PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 11 Prace z zakresu nauk społecznych | 107--129
Tytuł artykułu

Podmiotowy i przedmiotowy zakres skonsolidowanych sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości

Warianty tytułu
Subjective and objective scope of the consolidated financial statements in accordance with Polish and international accounting standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podmiotowy i przedmiotowy zakres sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w Polsce określa interpretacja art. 3 i 55 UoR, z których wynika ogólne określenie "grupy kapitałowej" oraz zestaw cząstkowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, które tworzą podstawowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Formę i treść elementów podstawowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grup kapitałowych szczegółowo określają załączniki Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku. Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego są ściśle związane z jedną z trzech metod konsolidacji (tj. metodą konsolidacji pełnej, metodą proporcjonalną lub metodą praw własności). W ramach tych metod prawo określa pozycje, które podlegają wyłączeniu i korekty, jakie mogą dokonywać jednostki dominujące grup kapitałowych przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Subjective and objective scope of consolidated financial statements in Poland is determined by Accounting Act (Articles 3 and 55), which shows the generic term of "capital group" and a subset of consolidated reports creating the basic consolidated financial statement. The form and content of the basic elements of the consolidated financial statement of capital groups is set out in details by the annexes of the Minister of Finance Ordinance, dated September 25, 2009. Principles of preparation of the consolidated financial statements are closely related to one of three methods of consolidation (i.e. the full consolidation method, proportional method or using the equity method.) Within these methods, the law specifies the items that might be excluded and corrected, while creating consolidated financial statements by the group. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, pr. zb. pod red. M. Jerzemowskiej, PWE, Warszawa 2006, s. 65.
 • Dyrektywa Rady 90/604/EWG z dnia 8 listopada 1990 r. zmieniająca dyrektywę 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych i dyrektywę 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych w zakresie zwolnień dotyczących małych i średnich spółek oraz ogłaszania sprawozdań finansowych wyrażonych w ecu, Dz.Urz. UE L 317 z 16.11.1990.
 • Dyrektywa Rady 90/605/EWG z dnia 8 listopada 1990 r. zmieniająca dyrektywę 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych i dyrektywę 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w odniesieniu do zakresu wymienionych dyrektyw, Dz.Urz. UE L 317 z 16.11.1990.
 • Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość-MSR/MSSF-Podatki, pr. zb. pod red. A. Jarugowej i T. Martyniuk, ODDK, Gdańsk 2006.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz.1223, załącznik.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Dz.U. 2009, nr 169, poz.1327.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE), Dz.Urz. L 320 z 29.11.2008, załącznik.
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2008, praca zbiorowa, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • Siódma Dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1983 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz.Urz. L 193 z 18.7.1983.
 • Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333727

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.