PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 32 Mikroekonomiczne i makroekonomiczne uwarunkowania sprawności procesów zarządzania przedsiębiorstwami | 143--155
Tytuł artykułu

Właściciele jako interesariusze małych i średnich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Owners as Stakeholders of Small and Medium-sized Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Właściciele to istotni interesariusze małych i średnich przedsiębiorstw. Są pomysłodawcami i realizatorami pomysłu, którzy po uruchomieniu firmy stają zwykle na jej czele. Od ich kompetencji menedżerskich, zaangażowania w działalność przedsiębiorstwa i umiejętności budowy relacji z innymi interesariuszami zależy sukces przedsięwzięcia. Artykuł jest próbą identyfikacji celów i oczekiwań tej grupy interesariuszy małych i średnich przedsiębiorstw. Rozważania teoretyczne zestawiono z wynikami badań empirycznych. Wykorzystano też własne doświadczenia przedsiębiorcze. (abstrakt oryginalny)
EN
Owners are the important stakeholders of small and medium-sized enterprises. They are inventors and managers of the conception, whom - after starting the company - usually become bosses. The success of such venture depends on their managerial competences, involvement in the activity of the enterprise and skills-building relationships with other stakeholders. The article is an attempt to identify the objectives and expectations of the stakeholders of small and medium-sized enterprises. Theoretical considerations are combined with the results of empirical studies carried out among SMEs sector. The author's business experience was also useful to the analysis.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Ansoff H.I., Corporate Strategy, McGraw Hill, New York 1965.
 • Badaniefirm rodzinnych raport końcowy, red. A. Kowalewska, Pentor Research International [projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego], Warszawa 2009.
 • Brzeziński A., Brzeziński S., Rodzina jako interesariusz małych i średnich przedsiębiorstw, w: Firmy rodzinne. Determinanty funkcjonowania i rozwoju. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym, red. A. Marjański, "Zeszyty Naukowe SWSPiZ w Łodzi" 2011, t. XII, nr 7.
 • Brzeziński A., Characteristic of an Entrepreneur From Lower Silesia, w: Enterprise, Logistics and Innovations in knowledge based economy, red. M. Nowicka-Skowron, R. Lescroart, Haute Ecole Blaise Pascal, Arlon 2008.
 • Brzeziński A., Specyfika interesariuszy firmy rodzinnej, "Zeszyty Naukowe SWSPiZ w Łodzi" 2011, nr 12.
 • Brzeziński A., Pracownicy jako interesariusze małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu" 2012, nr 28.
 • Clarkson M.B.E., A Risk based model of stakeholder theory [referat na konferencję Second Toronto Conference on Stakeholder Theory], University of Toronto, Toronto 1994.
 • Crane A., Matten D., Business Ethics, Managing Corporate Citizenship and sustainability in the Age of Globalization, Oxford University Press, New York 2007.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 г., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 • Europejski Sondaż Małych i Średnich Przedsiębiorstw, http://www.pkgt.Org/4/icb42671-004.APD/ 2002EBSS.pdf [ 10.04.2002].
 • Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa 2000.
 • Freeman R.E., Reed D.J., Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance, "California Management Review" 1983, vol. XXV (2).
 • Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 • Gableta M., Brzeziński A., Realizacja funkcji personalnej w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2002, nr 4 (16).
 • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Gołębiowski Т., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 • Hejduk I., Podawczyk A., Formy i instrumenty wspierania przedsiębiorczości w Polsce, w: Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, red. R. Krupski, J. Lichtarski, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Krzykała F., Metodologia badań i technik socjologii gospodarczej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Lawrence A.Т., Weber J., Business and Society. Stakeholders Ethics, Public Policy, McGraw Hill, New York 2008.
 • MSP w Polsce. Statystyka kategoriami, http://www.parp.gov.pl [10.12.2011].
 • Obłój K., Oczami stratega, "Przegląd Organizacji" 1999, nr 12.
 • Piasecki В., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, przygotowany pod kierunkiem Anety Wilmańskiej, PARP, Warszawa 2010.
 • Rodroguez M. A., Ricart J.E., Towards the sustainable business, IESE Universidad Navarra, "Revista de Antiguo Alumnom" 2002, nr 85.
 • Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Organizator, Toruń 2002.
 • Sułkowski Ł. Raport z badań przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, w: Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, red. Ł. Sułkowski, TNOiK, Toruń 2005.
 • Sułkowski Ł, Marjański A, Firmy rodzinne jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa 2009.
 • Tłoczyński D., Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1998, nr 6.
 • Vesper K., New Venture Strategies, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1980.
 • Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, SGH, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331833

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.