PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 2, t. 300 Future of Finance. Część II. Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń | 213--231
Tytuł artykułu

Kapitalizacja rezerw a kreowanie wartości rynkowej giełdowych spółek akcyjnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Capitalization of Reserves and Creating Market Value of Joint-Stock Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka kapitalizacji rezerw stanowi ważny aspekt zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności kształtowania struktury kapitału własnego, który może zwiększać jego wartość na rynku. Na tym tle istotnego znaczenia nabiera realistyczna ocena wpływu podwyższenia kapitału zakładowego z własnych środków na kształtowanie się wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Zasadniczym celem artykułu jest ocena związku między tymi kategoriami w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Weryfikacja hipotezy o istnieniu potencjału wzrostu wartości rynkowej oraz jej pozytywnych zmianach na skutek kapitalizacji rezerw, została przeprowadzona w oparciu o analizę spółek notowanych na GPW w Warszawie. Badania empiryczne zostały poprzedzone teoretycznymi rozważaniami nad ekonomicznymi efektami podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitalizacji wewnętrznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The capitalization of reserves constitutes an important aspect in the enterprise management, particularly as an element of the forming the structure of equity which can increase the market value of the enterprise. Against this background the realistic estimate of the increasing the share capital of the enterpriseʼs using own funds and its impact on the development of the enterpriseʼs market value come into a relevant prominence. The fundamental purpose of this article is to assess the correlation between the volumes formed in terms of the Polish capital market. The review of the hypothesis on existence of the growth potential of the market value and its positives changes as a result of the capitalization of reserves, has been conducted on the basis of the analyzing companies quoted on the Warsaw Stock Exchange. The empirical surveys have been preceded by the theoretical deliberations upon the essence of the economic effects of the share capital increase under capitalization of reserves. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Alavi A., Pham P. K., Pham T. M., 2008, Pre-IPO ownership structure and its impact on the IPO process, "Journal of Banking & Finance", vol. 32.
 • Billett M. T., Flannery M. J., Garfinkel J. A., 2011, Frequent issuersʼinfluence on long-run postissuance returns, "Journal of Financial Economics", vol. 99.
 • Brav A., Geczy C., Gompers P. A., 2000, Is the abnormal return following equity issuances anomalous?, "Journal of Financial Economics", vol. 56.
 • Brennan M. J., Franks J., 1997, Underpricing, ownership and control in initial public offerings of equity securities in the UK, "Journal of Financial Economics", vol. 45.
 • Czechowska A., 2000, Kapitalizacja rezerw w spółce akcyjnej z uwzględnieniem ustawodawstwa europejskiego, Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków.
 • Davies D., 1993, Sztuka zarządzania finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • http://www.gpw.pl.
 • http://www.gpwinfostrefa.pl.
 • Kąkol W., 2004, Zalety i wady stosowania metod mnożnikowych w procesie wyceny przedsiębiorstw, [w:] W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", nr 1042, Wrocław.
 • Kidyba A., 2010, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • McNally W. J., Smith B. F., 2007, Long-run returns following open market share repurchases, "Journal of Banking & Finance", vol. 31.
 • Ostaszewski J., Cicirko T., 2005, Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa.
 • Rudolph B., 2006, Unternehmensfinanzierung und Kapitalmarkt, Mohr Siebek, Tübingen.
 • Rutkowski A., 2008, Modyfikacje mnożników w ocenie efektywności fuzji i przejęć, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Sajnóg A., 2012, Kapitalizacja rezerw jako instrument kształtowania struktury kapitału własnego przedsiębiorstwa, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje - Strategie - Analiza, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Sajnóg A., 2013, Funkcje i cele podwyższania kapitału zakładowego w spółkach akcyjnych, [w:] J. Duraj (red.), Instrumenty kształtowania dochodowości i rentowności przedsiębiorstwa, "Acta Universitatis Lodziensis" 2013, Folia Oeconomica 278, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Skawiańczyk K., 1999, Podwyższanie kapitału zakładowego metodą kapitalizacji rezerw, "PPH", nr 19.
 • Sukacz D., 2005, Pierwsze oferty publiczne na rynkach kapitałowych, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Szablewski A., Tuzimek R. (red.), 2004, Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 • Szajkowski A., Tarska M., 2005, Prawo spółek handlowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Ustawa o spółkach akcyjnych (niem. Aktiengesetz) [AktG] z dnia 6 września 1965 r., Federalny Dziennik Ustaw, część I, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych [K.s.h.], DzU 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Wöhe G., Bilstein J., Ernst D., Häcker J., 2011, Grundzüge der Unternehmensfinanzierung, Vahlen Verlag, München.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333015

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.