PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 344 Rachunkowość a controlling | 84--93
Tytuł artykułu

Efekty modernizacji technologicznej systemu rachunkowości

Warianty tytułu
The Technological Modernization's Effects of Accounting System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System rachunkowości przeszedł w ostatnich kilkudziesięciu latach poważne przeobrażenia w sposobie jego prowadzenia. W świetle powyższego celowe stało się określenie efektów oraz tego, z czego one wynikają. Postawiono tezę, że są one skutkiem modernizacji technologicznej, jaka została wprowadzona do realizacji tego systemu. Analizę sposobu prowadzenia systemu rachunkowości dokonano za okres ostatnich 45 lat. Podzielono go umownie na trzy piętnastoletnie okresy: pierwszy obejmuje lata 1970-1984, drugi 1985- -1999 i trzeci 2000-2014. Do analizy sposobu prowadzenia systemu rachunkowości wytypowano sześć cech. Po ich przeanalizowaniu sformułowano efekty modernizacji technologicznej systemu rachunkowości, które przejawiają się znacznym zautomatyzowaniem czynności w systemie rachunkowości, nadążnym udostępnianiem informacji, wzrostem wydajności pracowników działów księgowych oraz zmianą ich profilu zawodowego.(abstrakt oryginalny)
EN
Accounting system has undergone serious changes in the way of its conduct in the past dozen of years. In the light of the foregoing, it has become appropriate to determine effects and their sources. The thesis was proposed that the effects are the result of technological modernization, which was introduced for the implementation of this system. An analysis of the accounting system has been done for the last 45 year period. Conventionally it has been divided into three 15 year periods: the first covers the period 1970-1984, the second 1985-1999 and the third 2000-2014. To analyze how to conduct the accounting system, six features were determined. After their examination, the effects of the technological modernization of the accounting system were formulated. These effects largely demonstrate in automating activities in the accounting system, sequence information sharing, an increase of productivity of employees' of accounting departments and the change of their professional profile.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bytniewski A., 1987, Organizacja i konstrukcja mikrokomputerowego systemu ewidencji kosztów (na przykładzie Jelczańskich Zakładów Samochodowych w Jelczu), Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Instytut Informatyki, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa w Warszawie, Oddział Terenowy w Legnicy, Legnica.
 • Bytniewski A., 1988, Mikroinformatyczny system rachunkowości, "Rachunkowość" nr 2-3.
 • Bytniewski A., 1989, Organizacja i funkcjonowanie pakietu KM-MAT (księgowość analityczna materiałów, wyrobów i towarów w magazynach), [w:] Księgowość mikrokomputerowa KM, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wojewódzki w Poznaniu.
 • Bytniewski A., 1996, Założenia teoretyczne robotyzacji systemu rachunkowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 729, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Chojnacka A., 2004, Aspekty organizacyjno-technologiczne tworzenia systemu informacyjnego rachunkowości przedsiębiorstwa, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ciesielczyk T., 1987, Organizacja i konstrukcja mikrokomputerowego systemu rachunkowości finansowej Mikrafin, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Instytut Informatyki, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa w Warszawie, Oddział Terenowy w Legnicy, Legnica.
 • Dziedziczak I., 1981, Organizacja bazy danych księgowych. Założenia teoretyczne struktur logicznych, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 159/198, Szczecin.
 • Januszewski A., 2001, Systemy informatyczne rachunkowości w ocenie użytkowników, "Rachunkowość" nr 12.
 • Niepsujewicz-Misiek B., 2007, Wpływ technologii informatycznych na organizację systemu informacyjnego rachunkowości w przedsiębiorstwach rozproszonych, Praca doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szlachetka N., 2012, Elementy polityki rachunkowości według polskiego prawa bilansowego, [w:] H. Żukowska, B. Sawicka (red.), Zawartość informacyjna polityki rachunkowości. Wybrane problemy, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Szymczyk-Madej K., Madej J., 2012, Cechy systemu informatycznego rachunkowości, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 251, Rachunkowość a controlling, Wrocław.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późn. zm., DzU nr 2013.330 (tekst jednolity).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333493

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.