PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 2 | 21--38
Tytuł artykułu

Uwarunkowania prawne dla rozwoju nauki i gospodarki - bariery i rozwiązania

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zarys problematyki prawnych uwarunkowań współpracy nauki i gospodarki w Polsce. Komercjalizacja wyników badań naukowych jest przedmiotem zainteresowania zarówno świata nauki, gdyż umożliwia finansowanie z zewnątrz prowadzonych prac rozwojowo-badawczych, jak również świata biznesu, gdyż umożliwia unowocześnianie prowadzonej działalności gospodarczej, co sprzyja konkurencyjności i innowacyjności polskiej przedsiębiorczości. Bez ingerencji ustawodawcy i stworzenia przez niego systemu zachęt oraz wytycznych dla takiej wspó³pracy, sfera gospodarki i sfera nauki będą się rozmijały, tak jak ma to miejsce od ponad dwudziestu lat. Niniejsze opracowanie zostało podzielone cztery części, w których autor dokonuje analizy obowiązujących regulacji prawnych w kontekście mechanizmów ułatwiających albo ograniczających możliwości podejmowania współpracy pomiędzy nauką a gospodarką. Pierwsza część stanowi próbę zdefiniowania głównych barier faktycznych i prawnych dla podejmowania współpracy. Wśród nich autor wymienia m. in. brak strategii komercjalizacji wyników badań na uczelniach, jak również brak uregulowanego prawnie systemu zachęt dla przedsiębiorców do podejmowania współpracy z nauką. Druga część opracowania obejmuje krótką charakterystykę obowiązującego w Polsce systemu ochrony własności intelektualnej, z podziałem na mechanizmy ochrony przewidziane prawem autorskim oraz prawem w³asnooeci przemys³owej. Analiza systemu ochrony dóbr w³asnooeci intelektualnej jest szczególnie kluczowa w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych i, w zależności od sposobu uregulowania tejże ochrony, sprzyja ona albo utrudnia podejmowanie kontaktów na linii nauka-biznes. W trzeciej części opracowania autor dokonuje przeglądu obowiązujących aktów prawnych składających się na system szkolnictwa wyższego w Polsce i mechanizmy jego finansowania. Podejmowane próby określenia na nowo celów szkolnictwa wyższego mają w zamyśle ustawodawcy udrożnić przepływ informacji pomiędzy światem nauki i biznesu, a także motywować młodych naukowców do podejmowania prac badawczych mających znaczenie dla gospodarki. Ostatnia część opracowania stanowi propozycję zmian w prawie, dzięki którym możliwe byłoby ograniczenie albo wyeliminowanie istniej¹cych barier wspó³pracy nauki i gospodarki. Proponowane zmiany nie mają charakteru rewolucyjnego, ale wynikają z dobrych doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych, które od dawna zauważają potrzebę wspierania kontaktów pomiędzy światem akademickim a przedsiębiorcami. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
21--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, doktorant
Bibliografia
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo własności intelektualnej w Światowej Organizacji Handlu, Universitas, Kraków 1996.
 • Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Enhancing the patent system in Europe COM (2007) 165 final.
 • Correa C.M., Implementing the TRIPS Agreement in the Patents Field, "The Journal of World Intellectual Property", nr 1/1998.
 • Drexl J., What is Protected in a Computer Program?: Copyright Protection in the United States and Europe, IIC Studies, Monachium 1994.
 • Nowińska E., U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2005.
 • Duer-Wójcik M., NCN w systemie finansowania nauki, PAU za Akademicka nr 135/2001.
 • Gabryś A. (red.), Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków EU, s. 41, dostęp do wersji elektronicznej uzyskany w dniu 27 czerwca 2012 r.: http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/ig_024.pdf
 • Gabryś A., Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków EU, Wyd. Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa, 20.12.2008, s. 35, dostęp do wersji elektronicznej uzyskany w dniu 27 czerwca 2012 r.: http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/ig_024.pdf
 • Gliciński L., Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 1997.
 • Golat R., Dobra niematerialne. Kompendium prawne, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
 • Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2008.
 • Grzybowski S., Podmioty i prawa podmiotowe [w:] Zagadnienia prawa wynalazczego, Grzybowski S., Kopff A., Szwaja J., Włodyka S., Warszawa 1972.
 • Katner W. J. [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne-część ogólna, Safjan M., Warszawa 2007.
 • Katner W.J., Komentarz do art. 431, 44-554 [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, M. Pyziak-Szafnicka (red.), Wolters Kluwer Polska LEX, Warszawa 2009, s. 468
 • Komentarz do prawa wynalazczego, Sołtysiński S., Szajkowskiego A., Szymanka T. (red.), Wydawnictwo Prawnicze,Warszawa 1990.
 • Kotarba W., Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej, Warszawa 2000.
 • Machnik-Słomka J., Uwarunkowania współpracy między nauką a gospodarką w procesie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy [w:] Budowa współpracy nauki z biznesem w Województwie Lubelskim, s. 11, dostęp dn. 27.06.2012r.: http://www.iped.pl/pliki/newsy/20101209/20101209-Publikacja_PU_Lublin.pdf
 • Promińska U. (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2005.
 • Rakoczy W., Patenty [w:] Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu, Barta J., Markiewicz R., Kraków 1998.
 • Siewicz K., Prawna ochrona oprogramowania Open Source, dostęp dn. 27.06.2012r.: http://7thguard.net/ files/Siewicz_PrawoOSS.pdf.
 • Skubisz R., Prawo własności przemysłowej, Państwo i Prawo, nr 3, 2002.
 • Sołtysiński S., Charakter praw wynalazcy, Poznań 1967.
 • Sołtysiński S., Prawo wynalazcze [w:] System prawa własności intelektualnej. Tom III, Szwaja J., Szjkowski A. (red.), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990.
 • Szewc A., Kępiński M. [w:] Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, Adamczak A., Szewc A. (red.), Wolters Kluwer Polska LEX, Warszawa 2008.
 • Szymanek T., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008.
 • Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3391).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332663

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.