PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 13 Prace z zakresu nauk społecznych | 131--143
Tytuł artykułu

Udział ponadnarodowych organizacji rolników w europejskim dialogu społecznym na przykładzie COPA

Warianty tytułu
Contribution of transnational farmers' organizations to the European social dialogue (the example of COPA)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wraz z nasilającym się procesem globalizacji oraz pogłębianiem procesu integracji europejskiej systematycznie rośnie rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które mają przyczyniać się do demokratyzacji procesu decyzyjnego w UE. Na przestrzeni wielu lat szczególnie intensywnie na forum wspólnotowym działały zawodowe organizacje rolnicze, które na zasadzie pluralizmu związkowego reprezentowały interesy różnych kategorii rolników. Przedmiotem niniejszego artykułu jest więc przedstawienie roli ponadnarodowych organizacji rolniczych w procesie podejmowania decyzji na szczeblu UE i w konsekwencji ich oddziaływania na kształt wspólnej polityki rolnej. W ramach artykułu przedstawiano status prawny i kompetencje organizacji rolniczych działających na poziomie wspólnotowym, które tworzone były od końca lat 50. ubiegłego wieku. Szczególną uwagę w artykule poświęcono najbardziej wpływowej organizacji lobbingowej, tj. Komitetowi Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA). W szczególności przedstawiono strukturę organizacyjną COPA, a także przedmiotowy zakres jej działania (m.in. negocjacje cenowe, manifestacje itd.). W artykule podjęto także próbę oceny działalności tej organizacji od samego początku funkcjonowania EWG, podkreślając, że począwszy od lat 90. ubiegłego wieku systematycznie traci ona wpływ na kształt wspólnej polityki rolnej i regulującego ją prawodawstwa rolnego. W podsumowaniu artykułu podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn spadku skuteczności zbiurokratyzowanego lobby rolniczego i jego coraz większe trudności w dostosowaniu się do dynamicznie zmieniających się warunków funkcjonowania unijnego sektora rolnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Following an increasing globalization and the European integration, the role of civil society organizations which contribute to democratization of the decision-making process within the EU, has been systematically growing. For many years, among various organizations operating on the EU forum, agricultural professional organizations have been particularly active while representing interests of various categories of farmers, according to the principle of pluralism. This paper describes the role of transnational farmers' organizations in the decision-making process within the EU, and hence their impact on the shape of the Common Agricultural Policy (CAP), presenting the legal status and competences of farmers' organizations, operating within the EU since late '50, with special regards to the most influential lobbing organization, i.e. the Committee of Agricultural Professional Organisations (COPA). In particular, this paper describes the organizational structure and thescope of activities of COPA (including i.e. price negotiations, street demonstrations, etc.). This paper makes also an attempt to evaluate effectiveness of COPA operations since the very beginning of the EEC, emphasizing that since '90 COPA has been gradually losing impact on the CAP and on the relevant legislation. In the conclusion, an attempt is being made to define reasons of smaller effectiveness of that red tape agricultural lobby and growing difficulties COPA faces while trying to adjust to dynamic changes in the EU agricultural sector. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Barcz J., Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.
 • Gajda M., Tarnowska K., Lobbing rolny a budżet UE, Zakamycze 2002.
 • Graniszewski L., Piątkowski C., Grupy interesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
 • Grochowska R., Kosior K., Jak odbudować legitymizację wspólnej polityki rolnej? "Studia Europejskie" 2010, nr 1.
 • Gueguen D., Lobbing europejski, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2011.
 • Janicki M., Rolnicze zrzeszenia branżowe jako forma organizacyjno-prawna grupy producentów rolnych, "Przegląd Prawa Rolnego", 2010, nr 1.
 • Kozłowska B., Pozycja prawna organizacji syndykalnych w europejskiej integracji rolnictwa, Auxilium, Warszawa 1998.
 • Kozłowska B., Rolnicze organizacje zawodowe na obszarze Unii Europejskiej, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 1995.
 • Kozłowska B., Rola organizacji zawodowych rolników w kształtowaniu wspólnej polityki rolnej, [w:] Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E., Wspólna polityka rolna. Zagadnienia prawne, LexisNexis. Warszawa 2004.
 • Kufel J., Przegląd koncepcji modelowych zachowań i wpływu grup interesu w kontekście kształtowania polityki rolnej, IERiGŻ, "Komunikaty raporty ekspertyzy" nr 555, Warszawa 2011.
 • Kurczewska U., Lobbing w Unii Europejskiej, "Biuletyn", Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2001, nr 15.
 • Matyja M., Wpływ Zrzeszenia Konfederacji Przemysłowców i Pracodawców Europy (UNICE) na proces decyzyjny w UE, Scholar, Warszawa 2000.
 • Sanetra W., Komentarz do art. 154 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz pod red. A. Wróbla, tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Szumski S., Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Tomkiewicz E., Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej, Scholar, Warszawa 2000.
 • Tomkiewicz E., Prawne formy zrzeszenia się rolników i ich rola w reprezentowaniu interesów zawodowych, [w:] Prawo rolne pod red. P. Czechowskiego, LexisNexis, 2011.
 • Wiszowaty M.M., Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010.
 • Wojnicki J., Grupy interesu w Europie Środkowo-Wschodniej, "Przegląd Europejski" 2002, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333085

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.