PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 348 Polityka ekonomiczna | 394--403
Tytuł artykułu

Skuteczność wybranych instrumentów finansowych wspierania rozwoju przedsiębiorczości w gminach wiejskich w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Effectiveness of Selected Financial Instruments Supporting Entrepreneurship Development in Rural Counties of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań nad skutecznością finansowych instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej, zorientowanych na rozwój przedsiębiorczości. Badania mają odpowiedzieć na pytanie, czy stosowanie tych instrumentów wsparcia, prowadzi do osiągnięcia nadrzędnego celu stawianego przed powyższymi politykami, jakim jest konwergencja. W związku z tym autor w pierwszej kolejności podejmuje próbę uzasadnienia teoretycznego zastosowanego podejścia do oceny skuteczności polityki oraz wykorzystania metod oceny konwergencji na poziomie lokalnym, tj. gminnym. W części analitycznej opracowania autor prezentuje natomiast procesy różnicowania poziomu rozwoju gospodarek lokalnych na obszarach wiejskich w zależności od skali wykorzystania przez społeczność lokalną środków unijnych zorientowanych na rozwój przedsiębiorczości. Uzyskane wyniki prowadzą natomiast do generalnej konkluzji, że wzrost skali wsparcia unijnego ma pozytywny wpływ na procesy konwergencji w skali lokalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the outcomes of research on the effectivenes of regional and structural policy financial instruments, focused on etrepreneurship development in rural areas. This research should answer the question whether the applying of the above instruments leads to the main goal of EU policy, which is the economic convergence. First, the author presents the theoretical backgroud and methodological approach to the problem of policy effectivenes and convergence of rural areas at local level. Next the analysis of local economic development in relation to the scale of EU financial means utilisation is presented. Finally the author concludes that the scale of support for entrepreneurship development has a positive measurable impact on the economic convergence procesess in rural areas.(original abstract)
Rocznik
Strony
394--403
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Bal-Domańska B., 2011, Ekonometryczna identyfikacja β konwergencji regionów szczebla NUTS-2 państw Unii Europejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 253, Łódź.
 • Damgaard C., Weiner J., 2000, Describing Inequality in Plant Size or Fecundity, "Ecology", no. 81.
 • Dixon P.M., Weiner J., Mitchell-Olds T., Woodley R., 1987, Bootstrapping the Gini Coefficient of Inequality, "Ecology", no 68.
 • Dixon P.M., Weiner J., Mitchell-Olds T., Woodley R., 1988, Erratum to Bootstrapping the Gini Coefficient of Inequality, "Ecology", no 69.
 • Kokocińska M., 2012, (red.), Etapy konwergencji w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Król M., 2000, Kierunki oddziaływania uwarunkowań na cele i środki polityki zatrudnienia, "Polityka Gospodarcza", nr 3.
 • Kusideł E., 2013, Konwergencja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Łaźniewska E., Górecki T., Chmielewski R., 2011, Konwergencja regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Pawłowski G., 2000, Wykorzystanie analizy efektywności funkcjonowania instytucji publicznych w aspekcie konkurencyjności regionów, "Polityka Gospodarcza" nr 3.
 • Próchniak M., Rapacki R., 2009, Konwergencja typu beta (β) i sigma (σ) w krajach transformacji w latach 1990-2005, [w:] R. Rapacki (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Wasilewski A. (red.), 2011, Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Prace Programu Wieloletniego, nr 14,IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Williamson J.G. 1965, Regional inequality and process of national development: a description of the patterns, [w:] Economic development and cultural change, XIII (4, part II), Chicago.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333055

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.