PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | R. 12, nr 3 (44), Supl. | 212--221
Tytuł artykułu

Porównanie wartości pomiarów grubości słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu uzyskanych przy zastosowaniu urządzeń do klasyfikacji tusz wieprzowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Comparison Of Measured Thickness Values Of The Fat and the Longissimus dorsi Muscle Using Devices to Classify Pig Carcasses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania przeprowadzono na 286 tuszach tuczników, pochodzących z zaplecza surowcowego Zakładów Mięsnych Morliny koło Ostródy (62 tusze), Łmeat w Łukowie (93 tusze) i Prime Food w Przechlewie (131 tusz). W pracy określano grubość słoniny oraz mięśnia najdłuższego grzbietu za pomocą dwóch typów urządzeń: I - Sydel CGM i SFK Ultra-Fom 300, II - suwmiarki. Wykazano, że niezależnie od miejsca wykonania pomiaru oraz masy tuszy, średnia grubość słoniny zmierzona suwmiarką była większa o około 2 mm niż grubość słoniny określona aparatem optyczno- igłowym CGM. Natomiast przy pomiarze wysokości mięśnia najdłuższego grzbietu uzyskano odwrotne zależności, gdyż uzyskane wartości były o około 2 mm niższe przy pomiarze wykonanym suwmiarką. Współczynniki korelacji między pomiarami grubości słoniny wykonanymi za pomocą suwmiarki i wykorzystaniu urządzenia CGM były wysokie i wynosiły od r = 0,90 do r = 0,94. Z kolei z pomiarów grubości mięśnia najdłuższego grzbietu obliczone współczynniki korelacji były niższe i miały wartości w przedziale od r = 0,63 do r = 0,78. Z porównania pomiarów grubości słoniny wykonanych suwmiarką i aparatem Ultra-Fom 300 wynika, że średnia grubość słoniny była większa o około 1 mm przy wykorzystaniu urządzenia Ultra-Fom 300. Natomiast przy pomiarze grubości mięśnia najdłuższego grzbietu uzyskano odwrotne zależności, gdyż wyniki pomiaru suwmiarką były większe o około 5 mm. Współczynniki korelacji pomiędzy pomiarami grubości słoniny wykonanymi suwmiarką i aparatem Ultra-Fom 300 były wysokie i wynosiły od r = 0,88 do r = 0,92. W przypadku pomiarów grubości mięśnia najdłuższego grzbietu wartości współczynników korelacji były niższe i zawierały się w przedziale od r = 0,50 do r = 0,66. (abstrakt oryginalny)
EN
The investigations were performed on 286 pig carcasses received from different sources: a raw meat facility belonging to the 'Meat Factory' at Morliny near Ostróda (62 carcasses), 'Łmeat' Company at Łuków (93 carcasses), and 'Prime Food' Company at Przechlewo (131 carcasses). In the paper, the thickness of fat and of the LD muscle was determined using 2 types of equipment: I - Sydel CGM and SFK Ultra-Fom 300; II - slide caliper. It was proved that, irrespective of the place where measurements were taken and of the carcass mass, the mean thickness of fat measured using the slide caliper was by 2 mm higher than the fat thickness measured using the 'CGM' optical-needle device. However, when measuring the thickness of LD muscle, inverse correlations were obtained since the values measured were by about 2 mm lower compared with the measurements taken using the slide caliper. The correlation factors between the fat thickness values measured by the slide caliper and those measured by the 'CGM' apparatus were high, and ranged from r = 0,90 to r = 0,94. As for the values of LD muscle thickness measured, the correlation factors were lower, and ranged from r = 0,63 to r = 0,78. On the basis of the fat thickness values measured by the slide calliper and the 'Ultra-Fom 300' apparatus, it was evident that the mean thickness of fat was by about 1 mm higher if the 'Ultra-Fom 300' apparatus was used. Then again, inverse correlations were obtained when measuring the thickness of the LD muscle, since the results of measurements taken by the slide calliper were by about 5mm higher. The correlation factors between the fat thickness values measured by the slide caliper and those measured by the 'Ultra-Fom 300' apparatus were high, and ranged from r = 0,88 to r = 0,92. In the case of the LD muscle thickness measured, the values of correlation factors were lower and, ranged from r = 0,50 to r = 0,66. (original abstract)
Rocznik
Strony
212--221
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • [1] Bochno R. Lewczuk A.: Jakość rzeźna tusz wieprzowych i wyniki tuczu w zależności od ciężaru ubojowego tuczników. Gosp. Mięs., 1976, 5, 21-24.
