zarówno pracownikom jak i pracodawcom oraz różnym instytucjom. Ale i sam doradca porusza się w ramach rynku pracy, gdy pracy poszukuje lub ją zmienia, gdy zdobywa doświadczanie i poszerza swe kwalifikacje. Patrząc z innej perspektywy, zmieniający się rynek pracy i praca sama w sobie ma wobec doradcy określone oczekiwanie i wymagania, ale ma je też doradca czy już nawet student - doradztwa zawodowego (przyszły doradca zawodowy) wobec rynku pracy. W związku z tym interesujące wydaje się przyjrzenie istniejącym zależnościom, do czego posłużą wyniki badań, jakie przeprowadzono w 2006 roku na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W badaniu wzięło udział 124 studentów II i III roku kierunku pedagogika o specjalności Doradztwo Zawodowe. (fragment tekstu)
EN
This article introduces the challenges that are facing a future job advisor and discusses what should be given the biggest emphasis in the process of advisors' education. We live in the world of vital changes in almost all fields of life and people who experience the increasing feeling of being lost will more and more frequently turn to the persons dealing with "counselling" and seek for advice. Continuous difficulties we experience result in the fact that a contemporary man is not able to be an expert in all the fields and, what is more, he seems to be less-informed in the possibilities of getting a desired job, school, work etc. A job advisor may become a determinant of everyday life. A contemporary man will, to some extent, lose his independence in making even the most trivial decisions. And counselling (job, marriage, psychological one etc.) will become the most popular profession, "a job". Along with the changing world, the expectations towards advisors are also changing. That is why we must prepare advisors for the necessity of constant acquiring and updating their knowledge, as well as for working "in a modern world with no borders". The future advisors' training should focus on acquiring the ability of shaping the personality of young generation, the feeling of confidence and competences. Thus, it becomes inevitable for psychological counselling to occupy a vital position in job counselling and for job counselling to become, first of all, "career counselling". (original abstract)
Twórcy
autor
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Bibliografia
 • Bańka A., Transnacjonalne poradnictwo zawodowe w kontekście zmian w wymiarze europejskim, w: Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego, red. S.M. Kwiatkowski, Z. Sirojć, OHP Komenda Główna, Warszawa 2006.
 • Bańka A., Transnacjonalne poradnictwo zawodowe jako profesja, pasja oraz misja, w: Doradca-profesja, pasja, powołanie? red. B. Wojtasik, A. Kargulowa, Materiały ze Światowego kongresu IAEVG - AIOSP Wydane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Warszawa 2003.
 • Baraniak B., Kształcenie doradców zawodowych na studiach podyplomowych, w: Pedagogika Pracy. Doradztwo Zawodowe, red. H. Bednarczyk, J. Figurski, M. Żurek, Wyd. WSP ZNP, ITE, Radom 2000.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Wyd. Scholar, Warszawa 2004.
 • Barman Z., Ponowoczesnośc jako źródło cierpień, Wyd. Sic!, Warszawa 2000.
 • Ertelt B.J., Nowe trendy w poradnictwie zawodowym, w: Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego.
 • Doradztwo Zawodowe, e-MCIZ, kod zawodu 241303 - Na podstawie materiałów Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, Częstochowa 2007.
 • Figurski J., Symel K., Doradca zawodowy - wymagania kwalifikacyjne, w: Pedagogika Pracy. Doradztwo Zawodowe, red. H. Bednarczyk, J. Figurski, M. Żurek, Wyd. WSP ZNP, ITE, Radom 2000.
 • Grela L., Rynek pracy a poradnictwo zawodowe, w: Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego, red. S.M. Kwiatkowski, Z. Sirojć, OHP Komenda Główna, Warszawa 2006.
 • Gruszczyńska D., Nowe wyzwania w wkład doradztwa zawodowego w rozwój kapitału ludzkiego, w: Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego w zastosowaniu praktycznym, red. H. Skłodowski, SWSPiZ, Łódź 2006.
