PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 2, t. 300 Future of Finance. Część II. Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń | 297--307
Tytuł artykułu

Rola funduszy unijnych w finansowaniu działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw wysokiej technologii w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of EU Funds in the Financing of Innovation Activity of High-Tech Small and Medium-Sized Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest ocena stopnia wykorzystania dotacji z funduszy unijnych jako instrumentu finansowania działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw sektora wysokiej technologii w Polsce oraz identyfikacja barier ograniczających możliwości tych przedsiębiorstw w ubieganiu się o środki unijne. W artykule postawiono hipotezę, iż pozyskiwane przez małe i średnie przedsiębiorstwa wysokiej technologii w Polsce środki z funduszy unijnych służą finansowaniu przedsięwzięć innowacyjnych, zaś podstawową barierą ograniczającą możliwości pozyskiwania tych środków są nadmiernie sformalizowane i nieprzyjazne dla przedsiębiorców procedury aplikacyjne. Wyniki badań własnych autora, przeprowadzonych w 2012 r. na celowo dobranej próbie 50 małych i średnich przedsiębiorstw z sektora wysokiej technologii, tylko częściowo potwierdziły weryfikowaną hipotezę, gdyż pozyskiwane przez przedsiębiorstwa środki z funduszy UE w dość ograniczonym zakresie są wykorzystywane na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością innowacyjną. Autor wskazuje także na konieczność pilnego rozwiązania kwestii barier, na które napotykają przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w postaci dotacji z funduszy unijnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to assess the degree of utilization of grants from EU funds as a funding tool of innovation activity for high technology SMEs in Poland and identification of barriers in applying for the EU funds. In the paper the following hypothesis was set up: sourced by companies grants from EU funds are used for financing of innovation activity and the main barriers, which limit the possibility of obtaining these funds are too formalized and unfriendly for entrepreneurs application procedures. The author's own surveys results conducted in 2012 among intentionally selected group of 50 high technology SMEs only in part supported this hypothesis, because sourced by companies grants from EU funds only in a limited extent are used for purposes directly related to innovation activity. The author also points out the urgent need to solve the problem of barriers faced by companies applying for grants from EU funds. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Domiter M., Marciszewska A., 2013, Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Dotacje na innowacje. Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009, PARP, Warszawa.
 • Gabryszak R., 2006, Utrudniony dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do funduszy unijnych, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 • Grzybowska B., Juchniewicz M., 2007, Fundusze ze środków Unii Europejskiej jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 • Hensel P., Glinka B., 2012, Urzędnicy i przedsiębiorcy. Kulturowe bariery współpracy, Poltext, Warszawa.
 • Latoszek E. (red.), 2008, Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Martin M., 2004, Poziom technologii małych firm technologicznych a bariery ich wzrostu, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12.
 • Nawrat A., Napoles Grabek D., 2011, Metodologia zarządzania projektem dofinansowanym z funduszy europejskich, Wydawnictwo PAK, Warszawa.
 • Proczek M., 2008, Wsparcie dla sektora MSP w Polsce z funduszy strukturalnych w latach 2004-2006, [w:] E. Latoszek (red.), Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sjögren H., Zarickson M., 2005, The Search for Competent Capital: Financing of High Technology Small Firms in Sweden and USA, "Venture Capital", vol. 7, no. 1.
 • Weiss E., 2011, Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne: Podejście procesowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Westhead P., Storey D. J., 1997, Financial Constrains on the Growth of High Technology Small Firms in the United Kingdom, "Applied Financial Economics", vol. 7, no. 2, [za:] M. Martin, 2004, Poziom technologii małych firm technologicznych a bariery ich wzrostu, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12.
 • Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2013 r., http://www.poig.gov.pl/2014_2020/Documents/Zalozenia_PO_IR _maj_2013.pdf [data dostępu: 11.07.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333375

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.