PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 7 | 4--7
Tytuł artykułu

Stan prawa polskiego dotyczącego gospodarki ściekowej a wymogi UE

Warianty tytułu
State of Polish Legislation on Polish Water and Wastewater Versus EU Requirements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor identyfikuje potrzeby w dziedzinie polityki ochrony środowiska, uwzględniając dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej. Polska aspirując do uczestnictwa w strukturach Unii liczyła się z obowiązkiem szerokiego świadczenia usług oraz całkowitego zaspokojenia potrzeb ludności przez sektor gospodarki komunalnej w skali całego kraju. Publikacja odnosi się do problemów związanych z potrzebą planowania w gospodarce wodno-ściekowej, przedstawia ramowe obowiązki gmin w dostosowaniu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do potrzeb określonych w prawie Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The author identifies needs in the area of Poland's environmental policy and discusses adaptation to the EU requirements. When aspiring to be a member country of the European Union, Poland took into account the obligation to provide a wide range of public services which had to meet a certain standard. The article deals with problems related to the planning need for wastewater and water supply systems. The article makes a reference to the framework obligations of municipalities in compliance with the EU legislation. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
4--7
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski, doktorant ; Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Oleśnicy
Bibliografia
 • J. W. Tkaczyński, Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej, PWN, 2009.
 • J. Rotko, Podstawy prawne gospodarki wodnej. Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu 2006.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2007.
 • Z. Sadecka, Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków, PWN Warszawa 2010.
 • S. Denczew, Podstawy gospodarki komunalnej; współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych. Białystok 2004.
 • M. Gromiec, Systemy wspomagania decyzji w gospodarce wodnej. Warszawa 2006.
 • J. Jędrośka, M. Bar, Prawo ochrony środowiska. Wrocław 2005.
 • Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 23 października 2000 r. (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.; DzU, polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275).
 • Dyrektywa 91/271/EWG Rady UE z 21 maja 1991 r. (Dz. Urz. WE L 135 z 30.5.1991, str. 40, z późn. zm.; DzU, polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26).
 • Traktat o przystąpieniu Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii oraz Słowacji do Unii Europejskiej.
 • Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo budowlane (DzU z 1994 r., nr 89, poz. 414 z późn. zm.).
 • Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
 • Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2006 r. nr 123, poz. 858, z późn. zm.).
 • Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 10 maja 2003 r. z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (DzU z 2001 r., nr 140, poz. 1585).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU z 2006 r. nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r. nr 27, poz. 169).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333663

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.