 • [2] Boruta M.: SFK Technology w Polsce Gosp. Mi s., 2003, 9, 81-82.
 • [3] Borzuta K.: Badania nad przydatnością różnych metod szacowania mięsności do klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP. Rocz. Inst. Przem. Mięs. i Tłuszcz. 1998, XXXV/2, 5-84.
 • [4] Borzuta K.: Plan uporządkowania systemu klasyfikacji tusz EUROP w Polsce. Trzoda Chlewna, 2002, 8-9, 39-40.
 • [5] Borzuta K., Borys A., Grześkowiak E., Wajda S., Strzelecki J., Lisiak D.: Zmienność wartości rzeźnej i jakość mięsa tuczników ze skupu letniego 2002. Rocz. Inst. Przem. Mięs. i Tłuszcz., 2003, XL, 5-11.
 • [6] Borzuta K., Hoen 0., Lisiak D.: Dostosowanie systemu klasyfikacji do standardów Unii Europejskiej. Gosp. Mięs., 2004, 2, 10-13.
 • [7] Borzuta K., Hoen 0., Lisiak D.: System klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce w przededniu akcesji do Unii Europejskiej. Trzoda Chlewna, 2004, 1, 50-54.
 • [8] Decyzja Komisji UE z dn. 11 marca 2005 [modyfikowana jako dokument nr C (2005) 552], zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce.
 • [9] Grześkowiak E., Borzuta K., Strzelecki J., Wajda S.: Badanie zmienności stopnia umięśnienia i otłuszczenia surowca wieprzowego w wybranych zakładach mięsnych kraju. Rocz. Inst. Przem. Mięs. i Tłuszcz., 2002, XXXIX, 67-75.
 • [10] Koćwin-Podsiadła M., Krzęcio E., Antosik K., Zybert A., Włodawiec P.: Ocena przydatności aparatów Ultra-Fom 300 i CGM do szacowania mięsności tusz wieprzowych na podstawie uzyskanej mięsności wg metodyki SKURTCH. Trzoda Chlewna, 2000, 10, 56-62.
 • [11] Komender P.: CGM firmy Sydel - najdokładniejsze urządzenie do badania mięsności. Mieso i Wędliny, 2003, 7, 49.
 • [12] Lisiak D., Borzuta K.: Wyniki monitoringu mięsności tusz tuczników pogłowia masowego poddanych ubojowi w I kwartale 2003 r. Trzoda Chlewna, 2003, 8-9, 50-53.
 • [13] Lisiak D., Borzuta K.: Zmiany masy poubojowej i mięsności tusz tuczników w okresie styczeń 1998 - wrzesień 2002. Gosp. Mięs., 2003, 6, 30-33.
 • [14] Osińska Z.: Ocena poubojowa świń bekonowych. Wyd. WSR. Olsztyn 1971.
 • [15] Rozporządzenie Komisji (WE) NR 3127/94 z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2967/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych.
 • [16] Wajda S.: Jakość rzeźna tuczników poddawanych ubojowi przy różnych ciężarach. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, 1973, 2, 133.
 • [17] Walstra P., Merkus G.S.M.: Procedure of assessment of lean meat percentage as a consequence of the new EU reference dissection method in pig carcasses classification, 1996, Report ID-DLO 96.014, 1-22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.