PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 22 (2) Zarządzanie strategiczne : Quo vadis? | 197--203
Tytuł artykułu

Pespektywy rozwoju analizy strategicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Prospects of Strategic Analysis Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój analizy strategicznej dotychczas był inspirowany rozwojem teorii zarządzania strategicznego, a także ważnymi dla światowej gospodarki zmianami w funkcjonowaniu gospodarki światowej i przedsiębiorstw. W ostatnich dekadach przełomami zmieniającymi popyt przedsiębiorstw na metody analizy i planowania strategicznego były powtarzające się kryzysy gospodarcze o zasięgu globalnym i presja na innowacje związana z wyczerpywaniem się tradycyjnych źródeł przewag konkurencyjnych. W artykule postawiono tezę, że rozwój analizy strategicznej nie będzie wynikał z rozwoju teorii zarządzania strategicznego, a głównie z potrzeby zmniejszenia ryzyka funkcjonowania przedsiębiorstw w niepewnym otoczeniu i działania w złożonych sieciach współdziałania z innymi podmiotami. Nowe pola analizy strategicznej, to analiza relacji między elementami sieci i analiza wpływu kryzysów gospodarczych na przedsiębiorstwo. (abstrakt oryginalny)
EN
Strategic analysis development has been so far influenced by development of strategic management theory and important global changes in world economy and enterprise sector. In recent decades major breakthroughs, which influenced companies' demand on methods of strategic analysis and planning, were: recurring global economic crises and urge to innovate due to depleting traditional sources of competitive advantage. The article argues that, in future strategic analysis development will not be driven by strategic management theory development, but by the need of reducing risks of companies operating in uncertain environment and acting in complex networks of cooperation with other agents. New areas of strategic analysis will be: inter-network relations analysis and analysis of economic crises impacts on enterprises. (original abstract)
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • [1] A fresh look at strategy under uncertainty: an interview with H. Courtney, "The McKinsey Quarterly", nr 1, 2009.
  • [2] Borowiecki R., Wysłocka E., Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2012.
  • [3] Dzikowska M., Gorynia M., Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej?, "Gospodarka Narodowa" nr 4, 2012.
  • [4] Grant R. M., Współczesna analiza strategii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
  • [5] Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.
  • [6] Polowczyk J., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
  • [7] Romanowska M., Problemy i dylematy analizy strategicznej, [w:] Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, pod red. R. Krupskiego, WWSZiP, Wałbrzych 2008.
  • [8] Romanowska M., Przełomy w praktyce zarządzania - przesłanki i przyczyny, "Przegląd Organizacji" nr 3, 2011.
  • [9] Trout J., Rivkin S., Repozycjonowanie. Marketing w erze konkurencji, zmian i kryzysu, PWE, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332365

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.