PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1A | 291--301
Tytuł artykułu

Zasoby firm high-tech w świetle badań empirycznych

Warianty tytułu
Resource of high-tech companies based on empirical research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W koncepcji zasobowej (Resorce-based View - RBV) organizację traktuje się jako podmiot składający się z różnorodnych zasobów i kompetencji, odróżniających go od konkurentów, co stanowi źródło przewagi konkurencyjnej. Firmy high-tech, jako jednostki innowacyjne i oparte na wiedzy, muszą być zdolne do kreowania, absorpcji i komercjalizacji innowacji w oparciu o posiadane zasoby oraz umiejętności tworzenia ich optymalnych kombinacji w celu generowania nowej wiedzy, zwłaszcza technologicznej. W artykule dokonano oceny zasobów firm high-tech ze względu na stan ich posiadania, oryginalność i dostępność oraz z perspektywy ich znaczenia dla rozwoju tego typu podmiotów. Badania przeprowadzono metodą PAPI na reprezentatywnej ze względu na wielkość i branżę grupie przedsiębiorstw high-tech. Ich wyniki wskazują, że zasobami o największym znaczeniu dla rozwoju najbardziej innowacyjnych firm sektora wysokich technologii są wiedza technologiczna, spersonalizowana i skodyfikowana, zasoby relacyjne oraz marka i reputacja firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
The resources of high-tech companies due to their importance for the development of such entities, their originality, ownership and accessibility are discussed in this paper. The study was conducted on the representative sample due to size and trade of high-tech companies using a PAPI method. The results indicate that the most important resource for the development of innovative companies in the high technology sector are technological, personalized and codified knowledge, relational resources, brand and reputation of the firm. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
291--301
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Adamik A., Kształtowanie przewagi konkurencyjnej, "Ekonomika i Organizacja Przed- siębiorstwa" 1998, nr 6.
 • Adamik A., Creating of Competitive Advantage Based on Cooperation, Technical Uni- versity of Lodz, Lodz 2008.
 • Barney J.B., Clark D.N., Resource-based Theory. Creating and Sustaining Competitive Advantage, Oxford University Press, New York 2007.
 • Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • De Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 • Flaszewska S., Zakrzewska-Bielawska A., Organizacja z perspektywy zasobów - ewolucja w podejściu zasobowym, w: Nauka o organizacji : ujęcie dynamiczne red. Adamik A., Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J., Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.
 • Grant R.M., Współczesna analiza strategii, Oficyna aWolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • ISIC REV. 3 Technology intensity definition, OECD Directorate for Science, Technology and Industry, Economic Analysis and Statistics Division, 7 July 2011.
 • Krot K., Lewicka D., Human side of innovation-individual and organisational environment- -related aspects: the case of IBM, "International Journal of Innovation and Learning" 2011, No.9 (4).
 • Lewicka D., The impact of HRM on creating proinnovative work environment, "International Journal of Innovation and Learning" 2010, No. 7 (4).
 • Nauka i technika w 2010 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2012.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • Squire B., Cousins, P.D., Brown S., Cooperation and Knowledge Transfer within Buyer-Supplier Relationships: The Moderating Properties of Trust, Relationship Duration and Supplier Performance, "British Journal of Management" 2009, No. 20/4.
 • Wójcik-Karpacz A., Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Zakrzewska-Bielawska A., High Technology Company - Concept, Nature, Characteristics, [in:] Recent Advances in Management, Marketing, Finances, (eds.), Mastorakis N., Mladenov V., Zaharim A., Bulucea Aida C., WSEAS Press, Penang 2010.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby i okazje, [w:] Zarządzanie strategiczne Quo vadis?, red. Krupski R., Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 22, Wałbrzych 2013.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech, "Przegląd Organizacji" 2013, nr 2.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Coopetition as a factor in the development of innovative and technologically advanced firms: an example of the high-tech sector, Proceedings of the International Symposium on Business and Management, Knowledge Association of Taiwan Publisher, Kitakyushu, Japan 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.