PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia | 215--231
Tytuł artykułu

Kierunki konsolidacji na rynku ubezpieczeniowym

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonujące się w ostatnim dziesięcioleciu przemiany na rynku finansowym w wielu przypadkach wiązały się z procesami koncentracji kapitału i fuzji instytucji świadczących różnorodne usługi. Zjawiska takie wystąpiły również na rynku ubezpieczeniowym, wiążąc jednocześnie jeszcze silniej ten obszar z sektorem bankowym. Koncentracja ubezpieczeń związana jest ze stale postępującą koncentracją ryzyka powodującą konieczność wzmocnienia siły finansowej zakładów ubezpieczeń oraz z walką konkurencyjną na rynku. Nasilenie tej walki doprowadziło do zawierania między zakładami ubezpieczeń porozumień i tworzenia różnorodnych związków w celu wyeliminowania i ograniczenia tej walki. Cechą charakterystyczną współczesnego rynku ubezpieczeń jest duża ilość i różnorodność powiązań pomiędzy samymi zakładami ubezpieczeń oraz zakładami ubezpieczeniowymi a innymi organizacjami gospodarczymi zwłaszcza bankowymi. Powiązania te mogą mieć charakter kooperacji (współpracy) lub koncentracji (związków). Współpraca i związki mają charakter narodowy lub międzynarodowy. Rozwój tego rynku jest w skali światowej nierównomierny i ściśle uzależniony od poziomu i stanu rozwoju danej gospodarki. Wskazują na to takie wskaźniki jak: udział wielkości składek w produkcie krajowym brutto i netto, wielkość składki na głowę mieszkańca, ogólny zbiór składek oraz jego struktura. Głównymi czynnikami, które mają wpływ na przebieg koncentracji i rozwoju nowych usług w ubezpieczeniach jest rozwój technologiczny oraz postępujące procesy deregulacji i liberalizacji. Duży wpływ na te przeobrażenia ma także rozwój konkurencyjnych form finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Równocześnie wzrósł znacząco stopień samofinansowania w przedsiębiorstwach, zaś klienci prywatni oczekują coraz wyższych stóp zwrotu, zamieniając swoje oszczędności bankowe na lokaty w papiery wartościowe i produkty ubezpieczeniowe, głównie polisy życiowe. W związku z tym zyski banków z tych tradycyjnych operacji zaczęły gwałtownie spadać. Jednym z rozwiązań, jakie banki realizują w celu utrzymania dochodowości jest poszerzenie i dywersyfikacja oferty.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Podstawy ubezpieczeń: red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2000
 • M. Śliperski: Wokół assurfinance, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 1999
 • M. Śliperski: Związki banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi, NBP, Zeszyt nr 120, Warszawa 2001
 • Z. Zawadzka: Szanse i zagrożenia dla banków u progu XXI wieku, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2001, T.II
 • AIG zasługuje na swoja nazwę, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001
 • J. Barańska: Dostęp kupiony, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 41
 • J. Barańska: Większa siła kapitałowa, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 4
 • Razem łatwiej zdobywać rynek, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 43
 • To był łakomy kąsek, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 23
 • Sztuka przetrwania, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 36
 • Bomba tyka tu najgłośniej, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 29
 • A. Negri: Zagrożona pozycja, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 44
 • R. Pukała: Wschodnie polisy, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 39
 • P. Konieczniak: Rynek life bancassurance w Polsce, cz. I-III, "Asekuracja &Re" 2001, nr 5-7
 • A. Soful: OFE na giełdzie, "Asekuracja & Re" 2001, nr 10
 • A. Konieczny, M. Zych: Regulator rynku, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 42
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.