PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 (5) | 13--32
Tytuł artykułu

Organizacja i funkcjonowanie sektora finansów publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę oceny organizacji i funkcjonowania podmiotów sektora publicznego z punktu widzenia jego przejrzystości i możliwości wdrożenia zasad wynikających z koncepcji zarządzania publicznego. Sektor finansów publicznych to różne jednostki organizacyjne realizujące zadania państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Zasady tworzenia i funkcjonowania tych jednostek określają różne ustawy. Szczególnie istotne są podstawy prawne ich tworzenia i zasady gospodarki finansowej, ponieważ wydatkują one środki publiczne. Ze względu na różnorodność jednostek organizacyjnych i zakres zadań trudno jest ocenić działalność sektora finansów publicznych, ponieważ brak jest jednoznacznych mierników. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the organization and functioning of subjects of the public sector were evaluated in the light of its transparency and the possibility of implementing public management rules. Public finance sector includes different kinds of organizational units carrying out the tasks of the government and local governments. The principles of creating and functioning of these units are defined by different acts of law. Legal ground of creating them and principles of the financial management are essential. The results of the activity of the financial public sector are difficult to evaluate. Keywords: public management, acts of law, public finance, public sector, organizational units of the financial public sector, transparency. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz.U. Nr 22, poz. 127, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114, poz. 493, z późn. zm.).
 • Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240. z późn. zm.).
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.).
 • Daniluk M., Podstawy finansów, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2005, s. 55.
 • Frąckiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Katowice 2009, s. 22-23.
 • Izdebski H., Przyszłość Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Instytut Spraw Publicznych, http://www.isp.org.pl/files/12410202300040515001117012022.pdf.
 • Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu.PL, Warszawa 2005.
 • Lachiewicz W. (red.), Finanse publiczne, wyd. Beck, Warszawa 2010, s. 92.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Lexis Nexis, Warszawa 2007.
 • Misiąg W. (red.), Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, Warszawa 2005.
 • Nowak-Far A. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, C.H. BECK, Warszawa 2011.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2005, s. 89-91.
 • Pawłowska A., Administracja publiczna. Zagadnienia wstępne, Lublin 1999.
 • Sudoł S., Nauki o zarządzaniu, Węzłowe problemy i kontrowersje, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2007, s. 42.
 • Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007, s. 43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333323

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.