PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 1 | 45--62
Tytuł artykułu

Procesy demograficzne na Śląsku Opolskim ze szczególnym uwzględnieniem wsi w latach 1950-2035 : aspekty narodowościowe, społeczne i przestrzenne

Warianty tytułu
Demographic Processes in Silesian Opole with Particular Emphasis on Rural Areas in the Period 1950-2035 : Etnic, Social and Spatial Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia najważniejsze procesy demograficzne na Śląsku Opolskim ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych, niepowtarzalnych w innych regionach kraju zmian ludności na wsi i w rolnictwie. Z badań wyłania się obraz uprzemysłowionej wsi opolskiej o zróżnicowanej narodowości i zróżnicowanej sytuacji demograficznej. Wieś opolska charakteryzuje się depopulacją, masową migracją zagraniczną stałą i czasową, wysokim udziałem ludności pozarolniczej, zaburzeniami w ruchu naturalnym, masowymi dojazdami do pracy pozarolniczej, niskim poziomem wykształcenia wyższego i pozarolniczego. Prognoza demograficzna do 2035 roku wskazuje na dalszy spadek ludności i zasobów pracy, proces starzenia się ludności i brak zastępowalności pokoleń. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the most important demographic processes in Silesian Opole. It focuses on specific changes in the population of the region and in agriculture which do not occur in other parts of the country. The analysis presents an industrialized vision of Opole Silesia with its diverse nationalities and demographic situation. The countryside of Silesian Opole is characterised by a decline in population, mass migration abroad (permanent or temporary), a high percentage of non-agricultural population, disturbances in vital statistics, mass movement to non-agricultural employment, a low percentage of people with higher education and a non-agricultural education. Demographic projections to 2035 demonstrates that there will be further decline in the population and workforce, there is also a process of population ageing and the lack of regeneration. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
45--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • PIN - Uniwersytet Śląski w Opolu
Bibliografia
 • Auleytner J., 2004: Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany. Warszawa.
 • Frenkel I., 2002: Wiejskie obszary problemowe w aspekcie sytuacji demograficznej, [w:] Wiejskie obszary kulminacji barier rozwojowych, A. Rosner (red.). Warszawa.
 • Gawryszewski A., 2005: Ludność Polski w XX wieku. Warszawa.
 • Golachowski S., 1958: Różnice w strukturze demograficznej między ludnością miejscową a napływową w województwie opolskim. Opole.
 • Golachowski S., Sukiennicki H., 1946: Pierwszy etap osadnictwa na Śląsku Opolskim. Katowice.
 • Grygierczyk M., 1990: Wybrane aspekty sytuacji ludnościowej na wsi opolskiej, [w:] Procesy wyludniania się wsi w regionie opolskim, K. Heffner (red.). Opole.
 • Heffner K., 1998: Kluczowe problemy demograficzno-osadnicze obszarów przygranicznych Polska - Czechy. Opole.
 • Heffner K., Rauziński R., 2003: Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego). Opole.
 • Holzer J.Z., 1990: Perspektywa demograficzna Polski do 2030. Projekcje studialne -założenia, wyniki liczbowe, wnioski. Warszawa.
 • Holzer J.Z., 2003: Demografia (wyd. 6 zm.). Warszawa.
 • Jonderko F., 2007: Społeczne uwarunkowania budownictwa mieszkaniowego na wsi na Śląsku Opolskim. Opole.
 • Jończy R., 2003: Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji. Opole.
 • Kosiński L., 1960: Pochodzenie terytorialne ludności ziem zachodnich w 1950 r. Dokumentacja Geograficzna, z. 2.
 • Kotowska I.E., 1999: Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania. [w:| Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, I.E. Kotowska (red). Warszawa.
 • Kuropka L., 2002: Potencjał życiowy mieszkańców Dolnego Śląska. Diagnoza i perspektywy. Wrocław.
 • Kuropka I., 2003: Sytuacja demograficzna Śląska w latach 1990-2001. [w:] Ludność Śląska - procesy demograficzne i społeczne w okresie transformacji ustrojowej, R. Rauziński (red.). Opole.
 • Kuropka I., 2007: Ostrzegawcza prognoza demograficzna dla Śląska, [w:] Śląsk 2020. Czynniki i strategie rozwoju, Z.M. Nowak, R. Rauziński (red.). Opole.
 • Latuch M., 1980: Demografia społeczno-ekonomiczna. Warszawa.
 • Okólski M., 2002: Demografia zmiany społecznej. Warszawa.
 • Pisz Z., 2003: Problemy społeczne edukacji na Śląsku Opolskim, [w:] W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, K. Frysztacki, K. Heffner (red.). Opole.
 • Rajkiewicz A., 2003: Sytuacja ludnościowa w Polsce i w krajach sąsiednich, [w:] W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, K. Frysztacki, K. Heffner (red.). Opole.
 • Rauziński R., 2002: Społeczeństwo Śląska Opolskiego w latach 1989-2020 (aspekty demograficzne i społeczne). Opole.
 • Rauziński R., 2005: Czynnik demograficzny w rozwoju społeczno-gospodarczym Śląska Opolskiego w perspektywie do 2020 r. [w:] Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne, K. Heffner, K. Malik (red.). Opole.
 • Rosset E., 1973: Demografia Polska w służbie postępu społecznego. Warszawa.
 • Solga B., 2003: Migracje zagraniczne na Śląsku Opolskim a integracja europejska, [w:] W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, K. Frysztacki, K. Heffner (red.). Opole.
 • Spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną 1995. 1996: GUS, Warszawa.
 • Strzelecki Z., 2001: Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, [w:] Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, Z. Strzelecki, A. Ochocki (red.). I Kongres Demograficzny w Polsce. Sesja inauguracyjna, Warszawa, 15 września 2001 r.
 • Szczygielski K., 1994: Badania demograficzne i osadnicze w Instytucie Śląskim, [w:] Instytut Śląski 1934-1994, K. Heffner (red.). Opole.
 • Sztompka R., 2004: Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków 2004.
 • Witkowski J., 2003: Demografia uwarunkowania polityki społecznej w perspektywie do 2030 r. [w:] W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, K. Frysztacki, K. Heffner (red.). Opole.
 • Zagórowska A., 2005: Wykształcenie jako element kapitału ludzkiego ludności Śląska Opolskiego. [w:] Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne, K. Heffner, K. Malik (red.). Opole.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332461

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.