PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 348 Polityka ekonomiczna | 263--273
Tytuł artykułu

Problem starzejącego się społeczeństwa w dokumentach strategicznych wybranych polskich województw

Warianty tytułu
Aging Population in Strategic Documents of Selected Polish Voivodeships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Starzenie się społeczeństw, będące obecnie udziałem większości państw europejskich, pociąga za sobą istotne konsekwencje społeczno-ekonomiczne. Stanowi ono równocześnie wyzwanie dla władz publicznych, które muszą opracowywać i wdrażać odpowiednie polityki - gwarantujące sprawne funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki - zarówno w wymiarze globalnym, krajowym, jak i regionalnym. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy problem ten jest dostrzegany w Polsce na szczeblu regionalnym oraz czy związane są z tym jakiekolwiek działania. W artykule dokonano więc analizy kluczowych dokumentów strategicznych wybranych polskich województw (małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego) z punktu widzenia zainteresowania poruszaną problematyką i proponowanych rozwiązań.(abstrakt oryginalny)
EN
The aging of the population which is currently shared by most European countries entails significant socio-economic consequences. It represents both a challenge for the public authorities, which must develop and implement appropriate policies to ensure the smooth functioning of society and the economy both at global, national and regional levels. The purpose of this article is to answer the question whether the problem is perceived in Poland at the regional level and if any actions are connected with it. The article therefore analyzes the key strategic documents of selected Polish voivodeships (Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie) from the point of view of interest of the subject matter and proposed solutions.(original abstract)
Rocznik
Strony
263--273
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Błędowski P., 2012, Polityka wobec osób starych - cele i zasady, [w:] G. Ciura, W. Zgliczyński (red.), Starzenie się społeczeństwa polskiego, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa.
 • GUS, 2009, Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035, www.stat.gov.pl (20.04.2014).
 • Kulesza M., 2000, Rozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne, "Samorząd Terytorialny" nr 10.
 • Projekt Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020, http://www.malopolskie.pl (20.04.2014).
 • Przywojska J., 2013, Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób 50+ jako strategiczne wyzwanie regionalnej polityki społecznej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 291.
 • Strategia Polityki Społecznej na lata 2005-2013, http://www.mpips.gov.pl (20.04.2014).
 • Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020, www.slaskie.pl, (20.04.2014)
 • Strategia Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020, http://www.sejmik. kielce.pl (21.04.2014).
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, http://www.mpips.gov.pl (20.04.2014).
 • Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, www.maalopolskie.pl, (20.04.2014).
 • Strategia Rozwoju Województwa. Podkarpackie 2020, http://www.umwp.podkarpackie.pl, (21.04.2014).
 • Uchwała nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, MP 2014, poz.118.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU z 2013, nr 0, poz. 596 ze zm.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU z 2013, nr 0, poz. 192, ze zm.
 • Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, http://www.stat. gov.pl (2.04.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332737

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.