PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | R. 12, nr 3, cz. 2 | 93--109
Tytuł artykułu

Fundusze unijne jako źródło finansowania infrastruktury transportowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European Funds as a Source of Financing Transport Infrastructure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy możliwości wsparcia inwestycji w obszarze infrastruktury transportowej UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Przybliżono także główne mechanizmy funkcjonowania instrumentu "Łącząc Europę". Analiza przeprowadzona została na tle zróżnicowania infrastruktury transportowej w Unii Europejskiej oraz szacunków dotyczących potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper analyzes possibilities of the support of the EU transport infrastructure through the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund. The main mechanisms of the functioning of the "Connecting Europe" Facility were also presented. The analysis was carried out on the background of differentiated transport infrastructure in the European Union and the estimates of the investment needs in this regard. (original abstract)
Rocznik
Strony
93--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • 1. Aho-Pynttari M. (2013), Best practices in transport infrastructure financing, The Baltic Institute of Finland, Helsinki.
 • 2. Bachtler J., Gorzelak G (2007), Reforming EU Cohesion Policy. A reappraisal of the performance of the Structural Funds, "Policy Studies", Vol. 29, No. 4.
 • 3. Basile R., Castellani D., Zanfei A. (2008), Location choices of multinational firms in Europe: The role of EU cohesion policy, "Journal of International Economics" Vol. 74.
 • 4. Button K. (2010), Transport Economics, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, Northampton.
 • 5. Cohesion Policy 2007-2013: Transport (2010), DG Employment, social affairs & equal opportunities, DG Regional Policy.
 • 6. Connecting Europe Facility. Investing in Europe's growth (2012), European Commission, Brussels.
 • 7. Delors J. (1989), Report on economic and monetary union in the European Community, Committee for the study of Economic and Monetary Union.
 • 8. Dobbs R., Pohl R., Lin D., Mischke J., Garemo N., Hexter J., Matzinger S., Palter R., Nanavatty R. (2013), Infrastructure productivity: how to save $1 trillion a year, McKinsey Global Institute.
 • 9. Eurostat Regional Yearbook 2013 (2013), Eurostat, Luksembourg.
 • 10. Eurostat statistical database (2014), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, dostęp dnia 7.06.2014.
 • 11. Fay M., Yepes T. (2003), Investing in infrastructure. What is needed from 2000 to 2010, The World Bank, Washington.
 • 12. Gleave S.D. (2010), Ex post evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-2006 co-financed by the European Fund for Regional Development. Final Report, London.
 • 13. Jak połączenia transportowe kształtują UE (2011), "Panorama - Inforegio" nr 38.
 • 14. Kallas S. (2012), Using freight to help European transport move to a sustainable future, Launch of the Green Freight Europe Initiative - Speech/ 12/230, Brussels.
 • 15. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania. "Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego" (2011), Bruksela.
 • 16. Monti M. (2010), Nowa Strategia na rzecz Jednolitego Rynku. W służbie gospodarki i społeczeństwa Europy. Sprawozdanie dla przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barosso, Milano.
 • 17. Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dz. U. WE L 213/1, 13.8.1999.
 • 18. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 (2006 a), Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/ 1999, Dz. U. UE L 210, 31.7.2006.
 • 19. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (2006 b)z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. U. UE L 210, 31.7.2006.
 • 20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1311/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych, Dz. U UE L 337/5, 20.12.2011.
 • 21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 (2013 a) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006, Dz. U UE L 347/281, 20.12.2013.
 • 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 (2013 b) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Dz. U UE L 347/289, 20.12.2013.
 • 23. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (2013 c) z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz. U. UE L 347,20/12/2013.
 • 24. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 (2013 d) z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE, Dz. U. UE L 348/1, 20.12.2013.
 • 25. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 (2013 e) z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument "Łącząc Europę", zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 Dz. U. UE L 348/129, 20.12.2013.
 • 26. Ruijters H. (2013), The new TEN-T Policy, Transport Intercommission Working Group, Brussels.
 • 27. Single European Act, OJ EC L 169, Vol. 30, 29.06.1987.
 • 28. Study on the Impact of the Single Market on Cohesion: Implications for Cohesion Policy, Growth and Competitiveness (2011), LSE Enterprise, Vienna University of Economics and Business, University of Helsinki and Centre for Social and Economic Research (CASE), London School of Economics.
 • 29. Szczech-Pietkiewicz E. (2012), Konkurencyjność wybranych polskich miast na tle miast z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej" nr 34.
 • 30. The Global Competitiveness Report 2013-2014 (2013), World Economic Forum, Geneva.
 • 31. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. UE C 326, 26/10/2012.
 • 32. Walsh J. (2004), The Cohesion Fund in evolution, "Panorama - Inforegio" No. 14.
 • 33. Wniosek - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające instrument "Łącząc Europę", (2012) COM 665/final2.
 • 34. Żywno K. (2012), Obligacje projektowe jako innowacyjny mechanizm finansowania infrastruktury w Unii Europejskiej, "Studia BAS" nr 3(31).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.