 • Jańczak-Obst E., Inteligencja emocjonalna doradcy, w: Doradca - profesja, pasja, powołanie? red. B. Wojtasik, A. Kargulowa, Materiały ze Światowego kongresu IAEVG - AIOSP Wydane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Warszawa 2003.
 • Kwiatkowski S. M., Doradztwo zawodowe w warunkach dynamicznych zmian zawodów i specjalności, w: Doradca - profesja, pasja, powołanie?, red. B. Wojtasik, A. Kargulowa, Materiały ze Światowego kongresu IAEVG - AIOSP Wydane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Warszawa 2003.
 • Kobierski Z., Orientacja i poradnictwo zawodowe, w: "Nowa Edukacja Zawodowa", nr 4/2004
 • Kukla D., Bednarczyk Ł., Doradca zawodowy a doradca personalny - cechy, kompetencje, możliwości zatrudnienia, regulacje prawne, "Edukacja ustawiczna dorosłych", Instytut Technologii Eksploracji - PIB, Radom 2006, Nr.3.
 • Kukla D., Bednarczyk Ł., Przyszły doradca zawodowy w społeczeństwie informacyjnym, w: "Edukacja ustawiczna dorosłych", Instytut Technologii Eksploracji - PIB, Radom 2006, Nr 2.
 • Malewski M., Poradnictwo wobec zmieniających się wzorów ludzkiego życia, w: Doradca-profesja, pasja, powołanie? red. B. Wojtasik, A. Kargulowa, Materiały ze Światowego kongresu IAEVG - AIOSP Wydane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Warszawa 2003.
 • Melosik Z., Kultura "instant" - paradoksy pop-tożsamości, w: "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja", Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław, Numer specjalny 2000.
 • Melonik Z., Edukacja i przemiany kultury współczesnej, Czyli czy teoria ponowoczes- na jest pedagogice potrzebna, w: Alternatywy myślenia o/dla edukacji, pod.red. Z.Kwiecińskiego, Wyd. Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000.
 • Michałków I., Edukacja a konkurencyjność pracowników na współczesnym rynku pracy, w: Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego, red. S.M. Kwiatkowski, Z. Sirojć, OHP Komenda Główna, Warszawa 2006.
 • Nowicka B., Motywy wyboru zawodu doradcy zawodowego (w druku).
 • Noworol C., Profil zawodowy eurodoradcy w XXI wieku, w: Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego, red. S.M. Kwiatkowski, Z. Sirojć, OHP Komenda Główna, Warszawa 2006.
 • Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Wyd. KOWEZiU, Warszawa 2003.
 • Pereświet-Sołtan A., Rola doradcy zawodowego w świecie ponowoczesnym. w: Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego, red. S.M. Kwiatkowski, Z. Sirojć, OHP Komenda Główna, Warszawa 2006.
 • Skłodowski H., Pomoc psychologiczna jako element doradztwa zawodowego w epoce globalizacji na przykładzie Polski, w: Doradca - profesja, pasja, powołanie?, red. B. Wojtasik, A. Kargulowa, Materiały ze Światowego kongresu IAEVG - AIOSP Wydane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Warszawa 2003.
 • Sobacka-Szczapa H., Młodzież na rynku pracy w Polsce, w: Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego, red. S.M. Kwiatkowski, Z. Sirojć, OHP Komenda Główna, Warszawa 2006.
 • Szumigraj M., Kariera - Spełnianie życiowych marzeń, w: Doradca - profesja, pasja, powołanie? red. Wojtasik, A. Kargulowa, Materiały ze Światowego kongresu IAEVG - AIOSP Wydane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Warszawa 2003.
 • Trzeciak W., Modernizacja polskiego poradnictwa zawodowego, w: Pedagogika Pracy. Doradztwo Zawodowe, red. H. Bednarczyk, J. Figurki, M. Żurek, Wyd. WSP ZNP, ITE, Radom 2005.
 • Wojtasik B., Rozterki i niepokoje polskiego doradcy w realiach ponowoczes- nego świata, w: Doradca - profesja, pasja, powołanie? red. B. Wojtasik, A. Kargulowa, Materiały ze Światowego kongresu IAEVG - AIOSP Wydane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331599

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.