PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 156--165
Tytuł artykułu

Wykorzystanie paliw alternatywnych w transporcie

Warianty tytułu
Use of Alternative Fuels in Transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z przyspieszonym rozwojem gospodarki światowej następuje szybki wzrost operacji w zakresie transportu towarowego i przewozów osobowych. Sprzyja to wzrostowi zapotrzebowania na ropę naftową i stanowi poważne zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Jednym z kierunków zmniejszenia zależności transportu od surowców ropopochodnych, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na stan środowiska naturalnego, jest wzrost wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie. W artykule omówiono aktualne i przyszłe tendencje w zakresie dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w paliwa transportowe. Przedstawiono prognozy dotyczące wzrostu zapotrzebowania na ropę naftową, a także możliwości wykorzystania paliw alternatywnych w poszczególnych gałęziach transportu. Szczególną uwagę zwrócono na ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania CNG jako paliwa zasilającego silniki pojazdów w transporcie. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to an accelerated development of world's economy there takes place a quick growth of operations related to transportation of people and goods. It contributes to an increase of needs for oil and poses a great threat for sustainable development. One way to decrease the dependence between transport and oil products with keeping of positive influence on environment is the growth of using alternative fuels in transport. In the article, the actual and future tendencies in scope of diversification of transport fuel supply sources are presented. The predictions of growth of needs for oil and the possibilities of using alternative fuels in individual transport branches are shown. The great attention is paid to the economic and environmental aspects of using of CNG fuel in transport. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Buczaj M., Wykorzystanie alternatywnych źródeł zasilania pojazdów w świetle norm i dyrektyw UE na przykładzie Polski, "Motrol" 2006, nr 8.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG.
 • Kaliski M. Janusz P., Szurlej A., Rozwój krajowego rynku CNG na tle państw UE: szanse i zagrożenia, Konferencja Naukowa pt. Paliwo gazowe CNG: ekologia, ekonomia, bezpieczeństwo, Kraków, 2009.
 • Kolejne stacje na rynku gazu CNG, "Gazeta Prawna", http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/488844,kolejne_stacje_na_rynku_gazu_cng.html
 • Korzec E., Szurlej A., CNG jako paliwo alternatywne w zakładach komunikacji miejskiej, Krakowska
 • Konferencja Młodych Uczonych, Kraków 2009.
 • Motowidlak U., Polityka transportowa a rozwój zrównoważony, (w:) Kielczewski D. (red.), Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Motowidlak U., Wybrane aspekty transportu zrównoważonego, "Logistyka" 2012, nr 2.
 • Producenci samolotów porozumieli się w sprawie biopaliwa lotniczego, "Rzeczpospolita" 22.03.2012.
 • Review of potential radical future transport technologies and concepts (Przegląd potencjalnych radykalnych technologii i koncepcji transportu przyszłości), Sprawozdanie VI z zadania 9 przedstawione w ramach umowy ENV.C.3/SER/2008/0053 między Dyrekcją Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej a spółką AEA Technology plc, http://www.eutransportghg2050.eu/cms/assets/EU-Transport-GHG-2050-Report-VI-Radicaltechnologies-and-concepts-04-06-10-FINAL.pdf.
 • SEC(2011) 391 final, Accompanying the White Paper - Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system, Brussels, 28.03.2011.
 • TEN/425, Plan działania na rzecz wprowadzenia niskoemisyjnego systemu energetycznego do 2050 r., Bruksela 2011.
 • W Niemczech można już zatankować pojazd wodorem, "Rzeczpospolita", 13.02.2012.
 • Żółtowski A., Nielimitowana emisja w silnikach zasilanych CNG, "Journal of KONES Internal Combustion Engines" 2003, Vol. 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.