PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 5 | 57--77
Tytuł artykułu

Finansowanie rozwoju turystyki w województwie łódzkim i w hrabstwie Oppland (Norwegia)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financing the development of tourism in the Łódź Voivodeship and Oppland county (Norway)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule autorzy określili specyficzne cechy konstrukcji budżetów w Polsce i w Norwegii, wskazali na miejsce turystyki w klasyfikacjach budżetowych właściwych obu krajom. Następnie, szczegółowo przeanalizowali wydatki realizowane przez gminy i powiaty województwa łódzkiego, księgowane w ramach działów budżetowych posiadających silne związki z turystyką. Mowa o związkach bezpośrednich, jak również o pośrednim wpływie na rozwój turystyki poprzez promocję, rozwój kultury czy sportu. Uzyskane wyniki odniesiono do analogicznych wartości zaobserwowanych w norweskim hrabstwie Oppland oraz w tworzących je gminach. Należy podkreślić, iż dzięki zrealizowanym pracom badawczym, możliwym było wskazanie silnych oraz słabych stron konstrukcji i prezentacji budżetów samorządowych w Polsce i w Norwegii. Elastyczność polskiej klasyfikacji budżetowej, porównywalność budżetów JST każdego szczebla to najważniejsze zalety polskich budżetów. Z drugiej strony, precyzyjny, rozłączny opis działów budżetowych oraz wysoka jakość statystyki publicznej, w ramach której upowszechniane są charakterystyki norweskich budżetów samorządowych, to niewątpliwe plusy budżetów samorządów norweskich. Faktem jest, iż środki którymi dysponuje samorząd norweski, nawet po uwzględnieniu różnej siły nabywczej norweskiej korony i polskiego złotego, są obiektywnie wyższe w Norwegii. Warto podkreślić, że wysokości środków, które służą finansowaniu określonych działań, np. związanych z rozwojem turystyki, nie można utożsamiać z efektywnością ich wydatkowania. Zagadnienie to nie było jednak przedmiotem prac podjętych przez autorów. Dzięki podjętym badaniom, autorzy mogli również ocenić umiejscowienie turystyki w polskiej i norweskiej klasyfikacji budżetowej. Mimo, iż w polskiej klasyfikacji ujawniono dział dedykowany bezpośrednio turystyce, zdiagnozowano jednocześnie niski stopień jego wykorzystania w planowaniu budżetów samorządowych. W związku z powyższym, problemem zarówno polskim jak i norweskim jest brak możliwości prostego szacowania wysokości środków przeznaczanych na rozwój turystyki w budżetach JST. Autorzy sugerują przeprowadzenie szczegółowych badań w podanym zakresie, proponują rozpoznanie pojedynczych zadań finansowanych ze środków samorządowych oraz określenie stopnia ich wpływu na rozwój turystyki w gminach czy powiatach. Liczą zatem, iż niniejszy artykuł stanie się przyczynkiem do podjęcia kolejnych prac badawczych nad znaczeniem turystyki w budżetach samorządowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, the authors determined the specific features of the construction of budgets in Poland and Norway and showed areas of tourism occurrence in the budget classifications of both countries. Then, thoroughly analysed the expenditures made by municipalities and counties of the Lodz region, booked in the financial accounts which content was strongly connected with tourism. Authors had focused on direct relationship, as well as indirect effects on the development of tourism through promotion, development of culture and sport. The obtained results were compared with corresponding values observed in the Norwegian county of Oppland and its municipalities. It should be emphasized that by completing the research project, authors gained knowledge to identify strengths and weaknesses of the of local budgets in Poland and Norway. Flexibility of classification and the high comparability of local government units' budgets at all levels are the main advantages of Polish budgets. On the other hand, the precise description of budgets and high quality of official statistics are undoubtedly advantages of Norwegian local government budgets. The fact is that the resources available to the Norwegian local authorities, even after taking into account the difference between purchasing power of the Norwegian krone and Polish zloty, are objectively higher. It is worth noting that the amount of funds allocated to finance specific activities, such as those related to the development of tourism, cannot be equated with the efficiency of their spending. However this question was not the subject of research undertaken by the authors. Described research project gives the authors the ability to assess the position of tourism in the Polish and Norwegian budget classification. Although the Polish classification revealed a dedicated account that was directly connected with tourism, at the same time it was diagnosed to have minor importance in planning and constructing local budgets. Therefore, the problem with both Polish and Norwegian budgets is the lack of possibilities to perform simple estimations of the amount of resources assigned to the areas of tourism development. The authors suggest to perform a specific study within this range and develop a diagnosis of individual tasks financed by the government and determine the degree of their impact on the development of tourism in the municipalities or counties. Therefore they hope that this article will be a contribution to make further research on the importance of tourism in local government budgets. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
57--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Chojna-Duch E., 2001, Polskie prawo finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Krakowiak B., Latosińska J., 2009, Muzea w dawnych rezydencjach zamkach, pałacach i dworach, "Turyzm", Nr 19, z.1-2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 43-51.
 • Lubińska T., 2008, Budżet zadaniowy w Polsce: Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, Difin, Warszawa.
 • Monsen N., 2008, Governmental accounting in Norway: A discussion with implications for international development, "Financial Accountability &Management", Tom 24, Nr 2, s. 151-167.
 • Monsen, N., 2006, Historical development of local governmental accounting in Norway, "Financial Accountability & Management", Tom 18, Nr 1, s. 359-380.
 • Ziemiecka J. (Red.), 2006, Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o., Warszawa.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r., Nr 62, poz. 689 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 • Bank Danych Lokalnych [online], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa [dostęp: 2012-06-17], Dostępny w Internecie: <http://www.stat.gov.pl>.
 • Handbok for KOSTRA rapportering 2011: Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA rapportering avregnskap [online], Statistisk sentralbyr , Oslo [dostęp: 2012-06-17], Dostępny w Internecie: <http://www.ssb.no>.
 • KOSTRA: Kommune-Stat-Rapportering [online], Norske Regjeringen, Oslo [dostęp: 2012-06-17], Dostępny w Internecie:<http://www.regjeringen.no>.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333001

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.