PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 348 Polityka ekonomiczna | 157--171
Tytuł artykułu

Możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 w ramach Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej

Warianty tytułu
Opportunities of Financing the Development of Rural Areas in the Years 2014-2020 within the Frames of Cohesion Policy and Common Agricultural Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obszary wiejskie pełnią bardzo ważne funkcje ogólnospołeczne, dostarczając wielu dóbr publicznych. Celem opracowania jest wskazanie miejsca terenów wiejskich jako obszarów specyficznej interwencji państwa. Istotnym aspektem analizy jest wskazanie, jak władze samorządowe postrzegają tereny wiejskie w realizacji koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju na przykładzie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W pracy wykorzystano metodę analizy dokumentów unijnych i krajowych oraz metodę opisową. Budżet przeznaczony na realizację polityki spójności na obszarach wiejskich skierowany może być na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gospodarkę wodną, rozwój przedsiębiorczości oraz na rewitalizację społeczną i infrastrukturalną wsi. W dokumencie RPO WD wskazano cele tematyczne oraz priorytety inwestycyjne dla obszarów wiejskich, nie dokonano jednak jak dotychczas ustaleń, według jakiego klucza dokonywać się będzie podziału środków finansowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Rural areas have a very important collective function providing a lot of public goods. The aim of this elaboration is to point out rural areas as the regions of specific government intervention. The essential aspect of the work is to present how local authorities perceive rural areas in the realization of sustainable development concept in particular regions. In this work the method of analysis of EU and national documents and descriptive method was used. Financial means for the realization of Cohesion Policy in rural areas can be allocated to the development of water and sewage infrastructure, water management system, development of enterprises, as well as social and infrastructural revitalization of villages. In the ROP LV the thematic objectives and investment priorities for rural areas were set, yet the key for distribution of funds to be allocated to particular investment priorities in urban and rural areas has not been determined so far.(original abstract)
Rocznik
Strony
157--171
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2013, WPR w perspektywie finansowej 2014- -2020, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wspolna-polityka-rolna/wpr-w-perspektywie-finansowej- 2014-2020.html (14.01.2014).
 • Drygas M., 2012a, Instytucje w procesie wspierania przemian polskiej wsi i rolnictwa z funduszy unijnych, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Drygas M., 2012b, Uwarunkowania skutecznego wdrażania wsparcia UE dla polskiej wsi i sektora żywnościowego, [w:] Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, red. M. Drygas, K. Zawaliska, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, s. 71-94.
 • Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2009, Koncepcja dóbr publicznych w dyskusji o przyszłości WPR, Wyd. FAPA, Warszawa.
 • Grosse T.G., Hardt Ł., 2011, Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, ProOeconomia, Warszawa.
 • Komisja Europejska, 2012, Elementy wspólnych ram strategicznych na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dokument Roboczy Służb Komisji, SWD (2012) 61 final, Bruksela.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014, Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020, Warszawa.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2012, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2010- -2020, Warszawa.
 • Nurzyńska I., 2013, Europejska polityka spójności po 2014 roku a rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Założenia, możliwe rozwiązania, potencjalne skutki, "Wieś i Rolnictwo" nr 4(161), Warszawa, s. 98-115.
 • Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWE, Warszawa.
 • Projekty Regionalnych Programów Operacyjnych, wg stanu na styczeń 2014.
 • Rosner A., Stanny M., 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, a zróżnicowanie dynamiki przemian, red. A. Rosner, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, s. 47-114.
 • Wilkin J., 2010, Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331945

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.