PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 348 Polityka ekonomiczna | 349--360
Tytuł artykułu

Bariery rozwoju przedsiębiorczości sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego

Warianty tytułu
Barriers to the Development of Enetrprise of Smes Sector on the Example of the Lublin Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa sektora MSP pozwalają budować trwałe podstawy wzrostu gospodarczego regionu, w którym funkcjonują. Tworzą najwięcej miejsc pracy, są elastyczne, łatwiej dostosowują się do oczekiwań klientów, a także do zmieniających się warunków gospodarowania. Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie uwarunkowań rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wskazanie barier i ograniczeń ich rozwoju. Ocena rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MSP została sporządzona na podstawie informacji statystycznej zawartej w raportach i analizach Głównego Urzędu Statystycznego oraz badań ankietowych przeprowadzonych w 2013 r. w 242 podmiotach województwa lubelskiego. Zbadano subiektywne opinie właścicieli przedsiębiorstw na temat warunków funkcjonowania i ograniczeń rozwoju podmiotów w okresie 2010-2013.(abstrakt oryginalny)
EN
Enterprises of SMEs allow to build lasting foundations for the economic growth. They create the most jobs, are flexible, easily adaptable to customer expectations, as well as to changing economic conditions. The subject of this article is to provide conditions for the development of small and medium-sized businesses, and an indication of barriers and constraints to their development. The review of the development of entrepreneurship in the SME sector has been prepared based on surveys conducted in 242 entities in the Lublin Voivodeship in 2013. The subjective opinions of business owners on the operating conditions and constraints to development entities in the period 2010-2013 have been examined.(original abstract)
Rocznik
Strony
349--360
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Bacławski K., Koczerga M., Zbierowski P., 2005, Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004 Raport GEM Polska, Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań.
 • BDL - Banku Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/ (8.04.2014).
 • Bronisz U., Kuć-Czajkowska K., 2013, Działalność Jednostek Samorządu Terytorialnego województwie lubelskim w latach 2004-2011. Analizy statystyczne, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin.
 • Drucker P.F., 1992, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl pdf (8.04.2014).
 • Griffin R.W., 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kapusta F., 2006, Przedsiębiorczość - teoria i praktyka, Wydawnictwo PASSAT, Poznań - Wrocław.
 • Krajewski K., Śliwa J., 2004, Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • Kwiatkowski S., 2001, Przedsiębiorczość intelektualna a trwały rozwój gospodarczy europejskich krajów posocjalistycznych, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Machaczka J.,1999, Cykl życia organizacji (model Quinna - Camerona), [w:] Prace z zakresu przedsiębiorczości, RED.? Zeszyty Naukowe nr 529, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Markowski K., Zaleski Z., 2005, Przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju innowacji małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego, Wyd. KUL, Lublin.
 • MSP pod lupą. Raport, Europejski Program Modernizacji Polskich Firm, http://www.efl.pl/finansowanie/ EFL_Raport_MSP_pod_lup.pdf. (8.04.2014).
 • Paździor A., 2011, Przedsiębiorczość - jak pozyskać kapitał, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • Piasecki B. (red.), 2001, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo PWN, Warszawa - Łódź.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, 2012. PARP, Warszawa.
 • Raport z wyników ankiety przeprowadzonej podczas II Forum Przedsiębiorców Grant Thornton, Grudzień 2013.
 • Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Stachowiak M., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w okresie przedakcesyjnym, [w:] Polskie przedsiębiorstwo na drodze do integracji z Unią Europejską, Euro Info Center, www. lczfr.lublin.pl/eic_bariery_rozwoju.html.
 • Starczewska-Krzysztoszek M., 2007, Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2007, PKPP Lewiatan, Warszawa.
 • Strużycki M., 2002, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa.
 • Wawrzyniak B., Przedsiębiorczość - legitymacja do przyszłości, "Przegląd Organizacji" 1998, nr. 7.
 • Wojtowicz D., Kupiec T., 2012, Ocena wykorzystania środków UE w rozwoju regionu 2004-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333047

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.