PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 2, t. 300 Future of Finance. Część II. Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń | 195--212
Tytuł artykułu

Pracownicze programy emerytalne - błąd systemu, czy źródło oszczędności emerytalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Occupational Pension Schemes - System Error, Whether The Source Of The Retirement Provision
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Efektywne i skuteczne zorganizowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego należy obecnie do najtrudniejszych i najistotniejszych problemów społecznych. Rosnące kwoty dotacji budżetowych do systemu emerytalnego wskazują na konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania bezpieczeństwa emerytalnego. Pracownicze Programy Emerytalne są formą zorganizowanego, grupowego i systematycznego oszczędzania pieniędzy na przyszłą emeryturę. W Polsce programy funkcjonują od kilkunastu lat i składają się na III filar systemu emerytalnego. Są to programy emerytalne tworzone przez pracodawców dla zatrudnianych przez nich pracowników. Z uwagi na brak dostatecznej informacji i dyskusji na temat pracowniczych programów emerytalnych w artykule omówiono zasady działania pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz dokonano próby identyfikacji zalet i wad obecnego rozwiązania ocenę pozostawiając czytelnikom. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, the effective and efficient organisation of the pension security system is regarded to be one off the most difficult and important social problems. The increasing amount of the budget to the pension system indicates that the search for alternative sources of financing of retirement security is neccessary. Occupational pension schemes are forms of a structured, systematic and saving money on for future retirement. For several years there are various programs that build up the third pillar of the pension system in Poland. These are pension schemes created by employers for workers employed by them. Due to the lack of sufficient information and discussion on occupational retirement provision, in the article there is a discussion concerning principles of occupational retirement provision in Poland as well as an attempt to identify the pros and cons of the solution. The assessment is left for the reader. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Averting the Old Age Crisis Policies to Protect the Old and Promote Growth, 1994, Oxford.
 • Bagiński I., 2000, Międzyzakładowe Pracownicze Programy Emerytalne Pracownicze fundusze emerytalne w III filarze, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalno-rentowego w Polsce, 1997, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa, czerwiec.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/41/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru na takimi instytucjami, DzUrz UE L 235 z 23.09.2003.
 • Dyrektywa Rady 98/49/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie ochrony uprawnień do dodatkowych świadczeń emerytalnych lub rentowych pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek, przemieszczających się we wspólnocie, DzUrz WE L 209 z 25.07.198.
 • Jędrasik-Jankowska I., 2001, Ubezpieczenie emerytalne Trzy filary, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Pracownicze Programy Emerytalne w 2012 roku, 2013, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Pawelec J., 2008, Zakładowe systemy emerytalne w Niemczech i Austrii, "Polityka Społeczna", nr 1.
 • Rószkiewicz M., 2003, Zabezpieczenie własnej starości na tle innych potrzeb Polaków, "Polityka Społeczna", nr 9.
 • Rubel K., 2006, Pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne, [w:] G. Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Szewczyk-Nadrzewia M., Wilimowska Z., 2000, Fundusze emerytalne na polskim rynku, OPO, Bydgoszcz.
 • Szumlicz T., 2010, Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego, [w:] J. Handschke, J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia podręcznik akademicki, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 • Szyburska-Walczak G., 2012, Ubezpieczenia społeczne repertorium, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU 2005, nr 143, poz. 1202.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych i pracowniczych programach emerytalnych, DzU 2009, nr 18, poz. 98 z dn. 04 lutego 2010 r.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, DzU 2004, nr 116, poz. 1207 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, DzU 2006, nr 157, poz. 119 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych, tekst jedn., DzU 2001, nr 60, poz. 623 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.
 • http://www.tfiskok.pl/pracowniczy-program-emerytalny-ppe.html [data dostępu: 31.07.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333013

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.