PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 22 (2) Zarządzanie strategiczne : Quo vadis? | 159--175
Tytuł artykułu

Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa : zasoby i okazje

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Modern Business Strategy : Resources and Opportunities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu starano się dowieść, że strategia nowoczesnych przedsiębiorstw, za które uważa się przedsiębiorstwa sektora wysokich technologii (high-tech), opiera się na podejściu zasobowym i orientacji na okazjach. Przedsiębiorstwa high-tech działają na styku gospodarki i nauki, prowadzą aktywną działalność badawczo-rozwojową, są źródłem tworzenia nowej wiedzy, wynalazków i innowacji oraz wykorzystują wyniki postępu techniczno-technologicznego. Na podstawie badań w tego typu firmach stwierdzono, że ich strategie opierają się na rozwoju strategicznych zasobów, których redundancja wraz z dynamicznymi zdolnościami firmy umożliwia wykorzystanie ulotnych okazji, identyfikowanych poprzez zestaw prostych reguł. (abstrakt oryginalny)
EN
The study attempted to prove that the strategy of modern companies, which are high-tech companies, is based on resources and opportunities. High-tech companies link business and science. They focus on active research - development, create new knowledge, innovations, and use the results of technical and technological progress. Studies in high-tech companies show, that their strategies are based on the development of strategic resources, which together with resources' redundancy and dynamic capabilities allow the use of the opportunities identified through a set of simple rules. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • [1] Banaszyk P., Podejścia do zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem [w:] E. Urbanowska-Sojkin (red.), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2011.
 • [2] Barney J.B.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", 1991, nr 17.
 • [3] Barney J.B., Is the resource-based "view" a useful perspective for strategic management research? Yes, "Academy of Management Review" 2001, Vol. 26, nr 1.
 • [4] Barney J.B., Clark D.N., Resource-based theory. Creating and sustaining competitive advantage, Oxford University Press, Oxford 2007.
 • [5] Communication to the Spring European Council. Working together for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy, Commission of the European Communities, Brussels, 02.02.2005, [http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs/pdf/COM2005_024_en.pdf].
 • [6] de Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 • [7] Eisenhardt K.M., Sull D.N., Strategy as simple rules, "Harvard Business Review" 2001, Vol. 79, nr 1.
 • [8] Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels, 03.03.2010, [http://eurlex.europa.eu/Lex].
 • [9] Grant R.M., Współczesna analiza strategii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • [10] Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the future, "Harvard Business Review" 1994, Vol. 72, nr 4.
 • [11] High-technology and knowledge based services aggregations based on NACE Rev.2. January 2009, [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an3.pdf].
 • [12] Johnson G., Scholes K., Whittington E., Podstawy strategii, PWE, Warszawa 2010.
 • [13] Kim C.W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
 • [14] Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • [15] Krupski R., Strategie elastyczne [w:] R. Krupski, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 • [16] Krupski R., Rozwój szkoły zasobów zarządzania strategicznego, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 4.
 • [17] Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. Presidency conclusions, [http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100r1.en0.htm].
 • [18] Obłój K., Dominująca logika działania jako strategia firmy: studium polskich przedsiębiorców, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4 (110).
 • [19] Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 • [20] Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • [21] Raynor M.E., Paradoks strategii, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007.
 • [22] Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • [23] Tecce D., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18, nr 7.
 • [24] Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyty Naukowe Nr 1095, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332359

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.