PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 344 Rachunkowość a controlling | 61--74
Tytuł artykułu

Rozwiązania organizacyjne controllingu w organizacjach sieciowych

Warianty tytułu
Organizational Solutions of Controlling in Network Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja controllingu sieciowego (controllingu dedykowanego organizacjom sieciowym) jako stosunkowo nowa wymaga opisu naukowego. Celem artykułu jest prezentacja rozwiązań organizacyjnych controllingu sieciowego. W szczególności uwaga skupiona zostanie na opisie roli i usytuowania controllera w organizacjach sieciowych oraz identyfikacji ośrodków odpowiedzialności w tego typu układach współpracy. Wobec powyższego w opracowaniu przedyskutuje się rolę i zadania controllerów w kontekście różnych modeli sieci współpracy. Omówi się ponadto możliwości wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności w strukturach sieciowych, wskazując potencjalne ich rodzaje oraz sposoby i kryteria ich wyodrębniania.(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of network controlling (controlling dedicated to network organizations) as relatively new requires a scientific description. The purpose of this article is to present the organizational solutions of network controlling. In particular, the attention is focused on the description of the role and position of controllers in network organizations and on the isolation of responsibility centers in this type of collaboration systems. Therefore, the study discusses the role and tasks of controllers in the context of different models of networks. Moreover, it discusses the possibilities of isolating the responsibility centers within the network, indicating the potential types, methods and criteria for their isolation.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
autor
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Bieńkowska A., Ropuszyńska-Surma E., 2012, Ocena sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, "Rynek Energii" z. 1, s. 86-91.
 • Bieńkowska A., Zabłocka-Kluczka A., 2014, Controlling w organizacjach sieciowych - koncepcja i założenia, "Management" (w druku).
 • Czubakowska K., 1996, Idea controllingu w systemie zarządzania, [w:] Podstawy controllingu, red. E. Nowak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 11-30.
 • Holmlund M, Törnroos J.A., 1997, What are relations in business networks?, "Management Decision" 35(4), s. 304-309.
 • Karwacki P., 2012, Controlling w organizacji sieciowej, [w:] A. Stabryła, T. Wawak (red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Mfiles.pl, s. 303-316.
 • Karwacki P., 2013, Controlling w organizacji sieciowej, "Organizacja i Kierowanie" nr 3(23), s. 33-45.
 • Kuc B.R., Kontrola, kontroling, audyt, 3 w 1, podobieństwa i różnice, PTM, Warszawa 2008.
 • Lechner Ch., Dowling M., Welpe I., 2006, Firms networks and firm development: The role of the relational mix, "Journal of Business Venturing" no. 21, s. 514-540.
 • Łobos K., 2000, Organizacja sieciowa, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Marques L., Ribeiro J.A., Scapens R.W., 2011, The use of management control mechanisms by public organizations with network coordination role: A case study in the port industry, "Management Accounting Research" no. 22, s. 269-291.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., 2006, Organizacje sieciowe, Zeszyty Naukowe nr 715, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 113-130.
 • Niedbała B., 2008, Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Ojasalo J., 2004, Key network management, "Industrial Marketing Management" no. 33, s. 195-205.
 • Olech S., 1999, Tendencje rozwojowe controllingu, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2, s. 2-3.
 • Sobańska I., 2003, Rachunkowość zarządcza w grupie kapitałowej - nowy obszar badawczy, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 17 (73), SKwP, Warszawa.
 • Sobańska I., Relacje międzyorganizacyjne - nowe spektrum rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 42 (98), SKwP, Warszawa.
 • Tubielewicz A., 2013, Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole, s. 387-397.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332913

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.