PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 119--129
Tytuł artykułu

Post-modern society and the potential consequences of globalisation on the young generation

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Globalisation can be seen as an ongoing process that precedes the cultural and economic path of vast majority of the world population. Young people generally look for their place in the trajectory of society. Currently, they have almost unlimited opportunities to choose their particular life-styles and to direct their priority efforts. The situation in globalisation gives them plenty of space to inner fulfillment. Thus also manifestations of advanced individualization can be implemented in socially undesirable areas such as increased crime, various types of addiction, etc. The young, who become the engine of sub-cultural changes and globalisation, play a specific role in those processes from the perspective of a new generation. Globalisation process affects people's lives through culture, emotions, but also via the formation of identity. Young people often get into situations where they are forced to face the process in question and address the issue of their status and integration into society through individualization.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
119--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • VŠMP ISM Slovakia v Prešove
Bibliografia
 • Carr-Greeg, M., Shale, E. 2010. Puberťáci a adolescenti průvodce výchovou dospívajícich. Praha: Portál
 • Džupková, H., Pešeková, M., Kotek, T. 2006. Aké bude 21. storočie v Európskom priestore In Medzi modernou a postmodernou II. Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej kon erencie Prešov 16.-17. ebruár 2006. Prešov
 • Feber, J. 2006. Jednota hodnotového systému a univerzalita človeka. In Medzi modernou a postmodernou II.Partikularita a univerzalita Post-modern society and the potential consequences of globalisation on the young generation človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej kon erencie Prešov 16.-17. ebruár 2006. Prešov
 • Gluchmanová, M., Gluchman, V. 2009 Profesijná etika učiteľa. Brno: Tribun EU
 • Gulová, L. 2011. Sociální práce. Pro pedagogické odbory. Praha: Grada
 • Hájek, B., Hofbauer, Z., Pávková, J. 2008. Pedagogické ovlivňovaní volného času, Súčané trendy. Praha: Portál
 • Hanzélyová, L. 2006. Reflexia fenoménu globalizácie v postojoch a názoroch študentov stredných odborných škôl In Medzi modernou a postmodernou II. Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej kon erencie Prešov 16. - 17. ebruár 2006. Prešov
 • Hill. S. J. International business. Managing Globalization. 2009. University of Alabama at Tuscaloosa: SAGE
 • Hodkinson, P. 2002. Goth: Identity, style and Subculture. New York: Oxford
 • Klenovský, L. 2006. Terénna sociálna práca. Bratislava: Občianske združenie: Edícia sociálna práca
 • Kmec, M. 2009. Mládež ako subkultúrna skupina v globalizovanej spoločnosti. Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 • Kmec, M. 2009. Úvod do sociológie výchovy (Učebné texty). Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 • Kudláčová, B. 2007. Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia. Trnava: Pedagogická fakulta TU v Trnave
 • Kunák, S. 2007. Vybrané možnosti primárnej prevencie negatívnych vplyvov na deti a mládež. Bratislava: Iris
 • Lachytová, L. 2011. Sociálna patológia (učebné texty). Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 • Martinek, Zdenĕk. 2011. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada
 • Michančová, S. 2009. Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta
 • Mecháček, L. 2009. Mládež. In Stručný prehľad sociológie. Bratislava: Enigma
 • Oberuč, J. 2006. Zhoršovanie správania detí a mládeže môžeme eliminovať aj kvalitnou výchovou: In Medzi modernou a postmodernou II.Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej kon erencie Prešov 16.-17. ebruár 2006. Prešov
 • Oláh, M. a kolektív. 2009. Sociálna práca - vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 • Ondrejkovič, P. 2009. Globalizácia, jej dôsledky a nové pohľady na spoločnosť. In Stručný prehľad sociológie. Bratislava: Enigma
 • Ondrejkovič, P. a kolektív. 2009. Sociálna patológia. Bratislava: Veda
 • Peters, S. 2011. WWW wij willen weten deel 40: Gothic. Arnhem: Ellessy Jeugd
 • Procházka, M. 2012. Sociální pedagogika. Praha: Grada
 • Schavel, M., Oláh, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 • Schavel, M. a kolektív. 2010. Sociálna prevencia. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 • Slušná, Z. 2006. Hybridácia ako výrazový princíp globálnej ekumény In Medzi modernou a postmodernou II. Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej kon erencie Prešov 16.-17. ebruár 2006. Prešov
 • Smolík, J. 2010. Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Praha: Grada
 • Tokárová, A. a kolektív. 2009. Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity AKCENT PRINT- Pavol Šidelský
 • Tóth, R. a kolektív. 2005. Úvod do politických vied. Bratislava: Smaragd pedagogické nakladateľstvo
 • Urban, L. 2008. Sociológie trocha jinak. Praha: Grada
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333471

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.