PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6 (229) | 18--24
Tytuł artykułu

Budowa polskiej gospodarki internetowej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
The Creation of the Poland's Internet Economy during the EU Membership
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena wpływu członkostwa w UE na rozwój Polski poprzez pełne wykorzystanie potencjału Internetu. Integracja europejska na obecnym etapie jej zaawansowania obliguje kraje członkowskie do koordynacji wewnętrznej polityki gospodarczej, co oznacza konieczność uwzględnienia w polityce prowadzonej na szczeblu krajowym celów zapisanych w ogólnoeuropejskich strategiach wzrostu społeczno-gospodarczego (np. Europa 2020). Artykuł ma charakter badawczy i poza wyjaśnieniem istoty gospodarki internetowej obejmuje krytyczną analizę najważniejszych strategii rozwoju Polski mających przedstawiać wizję (kierunki) rozwoju i priorytety polityki państwa w długo-i średniookresowej perspektywie, analizę porównawczą obecnie realizowanej koncepcji wykorzystania potencjału Internetu z koncepcją gospodarki internetowej, ocenę skuteczności osiągania przez Polskę wyznaczonych celów, a także ocenę działań samej UE podejmowanych w tym zakresie. UE ułatwia od strony regulacyjnej i finansowej rozwój w Polsce infrastruktury internetowej i zwiększenie jej wykorzystania, ale równocześnie utrudnia tworzenie własnych wizji i planów rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is an appraisal of EU membership influence on the development of Poland through full unleashing of Internet capacity. European integration at this stage requires Member States to coordinate their internal economic policy and means that national policy needs to take into account the targets of EU strategies (e.g. Europe 2020). This paper is a study which, in addition to the Internet economy nature explanation, contains a critical analysis of Polish main long-term and mid- term development strategies, comparative analysis of current approach to Internet potential using and the heart of Internet economy, evaluation of the progress made by Poland against the targets that have been set in Digital Agenda for Europe and finally, assessment of the EU policy in this area. The EU facilitates investment in the Internet infrastructure and regulation framework revision in Poland, but, at the same time, it hinders creation of own vision and plans of development. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
18--24
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • OECD, OECD Internet Economy Outlook 2012, OECD Publishing, Paris 2012, s. 25.
 • OECD, Ensuring the Global Participation in the Internet Economy for Development, "OECD Digital Economy Papers" No. 227, OECD Publishing, Paris 2013, s. 7
 • OECD, Innovation and Inclusive Development, "Discussion Report", OECD Publishing, Paris 2013, s. 9-11.
 • J. Manyika, Ch. Roxburgh, The great transformer: The impact of the Internet on economic growth and prosperity, McKinsey Global Institute 2011, s. 3.
 • Y. Benkler, The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, Yale University Press, New Haven and London 2006, s. 107.
 • ITU, UNESCO, Broadband: A platform for progress, 2011, s. 31-67.
 • MRR, Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 6-10.
 • A. Kukliński, Enigma XXI wieku, "Biuletyn PTE" nr 6, 2010, s. 23
 • A. Kukliński, Polonia Quo Vadis Trzecia fala innowacyjności. Długookresowa strategia rozwoju kraju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012.
 • M. Boni (red.), Polska 2030: wyzwania rozwojowe, KPRM 2009, s. 372.
 • M. Hoyman, Ch. Faricy, It Takes a Village: A Test of the Creative Class, Social Capital and Human Capital Theories, "Urban Affairs Review", vol. 44, 2009, s. 311-333.
 • S.E. Page, The Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools, and Societies, Princeton University Press 2008.
 • S. Connell, Building a Creative Economy in South Korea: Analyzing the Plans and Possibilities for New Economic Growth, "Academic Paper Series", Korea Economic Institute of America, Washington, 10 December 2013, http://www.keia.org/publication/building-creative-economy-south-korea-analyzing-plans-and-possibilities-new-economic-gro [dostęp: 25.7.2014].
 • MRR, Strategia rozwoju kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s. 6.
 • MAC, Strategia Sprawne Państwo 2020, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012.
 • MPiPS, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013.
 • MKiDN, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2013.
 • MG, Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Dynamiczna Polska 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
 • MAC, Narodowy Plan Szerokopasmowy, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2014.
 • MAC, Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.
 • B. Miller, R.D. Atkinson, Raising European Productivity Growth Through ICT, The Information Technology & Innovation Foundation, 2014, s. 2 i in.
 • C. Feijóo, J.L. Gómez-Barroso, E. Karnitis, More Than Twenty Years of European Policy for the Development of the Information Society, "Networks and Communication Studies", NETCOM, vol. 21, No 1-2, 2007, s. 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.